Posvet 2019

34. tradicionalni posvet Javne službe nkmetijskega svetovanja

Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

25. - 26. november 2019

Kongresni center Thermana

Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško

 

Ponedeljek, 25. 11. 2019

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:00 Prihod in registracija udeležencev

9:00 Uvodni pozdravi

 • Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS;
 • Cvetko Zupančič, predsednik KGZS;
 • Breznik Franc, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Državni zbor RS
 • Inge van Oost, Evropska komisija, Unit B2 – Research & Innovation;
 • dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

9:45 Odpornost slovenskega kmetijstva – izziv prihodnje kmetijske politike; dr. Luka Juvančič, izredni profesor, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

10:15 Pomen lastne pridelave hrane v globalnem svetu; dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP

10:45 ODMOR

11:15 Kako ob naravnih danostih in strukturi Kmetijstva v Sloveniji dosegati zadovoljive dohodke v kmetijstvu; KGZS

11:30 Stanje v kmetijstvu v Sloveniji v letu 2018 z napovedmi za leto 2019; dr. Tanja Travnikar, KIS

12:00 Kaj naj svetovalci vedo o inovacijah in startupih - tudi v kmetijstvu (Kako Slovenija in EU podpirata inovativne); Jakob Gajšek, LUI

12:20 RAZPRAVA

13:00 KOSILO

14:30 Javna služba kmetijskega svetovanja – izzivi in odzivi –delavnice aktualnih tem:

 • Dopolnilne dejavnosti na kmetiji; Andrejka Krt, KGZS

  Uvodničarja: Matic Vizjak in  Andrejka Krt 

 • Svetovalec po potrebah kmetov; mag. Olga Oblak, KGZS;

  UvodničarjaAnton Jagodic, KGZS; Inge van Oost, Evropska komisija

 • Mladi kmetje in pristopi v svetovanju; Jože Očko, KGZS,

  Uvodničar: Damijan Vrtin, KGZS - Zavod NM

 • Podjetnost - kako svetovati za nove poslovne priložnosti; Darja Pipan, KGZS,

  Uvodničarja: Tomaž Cör, KGZS - Zavod KR, Maja Pižmoht, KGZS – Zavod GO

 • Inovacije in digitalizacija kmetijstva JSKS; Igor Hrovatič, KGZS,

  Uvodničarja:Tomaž Močnik komuniciranje s pomočjo digitalizacije , Franc Dolenc, izgradnja digitalnega okolja za delovanje kmetijske svetovalne službe

  16:30 ODMOR

 17:00 Slovenija, gastronomska regija, Marjan Cukrov, vodja Delovne skupine Slovenija evropska gastronomska regija 2021

 17:15 Kolektivna blagovna znamka Okusiti/ Taste Laško kot vizija lokalnega razvoja v kmetijstvu in turizmu
Edina Memić, univ. dipl. ekon., višja svetovalka na Občini Laško

17:30 ZAKLJUČEK

18:00 VEČERJA

Torek, 26. 11. 2019

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP in posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

8:30 Prihod in registracija udeležencev

9:00 Uvodni pozdrav udeležencem; dr. Darja Majkovič, generalna direktorica direktorata za kmetijstvo, MKGP

9:05 Povzetek delavnic prvega dne

9:30 Oblikovanje strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2020 za izboljšanje strukture prenosa znanja in AKIS-a; Inge Van Oost, Evropska komisija

10:00 Predstavitev izbranih projektov EIP, ukrep M16, Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 in uporabnost rezultatov za kmetijsko prakso v Sloveniji

 • Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (M16.2), dr. Angela Cividini, UL Biotehniška fakultet, Oddelek za zootehniko
 • Zrnate stročnice- pridelava, predelava in uporaba; uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-pridelovalni verigi omogoča doseganje ciljev večje samooskrbe (M16.2), mag. Manfred Jakop, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Seneno meso in mleko (M16.2), Boštjan Kosec, KGZS, kmet
 • Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (M16.2), dr. Matjaž Červek, Emona Razvojni center za prehrano d.o.o.
 • Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam (M16.2),  dr. Branko KRAMBERGER, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
 • Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (M16.5), Primož Titan, kmet
 • Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (M16.5), doc. dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo
 • Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (M16.5), Doc. dr. Špela Železnikar, UL Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo
 • Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije (M16.5),  dr. Mitja Krajnc, ŽIPO

11:30 ODMOR

12:00 Predstavitev izbranih EU EIP projektov

 • Christian Werni, Bakk. rer. nat. MSc., predstavnik operativne skupine EIP iz Avstrije;
 • predstavnica operativne skupine EIP iz Italije (v dogovoru)

12:45 pogovor s slovenskimi predstavniki projektov EIP, sodelujejo: 

Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti (M16.2), Marjeta Ženko, KGZS Zavod Celje

Zrnate stročnice- pridelava, predelava in uporaba; uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-pridelovalni verigi omogoča doseganje ciljev večje samooskrbe (M16.2),  mag. Manfred Jakop, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Seneno meso in mleko (M16.2), Boštjan Kosec, KGZS, kmet

Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (M16.2), Matjaž Červek, Emona Razvojni center za prehrano d.o.o. 

Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranje z beljakovinami bogate krme - metuljnice in njihove mešanice za prilagajanje podnebnim spremembam (M16.2), dr. Branko KRAMBERGER, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM

Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih (M16.5), Primož Titan, kmet

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (M16.5),  doc. dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (M16.5), Špela Železnikar, mag. inž. agr., UL Biotehniška fakulteta, oddelek za agronomijo

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije (M16.5), Damjana Vrbnjak, Biotehniška šola Maribor

 13:45 ZAKLJUČEK POSVETA

Dogodek Evropskega partnerstva za inovacije - EIP organizira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo  in prehrano in je dogodek o delovanju operativnih skupin EIP.

PRIJAVA NA POSVET

Prijava na posvet prek spletne strani ni več možna, informacije o prijavah lahko dobite na telefonski številki: 01 513 66 77!

 

PROGRAM POSVETA

VSEBINA DELAVNIC

POROČILA Z IZVEDENIH DELAVNIC IN DRUGA GRADIVA

POSTERJI

PREDSTAVITVE

INVITATION FOR CONFERENCE LAŠKO

 Odzivi: 

Dodajam še nekaj odzivov.

 

 1. It was a pleasure to be in Slovenia, you are doing a very good job! Take care, Kind regards Inge Van Oost, EU komisija

 

 1. Dear Anton, This is most kind of you! Thank you so much for your message and for the letter. We as a team, and me personally, are always happy to support our EIP colleagues! I was happy to learn that your meeting was a success. Take care and keep in touch. Kind regards, Margarida Ambar The EIP-AGRI Service Point team

 

 1. Dear Anton, Thanks very much for the letter. It has been a great pleasure helping you. Hopefully, the event was successful. You are very welcome in the future. Regards, Pacôme Elouna Eyenga- Team Leader The EIP-AGRI Service Point team

 

 • Dear Anton, I'm glad to hear from you. I'm really sorry that I'm only contacting you now, but I've been completely divided up over the last few days and have mainly worked in the field. Thank you very much for your kind words and I enjoyed the conference very much. The conference was very interesting and well organized. I could have many good conversations, exchange a lot of experiences and land possible new cooperations. I would be happy to continue working with you and your team in the future. Best regards Christian Christian Werni, Bakk. rer. nat. MSc. Pflanzenbauabteilung, Projektmanagement, Landwirtschaft & Umwelt Landwirtschaftskammer Steiermark