Prijave in ankete

Prijave in ankete

Projekt Climate Farm Demo

Za sodelovanje v projektu izpolnite spodnji obrazec:

 

 

_______________________________________________________________________

S prijavo se strinjate, da zbornica osebne podatke obdeluje v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba)) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. l. RS, št. 163/22) in drugo zakonodajo, ki zbornici daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Več o tem v Politiki varstva osebnih podatkov.