Posvet

38. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Razvojni izzivi JSKS za učinkovito slovensko kmetijstvo

21. -  22. november 2023

Festivalna dvorana Bled

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

------------------------------------------------------------------------------------------------

TOREK, 21. 11. 2023

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

08:00 Registracija udeležencev

09:00 Uvodni pozdravi (video)

 •   Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS (nagovor)
 •   Roman Žveglič, predsednik, KGZS
 •   dr. Blaž Germšekdržavni sekretar, MKGP

09:45 Izzivi kmetijskega svetovanja v Evropskem kmetijstvu in potrebne prilagoditve svetovalnih organizacij, Jussi Yuhola, ProAgria  (o avtorjuvsebina, PPT, video)

10:15 Razvojni izzivi kmetijskega svetovanja v Avstriji, Florian Herzog, Kmetijsko gozdarska zbornica Avstrije (o avtorju, vsebina, PPT, video)

10.45 Kmetijsko svetovanje v Nemčiji na primeru Spodnje Saške, Stefan Ortmann, namestnik direktorja, Kmetijska zbornica Spodnja Saška  (o avtorju, vsebina, PPT, video)

11:15 Odmor za kavo

11:45 Izzivi kmetijskega svetovanja v Sloveniji (video)

 •   Janez Pirc, direktor, KGZS
 •   Anton Medved, predsednik, Sindikat kmetov Slovenije (SKS)
 •   Borut Florjančič, predsednik, Zadružna zveza Slovenije (ZZS)
 •   Anja Kastelic, predsednica, Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM)
 •   Irena Ule, predsednica, Zveza kmetic Slovenije (ZKS)
 •   red. prof. dr. Aleš Gregorc, dekan FKBM

12:45 Usposabljanja kmetijskih svetovalcev, mentorski program CECRA in podelitev certifikatov prvi generaciji CECRA udeležencev, Igor Hrovatič, Darja Pipan, KGZS (video)

13:15 Odmor za kosilo

15:00 Stanje v slovenskem kmetijstvu v letu 2022 in prve napovedi za leto 2023, Tanja Travnikar, Kmetijski inštitut Slovenije (o avtorju, vsebina, PPT, video)

15:20 Izzivi preoblikovanja FADN v FSDN v Sloveniji, Maja Kožar, Kmetijski inštitut Slovenije  (o avtorjuvsebinaPPT, video)

15:40 Izzivi kmetijskega svetovanja in podpora izvedbi ukrepom kmetijske politike - kako naprej?, Miran Mihelič, AKTRP (o avtorju, vsebina, PPT, video)

16:00 Okrogla miza: Aktualni izzivi kmetijskega svetovanja v Sloveniji (video)

 • Peter Pribožič, KGZS – Zavod Ptuj
 • Robert Golc, KGZS – Zavod Kranj
 • Simona Hauptman, KGZS – Zavod Maribor
 • Vasja Juretič, KGZS – Zavod Nova Gorica
 • Vesna Čuček, KGZS – Zavod Celje
 • Milena Rožman, KGZS –Zavod Novo mesto
 • Žan Voglar, KGZS - Zavod Maribor
 • Mojca Čep, KGZS - Zavod Ptuj

Na posvetu smo govorili tudi o Projektu Mentorski program za mlade kmetijke svetovalce Erasmus projekt: 2022-1-LV01-KA210-VET-000082892. Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti agencija EACEA za njih ne odgovarjata.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SREDA, 22. 11. 2023

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP (video)

08:00 Registracija udeležencev
09:00 Pozdravni nagovor predstavnika MKGP
09:05 Projekt "modernAKIS" in povezani projekti programa Obzorje Evropa (Horizon Europe), Joži J. Cvelbar, MKGP

PREDSTAVITEV PROJEKTOV EIP

PRVI DEL

09:15 Beljakovinsko energetske pogače za čebele, Emona RCP, d. o. o., vodilni partner (PPT)

09:30 Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev, KGZS - Zavod Novo mesto, vodilni partner (PPT)

09:45 Z naprednimi digitalnimi tehnologijami do kakovostne hrane, SLOKVA, so.p., vodilni partner (PPT)

10:00 Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič s pomočjo preciznih krmilnih avtomatov, Kmetijski zavod Bric, predavatelj (PPT)

10:15 Strokovna izhodišča za ekološko pridelavo hmelja (EKOHMELJ), IHPS, vodilni partner (PPT)

10:30 Optimizacija porabe energije pri reji govedi rjave pasme, KGZS - Zavod Ljubljana, vodilni partner (PPT1, PPT2)

10:45 Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij, Kmetija Jernejevi, vodilni partner (PPT)

11:00 Optimizacija biološke razgradnje gnojevke za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu, JPZ Janez Zorko, s. p., vodilni partner (PPT)

11:15 VPRAŠANJA, ODGOVORI IN ANKETA

11:30 ODMOR ZA KAVO IN PRIGRIZEK

DRUGI DEL

12:30 Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, KGZS - Zavod Murska Sobota, vodilni partner (PPT)

12:45 EIP MODROZELENA: Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij, Algen, d. o. o., vodilni partner (PPT)

13:00 Valorizacija stranskih proizvodov v rastlinski pridelavi z uvajanjem sodobnih konceptov in tehnologij krožnega biogospodarstva na kmetijah, E-ZAVOD, vodilni partner (PPT)

13:15 Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih, Univerza v Ljubljani, vodilni partner (PPT)

13:30 VPRAŠANJA, ODGOVORI IN ANKETA

13:45 Pregled izvajanja projektov EIP iz PRP 2014-2020, Katarina Žagar, MKGP (PPT

Poziv za ideje in Portal znanja na skp.si, Boštjan Bidovec, MKGP (PPT)

14:15 Izkušnje z izvajanjem inovacijskega posredništva v letu 2023, Barbara Trunkelj, JSKS, KGZS (PPT)

14:30 VPRAŠANJA, ODGOVORI IN ANKETA

14:45 ZAKLJUČEK IN POVZETEK DOGODKA

Opomba: predavatelji bodo objavljeni naknadno

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je dogodek o delovanju operativnih skupin EIP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VABILA