Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, PEFC, Kmetijske podpore, Živinoreja, 29. 07. 2019

Na Vladi o sanaciji gozdov in bolezni modrikastega jezika

Vlada RS je na dopisni seji v četrtek izdala uredbi o sanaciji gozdov po vetrolomu oktobra 2018 in sanaciji gozdov po žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in nadaljnji škodi zaradi prenamnožitve podlubnikov; za namen izkoreninjenja bolezni modrikastega jezika pa je prerazporedila pravice do porabe dobrih 2 milijona evrov za ta namen.

Skupna kmetijska politika po 2020
Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost 2019
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.

Vse novice iz kmetijstva in okolja ...