Novice

Izberite kategorijo:
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetj...
Foto Pexels
Ne spreglejte termina za obvezno usposabljanje za ukrepe KOPOP
Foto Pexels
Foto Pexels
Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov.
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov
Opozorilo rejcem perutnine, ptičja gripa na Hrvašk...
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Vzemite si čas za Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v dobri družbi, še bolj super! Odlična priložnost za peko kruha ter jutranji klepet.
Foto Pexels
Foto Pexels
Reševanje zapleta glede prodaje na tržnici
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti
Foto Pexels
Tradicionalni slovenski zajtrk tokrat doma
Med upravičene naložbe šteje tudi nakup mehanizacije za stroje za prekladanje materialov.
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Finančna pomoč zaradi okužbe s COVID-19
Dodatne omejitve gibanja zaradi epidemije
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Kmetijstvo in omejitve
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal
Vrtove bodo izbirali v kategorijah: hišni vrt, vrt na terasi ali balkonu, šolski vrt in društveni vrt. (Foto: Davorin Tome)
Webinar - perutninarstvo in prašičereja, 15. oktob...
Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpornos...
KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšanje...
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hmelj...
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.
Sevnica je eden od krajev, kjer jih je prizadelo neurje
»Na naši kmetiji diši, diši po senu,« je izpostavil gospodar ekološke kmetije Zadravec z Miklavža pri Ormožu Matej Zadravec na dnevu odprtih vrat, ki je 23. avgusta potekal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Naš odziv na predlog sprememb zakona o kmetijstvu
Predstavniki ZSPM in KGZS s predavatelji pred Koroško kmetijsko gozdarsko zbornico v Celovcu FOTO: Julija Kordež
Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.
Izgube telet v Sloveniji
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročila i...
Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Od aprila do vključno septembra naj lastniki vsaj dvakrat mesečno pregledujejo gozdove s smreko.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 203...
Foto: Eva Šabec
Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin
Foto Pexels
V pričakovanju tretje obeležitve Svetovnega dneva...
Vaše mnenje o pametnih vaseh
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Slovensko kmetijstvo med in po epidemiji
Posledice aprilske suše na kmetijskih rastlinah
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Odgovorno kmetovanje daje mnoge možnosti varovanja okolja in ohranjanja biodiverzitete, ki je zagotovilo za stabilnost ekosistemov.
Foto Marjan Dolenšek
Sproščene omejitve glede vzdrževalnih del in sezon...
Mešan posevek kolerabice in solate (foto: Igor Škerbot)
Foto Miha Meško
Foto Pexels
Poziv za delo na kmetijah
Mikrorazpršilci v posevku čebule (foto: N. Pelko)
Foto Pexels
Foto Pexels
POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno pom...
Agromelioracije pri postavitvi novega vinograda
Stalež zveri je treba zmanjšati
Širokouhi netopir (Barbastells barbastellus), foto: Primož Presetnik
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo tr...
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov
Foto Pexels
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih
Nov dokument na temo krajinskih značilnosti
Informacija glede sezonske delovne sile
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred p...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Ukrepi po spomladanski pozebi
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram
Posledice nizkih temperatur v marcu 2020
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale...
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epid...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Velika požarna ogroženost!

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, | 19. 03. 2020
Nevarnost pozebe!
Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Sloven...
Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja ne...
Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih zeml...
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Spremembe burijo duhove
Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin
Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 O...
V obravnavi pomemben dokument za območja Natura 20...
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz sr...
Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega r...
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Obvestilo rejcem perutnine
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.