Prijave in ankete

Prijave in ankete

Spoštovani!

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut za kratko in anonimno anketo na povezavi: https://www.1ka.si/a/1bdce161.  Anketa je namenjena spremljanju trenutne ozaveščenosti kmetov in kmetijskih svetovalcev o invazivnih tujerodnih vrstah. Rezultate zbiramo do konca februarja.

Hvala za sodelovanje.

Ekipa projekta LIFE OrnamentalIAS

 

S prijavo se strinjate, da zbornica osebne podatke obdeluje v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. l. RS, št. 163/22) in drugo zakonodajo, ki zbornici daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Več o tem v Politiki varstva osebnih podatkov.