Posveti

36. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

ZNANJE IN SODELOVANJE ZA KMETIJSTVO PRIHODNOSTI

22. - 23. november 2021

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Celotni posvet si je mogoče ogledati prek sledečih povezav: 

Ponedeljek 22.11.2021:

https://youtu.be/qCvzTkEjUQI

Torek 23.11.2021:

https://youtu.be/r4qvg0YSGRE

Posamezna predavanja si lahko ogledate s klikom na naslov predavanja v rubriki Video posnetki desno zgoraj!

PONEDELJEK, 22. 11. 2021

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:30 Registracija udeležencev in ureditev povezav

9:00 Uvodni pozdravi:

  • Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS
  • Roman Žveglič, predsednik, KGZS
  • dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, MKGP

9:45 Priprave strateškega načrta nove skupne kmetijke politike (SKP), stanje in priporočila/Michael Pielke, vodja enote, DG AGRI/

10:15 Predstavitev ključnih poudarkov slovenskega strateškega načrta SKP/Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo, MKGP/

11:00 ODMOR

11:15 Strateški načrt SKP z vidika KGZS/Janez Pirc, direktor KGZS/

11:30 Razprava

12:00 Trendi in temelji v sistemu znanja in inovacij v kmetijstvu/Eelke Wielinga, LINK Consult/

13:00 ODMOR ZA KOSILO

14:30 Prilagoditev Javne službe kmetijskega svetovanja za nove izzive/Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS/

14:45 Podpora prenosu znanja z intervencijami strateškega načrta SKP/Joži J. Cvelbar, MKGP/

15:00 Stanje v slovenskem kmetijstvu v letu 2020 in prve napovedi za leto 2021/dr. Tanja Travnikar, Kmetijski inštitut Slovenije/

15:30 ODMOR

15:45 Kako uporabiti raznolike izkušnje za doseganje najboljših rezultatov/Sašo Kronegger/

16:45 Zaključne misli, /Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS/ 

TOREK, 23. 11. 2021

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 

8.30      Prihod udeležencev in registracija ter spletna registracija (ureditev povezav) 

9.00      Uvodni pozdrav udeležencem, /Branko Ravnik, v. d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, MKGP/ 

9.15      Predstavitev projektov EIP, ki so v začetni fazi izvajanja

10.45    Odmor za kavo 

11.00    Predstavitev projektov EIP, ki so v zaključni fazi izvajanja           

12.45    Odmor za kosilo

13.30    Okrogla miza z razpravo

Osrednja tema okrogle mize z razpravo bo razširjenost in uporabnost EIP projektov, vključno z ambicijami za naprej, ter kako najučinkoviteje prenesti rezultate EIP projektov do kmetijskih pridelovalcev po Sloveniji 

  • Branko Ravnik, v.d. generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, MKGP
  • Anton Jagodic,  vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS
  • Dr. Branko Kramberger, dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM
  • Dr. Mitja Krajnc, ŽIPO
  • Dr. Janez Benedičič, Fakulteta za strojništvo, inovativni mladi kmet

15.00    Zaključek posveta

VABILA

 VIDEO POSNETKI

1. dan, 22. novembra 2021