Zbornični razpisi

Javni razpis za imenovanje oziroma zasedbo prostega delovnega mesta direktor zborničnega urada

Na podlagi 36. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB2, 25/15) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za imenovanje oziroma zasedbo prostega delovnega mesta

DIREKTOR zborničnega urada (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje za imenovanje oziroma zasedbo delovnega mesta direktorja zborničnega urada:

  • univerzitetna izobrazba,
  • 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let z vodstvenimi deli,
  • organizacijske sposobnosti,
  • višja raven znanja tujega svetovnega jezika,
  • poznavanje delovnega področja zbornice in
  • vozniški izpit B kategorije.

Kandidati za direktorja zborničnega urada morajo k prijavi priložiti razvojni program KGZS za mandatno obdobje.

Mandatno obdobje direktorja zborničnega urada traja štiri leta.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili v zaprti ovojnici s pripisom »javni razpis za direktorja zborničnega urada« vložite osebno v tajništvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana ali pošljite priporočeno na ta naslov. Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa na spletni strani KGZS. Zadnji rok za prijavo je četrtek, 18. 2. 2021.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje kadrovska služba KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana. Kontaktni osebi sta mag. Betka Gregorc, dosegljiva na mobilni tel. 031 541 607 ali prek betka.gregorc@kgzs.si, in Anja Šopar Tomšič, dosegljiva na tel. 01 51 36 655 ali prek anja.sopar-tomsic@kgzs.si.

 

Arhiv javnih objav