Novice

Izberite kategorijo:
Vloga za podaljšanje vodnega dovoljenja za last...
Agrarne skupnosti omogočajo gospodarjenje na po produktivnosti večinoma šibkih rastiščih.
Prodaja hrane je izjema povsod
Druga seja sveta KGZS je potekala prek spleta
Stališče svetovalnih služb v kmetijstvu o evrop...
Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVI...
Pripombe KGZS na PKP7
RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje
Foto Pexels
Posvet mladih prevzemnikov: o priložnostih in p...
Uvodoma je udeležence posveta, ki ga je sooblikovala in povezovala Andrejka Krt s sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS, pozdravil predsednik zbornice Roman Žveglič.

Dovolj je!

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 16. 12. 2020
Dovolj je!
Izšel je nov katalog turističnih kmetij v Slove...
Letos bo posvet potekal prek spleta
vir: MKGP
Praznična ponudba s podeželja
Zbiranje predlogov za strokovne odbore
Še je čas za olajšave
O programu dela in težavah kmetijstva
Foto Pexels
Ohranjanje narave v ukrepih SKP po letu 2020
Obvestilo za ekološke kmete
Položaj obupen, pričakujemo ukrepe
Foto Pexels
V javni razpravi osnutek uredbe o ukrepu dobrob...
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživ...
Izobraževanje za živinorejce
Foto Pexels
Ne spreglejte termina za obvezno usposabljanje za ukrepe KOPOP
Foto Pexels
Foto Pexels
Predstavitve razpisa 4.1: Ptuj, Nova Gorica, Lj...
Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov.
Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gos...
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...
Opozorilo rejcem perutnine, ptičja gripa na Hrv...
foto: Alenka Sekirnik
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Vzemite si čas za Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v dobri družbi, še bolj super! Odlična priložnost za peko kruha ter jutranji klepet.
Foto Pexels
Foto Pexels
Reševanje zapleta glede prodaje na tržnici
Zbornica o PKP6
Foto Pexels
Foto Pexels
Vladni odloki in kmetijstvo
Foto Pexels
Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti
Foto Pexels
Tradicionalni slovenski zajtrk tokrat doma
Usposabljanje za pridobitev znanj s področja po...
Za martinovo
Usposabljanje za pridobitev znanj s področja ži...
Drugi dan posveta
Med drugimi je pogled evropskega parlamenta predstavil tudi evropski poslanec Franc Bogovič
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje lani.
Med upravičene naložbe šteje tudi nakup mehanizacije za stroje za prekladanje materialov.
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Nova priložnost za usposabljanje
Foto Pexels
Prva spletna licitacija govedi rjave pasme
Foto Pexels
Novi predsednik KGZS Roman Žveglič
Foto Pexels
Foto Pexels
Ustanovna seja sveta KGZS: predsednik še ni znan
Finančna pomoč zaradi okužbe s COVID-19
Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije
Delna povrnitev dohodka v času karantene
Kdo in kako lahko pridobi izredni temeljni dohodek
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Kmetijstvo in omejitve

Kako so volili

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 22. 10. 2020
Kako so volili
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal
Vrtove bodo izbirali v kategorijah: hišni vrt, vrt na terasi ali balkonu, šolski vrt in društveni vrt. (Foto: Davorin Tome)
Finančna pomoč v prireji govejega mesa
Zmagovalki letošnje akcije S kmetije za vas
Podelitve priznanj za življenjsko delo so se udeležili (od desne): Ivan Kure, Doroteja Ozimič, Franc Režonja, v imenu pokojne Inke Stritar pa njen sin Albin. Priznanja jim je podelil predsednik KGZS Cvetko Zupančič (v sredini).
Sprememba v svetu območne enote Ljubljana
Danes je svetovni dan kmetic
Izziv je priti do več znanja
Pred novimi izzivi
Webinar - perutninarstvo in prašičereja, 15. ok...
Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpor...
Znani uradni rezultati volitev
Ponikva 2020 "Naša dela gredo z nami"
Prenos 17. vseslovenskega srečanja kmetov na Po...
17. vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi dru...
Odpovedana usposabljanja
MOS letos prvič brezplačen in »online«
Neuradni rezultati volitev – popravek svet OE K...
Znani neuradni rezultati volitev v organe KGZS
Trenutno nekaj manj kot 6-odstotna udeležba
Sveto mašo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, v slavnostnem delu bo spregovoril  spregovoril Karel Gržan.
Od polnoči volilni molk
Foto Pexels
Pomembne informacije za glasovanje
KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšan...
Vsak glas šteje
Dan odprtih vrat rejcev drobnice
Za kmetije je višina pomoči do 7.500 €, za mala in srednja podjetja pa do 50.000 €.
Prerazporeditev sredstev PRP 2014 – 2020 za odp...
Program za izobraževanje skrbnikov piščancev za...
OBVESTILO za sektorja mleka in mesa
Pravne osebe volijo prve
Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in...
RAZPIS: Predfinanciranje projektov
Agencija vinarje poziva k pravočasni predložitv...
Pomoč zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu...
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hm...
Dobrote slovenskih kmetij - 31. malo drugače
Pomembno za vinogradnike!
Glasovanje po pošti
Kdaj, če ne zdaj? Zdravo z naravo!
Nova znanja za uspešno trženje
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.

