O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje
KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju