CECRA

      

CECRA je evropski standard za metodološko usposabljanje kmetijskih svetovalcev na podeželju.

CECRA (Certificate of European Consultants in Rural Areas) je certifikat, ki dokazuje ustrezno usposobljenost kmetijskih svetovalcev za svetovanje kmetijam in na podeželju. Pridobijo ga svetovalci, ki si udeležijo usposabljanja po mednarodno zasnovanem programu, kjer osvojijo nova metodološka znanja in dodatne komunikacijske veščine ter se usposobijo za delo z ustreznimi in preizkušenimi svetovanimi tehnikami. Svetovalci, ki uspešno zaključijo usposabljanje, so primerljivo usposobljeni kot kmetijski svetovalci drugod v Evropi.

Program usposabljanja je zasnovan v obliki modulov (vsebinskih sklopov). Celotni program obsega 17 modulov (opis modulov najdete na spletni strani: https://www.cecra.net/en/overview-of-the-modules/). Osnovno vodilo pri izvajanju modulov so tesno sodelovanje predavateljev in udeležencev med potekom programa, odprt prenos znanja in izkušenj ter interaktivno delo. Vsak udeleženec modulov se mora udeležiti v okviru usposabljanja 5 modulov; od tega sta dva obvezna za vse udeležence, trije pa so izbirni. Module lahko opravi pri lokalnem ponudniku ali pa pri drugi akreditirani instituciji.

Svetovalci se lahko odločijo za dve obliki pridobljenega certifikata, in sicer CECRA Basics (Osnovni) in CECRA Zertificat (Certifikat). Za pridobitev CECRA certifikata je potrebno poleg modulov sodelovati na enem dogodku zunaj matične države, opraviti vsaj 2,5 dnevno usposabljanje na svetovalni ustanovi v tujini in izdelati zaključno nalogo, kjer bodo na praktičnem primeru uporabili pridobljena znanja, ki so jih udeleženci pridobili tekom usposabljanja (več o korakih za pridobitev CECRA certifikata je objavljeno na spletni strani https://www.cecra.net/en/the-path-to-cecra/).

CECRA usposabljanja se izvajajo le v akreditiranih institucijah v več evropskih državah, program usposabljanja za svetovalce pa izvajajo izobraženi CECRA trenerji.

Akreditirani regionalni zastopnik evropskega izobraževalnega programa CECRA v Sloveniji je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (certifikat). Na KGZS smo se odločili uvesti standard CECRA v kmetijskem svetovanju predvsem zato, da bodo naši kmetijski svetovalci primerljivo usposobljeni kot kmetijski svetovalci drugod v Evropi ter da se bo povečala kvaliteta in učinkovitost kmetijskega svetovanja na slovenskih kmetijah. Cilj je, da svetovalci pridobijo CECRA Certifikat, ker ta nadgrajuje potrebne zahteve za delo v kmetijskem svetovanju (izobrazba, delovne izkušnje, priprava zaključne naloge. kar pa v primeru CECRA Osnovni ni pogoj). Na ta način naši svetovalci dosežejo tudi višjo raven usposobljenosti.

Na KGZS smo sedaj akreditirani za izvajanje sledečih modulov:

 • Modul 1 Moj profil kot svetovalec/svetovalka (obvezni modul),
 • Modul 2 Komunikacija in graditev odnosov v svetovalnem delu (obvezni modul),
 • Modul 3 Skupinsko delo in vodenje skupin,
 • Modul 9 Moderiranje,
 • Modul 11 Priprava in izvajanje dogodkov.

Bolj podroben opis nekaterih modulov si lahko preberete TUKAJ.

Akreditacija

KGZS je od leta 2018 akreditirana institucija - ponudnik za izvajanje CECRA Modulov. Za izvajanje modulov so usposobljeni trenerji Igor Hrovatič (certifikat), Darja Pipan (certifikat), Marinka Korošec (certifikat) in Jana Žiberna (certifikat).

Kontaktni podatki:

ki sodelujejo tudi pri izvedbi modulov v drugih akreditiranih državah oziroma v okviru mednarodnih sodelovanj.

Akreditacija KGZS za module CECRA ni akreditacija, ki velja le za usposabljanje sodelavcev javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS), ampak se lahko na usposabljanje za CECRA Certifikat prijavijo vsi tisti, ki se ukvarjajo s svetovanjem na podeželju in izpolnjujejo temeljne pogoje za pridobitev certifikata.

Aktivnosti in dogodki

Na KGZS se sedaj izvaja CECRA usposabljanje za »1. generacijo« kmetijskih svetovalcev za pridobitev CECRA Certifikata«. Udeleženi so svetovalci iz vseh kmetijsko gozdarskih zavodov, skupina pa šteje 15 udeležencev. V letu 2019 smo izvedli dva obvezna modula (Modul 1 in Modul 2), v letih 2020 do 2022 pa izbirne module Modul 3, Modul 9 in Modul 11 ter opravili dodatne aktivnosti za pridobitev certifikata. V letu 2023 bodo udeleženci pripravili zaključne naloge in na ta način pridobili prve CECRA Certifikate v Sloveniji.   

Module izvajata certificirana trenerja Igor Hrovatič in Darja Pipan.

 

Prva generacija kmetijskih svetovalcev, ki sodelujejo v usposabljanju za certifikat CECRA 

Leto 2019

 • Modul 1/maj 2019
 • Modul 2/december 2019

Leto 2020

 • Modul 3/januar 2020

Leto 2021

 • Modul 9/oktober 2021

Leto 2022

Leto 2023

 • Priprava zaključnih nalog za »1. generacijo svetovalcev za pridobitev certifikata CECRA«;
 • Modul 1 za 2. generacijo svetovalcev za pridobitev Certifikata CECRA/ spomladi/jeseni 2023;
 • Modul 2 za 2. generacijo svetovalcev za pridobitev Certifikata CECRA / jeseni 2023;
 • Modul 1 za 3. generacijo svetovalcev za pridobitev Certifikata CECRA / jeseni 2023 (odvisno od skupine, možno je, da se realizacija prestavi v leto 2024);
 • Obisk Nemčije v okviru mentorskega programa Young EUFRAS – YPARD

Projekt Mentorski program za mlade kmetijke svetovalce Erasmus projekt: 2022-1-LV01-KA210-VET-000082892. Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti agencija EACEA za njih ne odgovarjata.

Zanimive povezave