Dan koruze Jablje

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, | 04. 09. 2020
Dan koruze Jablje
Pomoč kmetijam na območju Sevnice, Radeč, Laške...
Dve dobri novici za kmete
Sevnica je eden od krajev, kjer jih je prizadelo neurje
Inovacije v mediteranski prehrani
Kar se tiče  izračuna katastrskega dohodka za sadjarstvo, bo KGZS predlagala dvig normiranih stroškov na 93 %.
»Na naši kmetiji diši, diši po senu,« je izpostavil gospodar ekološke kmetije Zadravec z Miklavža pri Ormožu Matej Zadravec na dnevu odprtih vrat, ki je 23. avgusta potekal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko.
Rok za oddajo vlog je do 4. septembra.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
V soboto, 29. avgusta 2020, bosta na ogled razstava in prikaz izdelave izdelkov iz volne pri vhodu v Terme Snovik.
Nevzdržne razmere pri prireji govejega mesa
Izteka se rok za vložitev kandidatur za pravne...
Že 31. dobrote slovenskih kmetij
Naš odziv na predlog sprememb zakona o kmetijstvu
Zelena dežela 160, avgust 2020
Dan odprtih vrat kmetije Zadravec
Ovratnice s senzorji
Prireditve Podeželje v mestu so prestavljene na prihodnje leto
Razgrnitev volilnih imenikov
Začetek teka rokov za volilna opravila
Predstavniki ZSPM in KGZS s predavatelji pred Koroško kmetijsko gozdarsko zbornico v Celovcu FOTO: Julija Kordež
Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.
Izgube telet v Sloveniji
Krizna destilacija in skladiščenje vina
RAZPIS za gozdarsko tehniko in povečanje ekonom...
RAZPIS za izvajanje nadstandardnih zahtev na po...
Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep KOP...
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno
1,6 milijarde evrov za izvajanje ukrepov SKP
Predsednica ZSPM Anja Mager
Nov pravilnik o trženju materiala za vegetativn...
RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič, državni sekretar dr. Jože Podgoršek
Bik črnobele pasme
Zaživel je portal SENENO
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročil...
Predstavitev razpisov za gozdarstvo
Odkupna cena pšenice prenizka
OBVESTILO oljkarjem glede oljčne muhe
Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.
RAZPIS: 4,4 milijona € za CRP projekte
Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.
Podpora bo med drugim namenjena za dejavnosti v turizmu, trgovini, storitvenih dejavnostih, dodajanje vrednosti lesu, ravnanje z organskimi odpadki...
Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa
Rjava je ta prava
Sejem AGRA prestavljen na 2021
Kakšne rezultate reje je mogoče doseči brez silaže
Nadomestilo za rejce govedi
Zelena trgatev
Novi znak Dobrot slovenskih kmetij
Znani so datumi, ko bodo volitve v organe KGZS
Izšla je nova številka glasila Zelena dežela
Da bo manj bolelo po epidemiji
Spremembe pri subvencijski kampanji 2020 zaradi...
Položnic za kmečke zavarovance junija ne bo
Borut Florjančič, novi predsednik ZSS (foto: Kmečki glas)
Foto Pexels
Cenejše sodelovanje na 53. sejmu MOS v Celju
Zaključna prireditev ocenjevanja dobrot s slovenskih kmetij bo v začetku septembra.
Ekološko zatiranje ameriškega škržatka
Pomoč tudi za rejce drobnice
Znan izpad dohodka v gozdarstvu zaradi epidemije
Oddaja vlog za prestrukturiranje in preusmerite...
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in B...
Odkupne cene nižje, na policah pa višje
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Od aprila do vključno septembra naj lastniki vsaj dvakrat mesečno pregledujejo gozdove s smreko.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta...
Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov
Delo kmetijske svetovalne službe pod novimi pogoji
Foto: Eva Šabec
Foto Pexels
Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!
Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin
Foto Pexels
Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževan...
Bomo slovenski zelenjadarji še pridelovali  zel...
Dopustujmo v Sloveniji
Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep KOPO...
Dve desetletji Kmetijsko gozdarske zbornice Slo...
Foto Pexels
Foto Pexels
V pričakovanju tretje obeležitve Svetovnega dne...
Foto Pexels
Vaše mnenje o pametnih vaseh
Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za član...
Higienska priporočila za gostinsko dejavnost
Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidem...
Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjen...
Etiketa - osebna izkaznica vina
Foto Pexels
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev p...
Sprejet odlok o nadomestilu izpada dohodka v pr...
Oddaja zbirnih vlog je spet možna
Novi zakonski pogoji za hitrejši razvoj
Novosti glede vročanje v upravnih in sodnih zad...
Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo
Foto Pexels
Slovensko kmetijstvo med in po epidemiji
Foto Pexels

