Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva rastlin za boljše varovanje voda
TV Zelena dežela, Kmetijstvo in okolje 19. 04. 2019

Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva rastlin za boljše varovanje voda

Projekt TOPPS je evropski projekt za izobraževanje in usposabljanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) za zmanjšanje onesnaženje voda zaradi točkovnega onesnaženja, zanašanja škropilne brozge ali površinskega razlivanja pri uporabi FFS. Kratica TOPPS pomeni v prevodu: Train Operatos to Promote best menagement Practices and Sustainibility – naslov spletne strani: http://www.topps-life.org/

Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.

Vse novice iz kmetijstva in okolja ...