Dovolj je!

Dovolj je!

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe  | 
Dovolj je!

Kmetom in kmetijskim nevladnim organizacijam je dovolj. Zaradi nevzdržnih razmer na trgu smo na vlado in slovenske trgovce naslovili skupno odprto pismo

Nesprejemljivo nizek odkup in odkupne cene, ki ne pokrivajo stroškov pridelave, predstavljajo žalostno, a trenutno pravo stanje na slovenskih kmetijah. In to na kmetijah, kjer skrbimo za prehransko varnost države. Če želimo kot država imeti razvojno sposobne kmetije in slovenskega kmeta, moramo zagotoviti okolje, ki bo to omogočalo. Okolje, v katerem bo potrošnik lahko zaupal domačim živilom in ne bo dovoljevalo nepoštenih praks. Zahtevamo torej, da se vzpostavi okolje, ki ne bo dovoljevalo nepoštenih praks in v katerem bo potrošnik lahko jasno ter preprosto našel in izbral živila iz slovenskih surovin, poreklu teh izdelkov pa tudi zaupal.

Kmetje zahtevamo od vlade:

  • masne bilance
  • sledljivost in jasno navajanje porekla vseh sestavin živila (poreklo države in ne zgolj EU)
  • učinkovit nadzor nad poreklom v živilskopredelovalni industriji
  • nadzor nad neupoštevanjem pogodbenih obvez (odkup, cene, plačilni roki)
  • celovito promocijo slovenskega kmetijstva in pomembnosti ter kakovosti lokalno pridelane hrane
  • lokalno hrano v javne zavode (v celoti pri sektorjih, kjer smo samooskrbni) in
  • prepoved zavajajočega oglaševanja (med drugim tudi retro-romantičnega načina dela na kmetiji).

Od trgovcev pa zahtevamo:

  • pravično razdelitev cene med členi v verigi preskrbe s hrano, ki bo kmetu pokrila stroške pridelave
  • povečanje ponudbe slovenske lokalne hrane v trgovskih verigah s primerno ceno za potrošnika in
  • Pregledno oglaševanje (neuporaba zavajajočih besednih zvez, ki nakazujejo izvor porekla, vendar ta ni preverjen).

Da bi lahko preživeli družine in da bi zmogli poravnavati obveznosti ter razvijati kmetije, zahtevamo, da nam s temi ukrepi olajšajo kmetovanje in s tem pridelavo kakovostne lokalne hrane. Potrošniku pa omogočijo dostop do naših živil po pravičnih ter primernih cenah za kmeta in potrošnika ter zagotovijo sledljivost.

Kmetje zahtevamo pravične cene za naše, vaše in potrošnikovo dostojno življenje!

V upanju, da boste tudi vi prisluhnili našim zahtevam in bo v kmetijski in prehranski sektor ponovno vnesena stabilnost in trdnost, vas lepo pozdravljamo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki