Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za zelenjavo
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023
Foto Pexels
Letošnja pozeba je hujša od vseh prejšnjih, saj so se temperature spustile v nekaterih trajnih nasadih, več dni krepko pod lediščem, v ekstremnih primerih tudi pod -10 stopinj Celzija. (Foto: Damijan Vrtin)

Vse novice iz kmetijstva in okolja ...