Dogodki in promocije

VAROVANJE PESTROSTI OPRAŠEVALCEV V SADOVNJAKI...

12. 09. 2023

Vabimo vas na demonstracijski projekt SKLOP E – sadjarstvo in opraševanje, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora...

Datum: 26. 09. 2023 ob07:00

VABILO NA PRIKAZ DOBRE PRAKSE - Reja krav d...

24. 08. 2023

Vabimo vas na brezplačni prikaz dobre prakse  v okviru Javnega naročila “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023” na t...

Datum: 26. 09. 2023 ob09:45

Vabilo na prikaz dobre prakse Reja krav dojil...

01. 09. 2023

Vabilo na prikaz dobre prakse Reja krav dojilj

Datum: 26. 09. 2023 ob10:00

Vabilo na predavanje o ekološki pridelavi sad...

14. 09. 2023

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kme...

Datum: 26. 09. 2023 ob15:45

Ogled dobre prakse: Ekološka kmetija Nabernik...

25. 09. 2023

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Datum: 01. 10. 2023 ob09:30

Spletno predavanje - MEHANSKO SAJENJE ZELENJA...

25. 09. 2023

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Datum: 02. 10. 2023 ob17:00

Ogled in predstavitev dobre prakse: EKOLOŠKA...

21. 09. 2023

Uspešno povezovanje vrhunskega sonaravnega turizma ter etnološke in kulinarične dediščine za trženje lokalne ekološke hrane z dodano vrednostjo. 

Datum: 03. 10. 2023 ob14:30

Strokovna predavanja ROBOTIZACIJA V KMETIJSTV...

21. 09. 2023

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in predstavitev robotizacije v kmetijstvu, ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, po...

Datum: 04. 10. 2023 ob09:00

Vabilo na ogled dobre prakse eko. km., kmetij...

15. 09. 2023

Vabimo vas na brezplačni prikaz dobre prakse ekološkega kmetovanja, na ekološki kmetiji Janežič iz Rosenthala v Avstriji. 

Datum: 05. 10. 2023 ob08:00

VABILO: Zeleno javno naročanje živil za ponud...

22. 08. 2023

Ponudnike živil iz shem kakovosti ter ostale zainteresirane ponudnike živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pr...

Datum: 10. 10. 2023 ob09:30

Webinar- spletno predavanje - je varstvo jago...

19. 09. 2023

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kme...

Datum: 11. 10. 2023 ob11:00

VABILO NA PREDAVANJE S PODROČJA EKOLOŠKE REJE...

23. 08. 2023

Specialistično strokovno Rredavanje in prikaz dobre prakse na temo GRADNJE HLEVOV IN EKOLOSKE REJE ŽIVALI, PREDELAVE IN TRŽENJA.

Datum: 12. 10. 2023 ob08:45

VABILO NA DEMONSTRACIJSKO DELAVNICO - Ohranja...

25. 09. 2023

V sklopu projekta »Ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij  strateškega načrta SKP 2023-2027« ki ga izvajata...

Datum: 13. 10. 2023 ob09:00

VABILO NA PRIKAZ DOBRE PRAKSE Pridelava in...

24. 08. 2023

Vabimo vas na brezplačni prikaz dobre prakse  v okviru Javnega naročila “Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023” na t...

Datum: 13. 10. 2023 ob10:00

Ogled dobre prakse: Ekološka živinorejska kme...

21. 09. 2023

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi

Datum: 17. 10. 2023 ob14:30

53. sejem Narava zdravje

07. 06. 2023

Tudi letos vam Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z organizatorjem sejma Gospodarskim razstaviščem ponuja možnost cenejšega nasto...

Datum: 19. 10. 2023 ob09:00 - 21. 10. 2023 ob 17:00

7. posvet Reja drobnice

15. 06. 2023

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije v sodelovanju z Oddelkom za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, revijo Drobnica in Kmeti...

Datum: 16. 11. 2023 ob09:00 - 17. 11. 2023 ob 14:00