Posveti

35. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

SKUPAJ SOUSTVARJAMO PRIHODNOST KMETIJSTVA

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

Spletni seminar

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, Ljubljana

9. - 10. november 2020

Spremljajte nas v živo in sodelujte na daljavo!

PONEDELJEK, 9. 11. 2020

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

9:00 Uvodni pozdravi

  • Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS (video posnetek);
  • Roman Žveglič, predsednik KGZS (video posnetek);
  • Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija;
  • Dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (video posnetek)

9:45 Gospodarski izzivi EU in Slovenije v luči pandemije in Evropskega zelenega programa - red. prof. dr. Mojmir Mrak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (predstavitev)

10:15 Priporočila glede strateškega načrta - Tassos Haniotis, direktor področja Strategija, poenostavitev in analiza politik, GD AGRI, Evropska komisija

11:00 Pogled EU parlamenta na bodočo skupno kmetijsko politiko - Franc Bogovič, Evropski poslanec, član Evropskega parlamenta (predstavitev)

11:30 Prihodnja kmetijska politika: pregled trenutnega stanja s strani evropskih mladih kmetov - Sean Finan, podpredsednik Evropskega komiteja mladih kmetov (CEJA)

11:50 Strateški načrt SKP 2021 - 2027: aktivnosti in usmeritve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP (predstavitev)

12:15 Izhodišča KGZS pri pripravi strateškega načrta SKP - Branko Ravnik, direktor KGZS (predstavitev)

13:00 (Krizno) tržno komuniciranje – Kako lahko slovensko podeželje izkoristi korona situacijo? - Tomaž Stritar, Uspešen podjetnik, poslovno svetovanje (predstavitev)

TOREK, 10. 11. 2020

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP in Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja***

9:00 Uvodni pozdrav udeležencem

dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP (video posnetek)

9:10 Podpora pri spodbujanju inovacij: Vloga inovacijskih posrednikov kot del AKISa

Predstavitev 28 projektov EIP iz ukrepa M16 Programa razvoja podeželja

10:15 - 11:15 PRVI ČASOVNI OKVIR

Predstavitev projektov EIP po tematskih skupinah:

Program tematskih skupin

11:45 - 12:45 DRUGI ČASOVNI OKVIR

Program tematskih skupin

Po predstavitvah projektov EIP bo možno postaviti vprašanja za udeležence.

*** Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je dogodek o delovanju operativnih skupin EIP

PREDSTAVITVENI PLAKATI

 

 

 VIDEO POSNETKI

Ponedeljek, 9. november 2020

Torek, 10. november 2020

dr. Darja Majkovič, generalna direktorica, Direktorat za kmetijstvo, MKGP

Podpora pri spodbujanju inovacij: Vloga inovacijskih posrednikov kot del AKISa

Predstavitev projektov EIP po tematskih skupinah:

O delu javne službe kmetijskega svetovanja