Posvet

34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

25. - 26. november 2019

Kongresni center Thermana

Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško

 

Ponedeljek, 25. 11. 2019

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:00 Prihod in registracija udeležencev

9:00 Uvodni pozdravi

 • Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS;
 • Cvetko Zupančič, predsednik KGZS;
 • Inge van Oost, Evropska komisija, Unit B2 – Research & Innovation;
 • dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

9:45 Odpornost slovenskega kmetijstva – izziv prihodnje kmetijske politike; dr. Luka Juvančič, izredni profesor, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

10:15 Pomen lastne pridelave hrane v globalnem svetu; dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP

10:45 ODMOR

11:15 Kako ob naravnih danostih in strukturi Kmetijstva v Sloveniji dosegati zadovoljive dohodke v kmetijstvu; KGZS

11:30 Stanje v kmetijstvu v Sloveniji v letu 2018 z napovedmi za leto 2019; dr. Tanja Travnikar, KIS

12:00 Kaj naj svetovalci vedo o inovacijah in startupih - tudi v kmetijstvu (Kako Slovenija in EU podpirata inovativne); Jakob Gajšek, LUI

12:20 RAZPRAVA

13:00 KOSILO

14:30 Javna služba kmetijskega svetovanja – izzivi in odzivi –delavnice aktualnih tem:

 • Dopolnilne dejavnosti na podeželju; Andrejka Krt, KGZS
 • Svetovalec po potrebah kmetov; mag. Olga Oblak, KGZS; Anton Jagodic, KGZS; Inge van Oost, Evropska komisija
 • Mladi kmetje in pristopi v svetovanju; Jože Očko, KGZS, Damijan Vrtin, KGZS - Zavod NM
 • Podjetnost - kako svetovati za nove poslovne priložnosti; Darja Pipan, KGZS, Tomaž Cör, KGZS - Zavod KR
 • Inovacije in digitalizacija kmetijstva JSKS; Igor Hrovatič, KGZS, Franc Dolenc, Mi Team

16:30 ODMOR

17:00 Slovenija, gastronomska regija; Marjan Cukrov, vodja Delovne skupine Slovenija evropska gastronomska regija 2021

17:10 ZAKLJUČEK

18:00 VEČERJA

Torek, 26. 11. 2019

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP in posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:30 Prihod in registracija udeležencev

9:00 Uvodni pozdrav udeležencem; dr. Darja Majkovič, generalna direktorica direktorata za kmetijstvo, MKGP

9:05 Povzetek delavnic prvega dne

9:30 Oblikovanje strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2020 za izboljšanje strukture prenosa znanja in AKIS-a; Inge Van Oost, Evropska komisija

10:00 Predstavitev izbranih projektov EIP, ukrep M16, Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 in uporabnost rezultatov za kmetijsko prakso v Sloveniji

 • Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (M16.2)
 • Zrnate stročnice- pridelava, predelava in uporaba; uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-pridelovalni verigi omogoča doseganje ciljev večje samooskrbe (M16.2)
 • Seneno meso in mleko (M16.2)
 • Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (M16.2)
 • Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam (M16.2)
 • Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (M16.5)
 • Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (M16.5)
 • Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (M16.5)
 • Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije (M16.5) 

11:30 ODMOR

12:00 Predstavitev izbranih EU EIP projektov

 • Christian Werni, Bakk. rer. nat. MSc., predstavnik operativne skupine EIP iz Avstrije;
 • predstavnica operativne skupine EIP iz Italije (v dogovoru)

12:45 pogovor s slovenskimi predstavniki projektov EIP

 13:45 ZAKLJUČEK POSVETA

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije - EIP organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo  in prehrano in je dogodek o delovanju operativnih skupin EIP.

PRIJAVA NA POSVET

(pomoč pri prijavi na tel.: 01 513 66 77)

 

PROGRAM POSVETA

INVITATION FOR CONFERENCE LAŠKO

 

Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih.