Obvestilo rejcem perutnine
Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Živinoreja 17. 01. 2020

Obvestilo rejcem perutnine

V začetku letošnjega leta se je v nekaterih državah članicah Evropske unije začela pojavljati visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8 pri perutnini.

Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Neprimeren način protesta

Vse novice iz kmetijstva in okolja ...