Foto Pexels
Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, 21. 01. 2021

Dovoljena prodaja kmetijskih pridelkov na premičnih stojnicah

Z novim Odlokom o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, bodo sproščene omejitve v devetih regijah. Od sobote 23. januarja, do petka 29. januarja bo dovoljena prodaja kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev na premičnih stojnicah.

Kako strategijo Evropske unije za kmetijstvo in ohranjanje narave vidijo drugje?
Foto Pexels
Foto Marjan Dolenšek

Vse novice iz kmetijstva in okolja ...