Koronavirus

Arhiv novic

--------------------------------------------------------------------------------

Korona virus

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije budno spremljamo dogajanja glede koronavirusa v Sloveniji. Sprejeli smo tudi že prve ukrepe, kot je prekinitev vnosa zbirnih vlog in omejili stike, da bi s tem preprečili nadaljnje širjenje. Na naši spletni strani vas bomo sproti obveščali o pomembnih informacijah.

Prav tako pozivamo vse naše člane, da nam prek elektronske pošte ali spletnega obrazca (https://www.kgzs.si/kgzs/pobude-vprasanja) sporočijo težave, ki jih imajo zaradi virusa oziroma sprejetih ukrepov za preprečevanja njegovega širjenja. Te bomo skrbno pregledali, oblikovali naše predloge ter jih posredovali vladi za njihovo ustrezno reševanje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo že opozorili na nekatere težave, ki jih imajo naši člani. Prav tako smo pozvali MKGP, naj se poišče rešitev za ureditev nadomestil oziroma druge pomoči za kmečke zavarovance ter ukrepi za plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru nezmožnosti plačila. Pripraviti je treba tudi predlog za pomoč kmetom delodajalcem, ki so na podlagi interventnega zakona upravičeni le do povračila dela nadomestila. Pozvali smo tudi pristojna ministrstva in organe, da sprejmejo nujne ukrepe za zmanjševanje posledic zaradi izpada dohodka na kmetijah, kot so recimo oprostitev plačila davkov in prispevkov ter sprejem ustreznih finančnih ukrepov za premostitev težkega ekonomskega položaja kmetij.

KGZS je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi opozorilo na nekatere druge roke in aktivnosti, ki bi jih morali izvesti v tem času. Zato mora MKGP za njihovo uspešno izvedbo sprejeti ustrezne odločitve.

--------------------------------------------------------------------------------

 Pogosta vprašanja in odgovori

--------------------------------------------------------------------------------

Informacije o koronavirusu

Vlada Republike Slovenije

https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Nacionalni inštitut za javno zdravje

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

STA o koronavirusu

https://www.sta.si/v-srediscu/koronavirus2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

--------------------------------------------------------------------------------

Preventivni ukrepi