Zaradi neupravljanja z zvermi so na podeželju poleg živali vse bolj ogroženi tudi ljudje
Proti spremembam zakona o ohranjanju narave
Previdnost pri nakupu zelenjave
Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz let...
Podeželje v mestu Koper - dogodek je odpovedan!
Število medvedov bo naraslo
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva
Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velika n...
Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadnice...
Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade k...
Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1
Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje
KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju