Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, 25. 05. 2020

Posodobljen terminski načrt objav javnih razpisov PRP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objav javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2020. Roki za oddajo vlog na javne razpise, ki so se iztekli v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se podaljšajo do 9. 6. 2020.

 

Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Od aprila do vključno septembra naj lastniki vsaj dvakrat mesečno pregledujejo gozdove s smreko.

Vse novice iz kmetijstva in okolja ...