KGZS -
Zavod Celje

Trnoveljska cesta 1
3000 Celje, Slovenija

T.: 03/425 55 00
E.: tajnistvo@ce.kgzs.si

Obiščite spletno stran zavoda

KGZS -
Zavod Kranj

Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija

T.: 04/280 46 00
E.: zavod@kr.kgzs.si

Obiščite spletno stran zavoda

KGZS -
Zavod Ljubljana

Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana, Slovenija

T.: 01/513 07 00
E.: tajnistvo@lj.kgzs.si

Obiščite spletno stran zavoda

KGZS -
Zavod Maribor

Vinarska ulica 14
2000 Maribor, Slovenija

T.: 02/228 49 00
E.: info@kmetijski-zavod.si

Obiščite spletno stran zavoda

KGZS - Zavod
Murska Sobota

Štefana Kovača 40
9000 M. Sobota, Slovenija

T.: 02/539 14 10
E.: tajnistvo@kgzs-ms.si

Obiščite spletno stran zavoda

KGZS -
Zavod Nova Gorica

Pri hrastu 18
5000 Nova Gorica, Slovenija

T.: 05/335-12-00
E.: info@go.kgzs.si

Obiščite spletno stran zavoda

KGZS -
Zavod Novo mesto

Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto, Slovenija

T.: 07/373 05 70
E.: tajnistvo@kgzs-zavodnm.si
Obiščite spletno stran zavoda

KGZS -
Zavod Ptuj

Ormoška cesta 28
2250 Ptuj, Slovenija

T.: 02/749-36-10
E.: tajnistvo@kgz-ptuj.si

Obiščite spletno stran zavoda

Zavod za
certifikacijo gozdov

Gospodinjska ulica 6,
1000 Ljubljana

T.: +386 (0)1 51 36 600
E.: info@pefc.si

Obiščite spletno stran zavoda

Inštitut KON-CERT 
Maribor

Vinarska ulica 14, 
2000 Maribor

T.: +386 (0)2 22 84 952
E.: info@kon-cert.si

Obiščite spletno stran zavoda