Vino in zdravje

JSKS, Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo | 28. 04. 2020
Foto Pexels
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Foto Pexels
Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila z...
Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka KA...
Posledice aprilske suše na kmetijskih rastlinah
Foto Pexels
Korona zakon in kmečki zavarovanci
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Tehnološka navodila za pridelavo fižola
Letom se vlogi za sredstva in izjava o posaditvi vinograda (zahtevek za sredstva), oddata izključno elektronsko.
Odgovorno kmetovanje daje mnoge možnosti varovanja okolja in ohranjanja biodiverzitete, ki je zagotovilo za stabilnost ekosistemov.
Pričakovali smo odpravo in ne potrditev kaosa
Sprememba Zakona o divjadi in lovstvu
Tečaj za zaščito živali pri usmrtitvi prestavlj...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Sproščene omejitve glede vzdrževalnih del in se...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Mešan posevek kolerabice in solate (foto: Igor Škerbot)
Foto Miha Meško
Foto Pexels
Poziv za delo na kmetijah
Foto Pexels
Foto Miša Pušenjak
Mikrorazpršilci v posevku čebule (foto: N. Pelko)
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno...
Foto Pexels
Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda
Stalež zveri je treba zmanjšati
Foto Pexels
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo...
Širokouhi netopir (Barbastells barbastellus), foto: Primož Presetnik
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov
Foto MKGP
Foto Pexels
KGZS pripravlja predloge za stabilizacijo kmetijskega trga, tudi za zelenjavo
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih
Informacija glede sezonske delovne sile
Nov dokument na temo krajinskih značilnosti
Sprejet je prvi paket ukrepov
Foto Pexels
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020
Izbor kandidatke za EU nagrado za ženske inovac...
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in g...
Nujna izvedba del v gozdu
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Nov proračun za šolsko shemo EU
Kako do zaščitnih mask
Spomladanska oskrba žit
Kako naj do pomoči pridejo kmetje?
Uživajmo lokalno hrano
Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja
Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano
Prodaja sadik okrasnih rastlin
Priprava travne ruše na novo rastno sezono
Dobro je poznati svojo zemljo
Oljna ogrščica in ozimna žita

Analiza tal

JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 28. 03. 2020
Analiza tal
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naroč...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pre...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Ukrepi po spomladanski pozebi
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sad...
Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer
Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le...
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in osta...
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram
Posledice nizkih temperatur v marcu 2020
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic n...
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic e...
Traktorje kljub poteku veljavnosti dokumentov lahko začasno uporabljate še naprej
Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin
Fotografija je bila posneta v času pred epidemijo koronavirusa.
Časovna omejitev prodaje na kmetijah
Elektrika cenejša tudi za kmetije
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajema...
KGZS ustavila volilna opravila
Ukrep odloga plačila kreditov
Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Velika požarna ogroženost!

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, | 19. 03. 2020
Nevarnost pozebe!
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja os...
Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih območij
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni
Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Slo...
OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS
Omejitev števila kupcev na kmetiji
ODPOVED dogodka Podeželje v mestu – velika noč...
Uporabite Kupujmo domače
Prodaja na kmetijah je še vedno dovoljena
Informacije o koronavirusu
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavc...
Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja...
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koro...
Katastrofalno stanje tudi na slovenskem podeželju
Sredstev za OMD ne sme biti manj
Lastniki so zelo razočarani nad velikim staležem divjadi v teh loviščih in posledično nad velikimi škodami.
Razpisi za društva, zveze in združenja ter sind...
Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih z...
Upokojitev v letu 2020
Je ekoloških kmetij več ali manj?
Zelenjavna veriga nadaljuje z delom
Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo
Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinogra...
Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovanju
Agrarni ekonomisti o svoji vlogi
Aktualni roki za oddajo poročil FADN
Volitve v organe KGZS 2020
Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v le...
Skriti zakladi naših kmetij –  stare sorte kmet...
Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz...
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič o delu zbornice
Predstavitve razpisa za mlade kmete
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin
Spremembe burijo duhove
Ali je čebel preveč?
Obvezni prispevek za promocijo
Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16....
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetij...
V obravnavi pomemben dokument za območja Natura...
RAZPISI: 18 razpisov ministrstva za gospodarstv...
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.
S kmetije za vas 2020
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spr...
Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmeti...
Vse o zbirnih vlogah 2020
Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s...
RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v...
26. sadjarski dnevi Posavja
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe -...
Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativ...
Razpis za priznanja KGZS 2020
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Tradicionalni slovenski zajtrk: včeraj, danes,...
Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz...
Javna razprava o osnutku Strategije prostorskeg...
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij...
Že drugič sejem kmetijske in gozdarske mehaniza...
Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mleka?
Vabilo na predstavitev gozdarskih razpisov 2020
Celovški kmetijski sejem s slovenskim pridihom
Obvestilo rejcem perutnine
Ve se, kdo prideluje hrano
Slovensko kmetijstvo in gastronomija
O zdravju parkljev in prehrani krav
Ana Pavlin je nova Vinska kraljica Slovenije
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih p...
Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.
Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmetij...
V novem letu po nova znanja