Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželja v polnem teku
Ekološko kmetijstvo , Kmetijstvo in okolje , Zbornica svetuje , Prašičereja , Drobnica , 16. 01. 2019

Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželja v polnem teku

Utečeno je že, da morajo kmetje, ki so v okviru ukrepov skupne kmetijske politike vstopili v ukrepe kmetijsko okoljske podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK), ter dobrobit živali: govedo, prašiči in drobnica, opraviti tudi usposabljanja. Pri ukrepu EK morajo upravičenci opraviti šesturno usposabljanje, pri ostalih ukrepih pa štiriurno.

Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. februarja
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predelavo lesa in dvakrat sodelovanje
Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnica in prašiči