Novice

Izberite kategorijo:
Dobrote slovenskih kmetij so tokrat dišale tudi iz...
Otvoritev 33. Festivala Dobrote slovenskih kmetij
Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadja i...
Foto Pexels
Vabljeni na 6. strokovni posvet Reja drobnice
Neusklajene spremembe zbujajo skrb
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
Naj bo odpadne hrane čim manj
Ob dnevu Zemlje
Izbrana kakovost (IK) za žita se pripravlja že štiri leta in člani odbora pričakujejo, da se bo postopek čimprej končal.
Vodja prodaje Milena Fištrovič in direktorica Urška Hojnik.
Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživeči...

Spremembe pri prahi

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, | 11. 04. 2022
Spremembe pri prahi
Odločitev za razvoj ali pot v slepo ulico kmetijst...
Košnja ali mulčenje naj bosta opravljena čim bolj zgodaj zjutraj ali čim bolj pozno zvečer, ko na cvetoči podrasti še ni ali ni več opraševalcev.
Imajo zveri prednost pred prehransko varnostjo?
Javna razgrnitev predloga operativnega programa za...
Foto Pexels
Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziran...
Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo ml...
Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za...
Pobude KGZS za večjo pridelavo hrane
Posledice zimske suše in nizkih temperatur v marcu...
Kmetje predlagamo ukrepe za večjo samooskrbo
Za tehnično pomoč je namenjeno 380.000 evrov, za racionalizacijo sezonske selitve panjev pa do 26.000 evrov.
Foto: Pomurski sejem
Foto Pexels
Foto Pexels
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno
RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do 355...
Foto: sasa-novice.si
Pravočasna vključitev v razpravo o umestitivi javne infrastrukture, kot so na primer kolesarske steze, zmanjšajo potencialne konflikte med različnimi uporabniki prostora.
Foto Pexels
Evropa mora poskrbeti zato, da njeni prebivalci ne bi bili lačni
Na površine v zaraščanju lahko sadimo divje češnje
KGZS na sejmu Agritech
Spletna objava knjige o agrarnih skupnostih
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemo...
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Arhiv: KGZS
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljne...
Zaradi dviga cen energentov pomoč tudi kmetijstvu
Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog...
Poziv dobaviteljem živil v javne zavode - bodite p...
Fotografija je simbolična
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih raz...
mag. Marjan Dolenšek Foto: Agrobiznis-Finance
V začetku februarja se je začela zimska rez v triletnih nasadih jablan Bonita, demonstracija rezi je bila izvedena v Artičah med vztrajnim sneženjem.
Foto: MKGP
Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske pol...
Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov t...
Foto Pexels
Vabilo na predavanje Dobre prakse naravi prijazneg...
Še je čas za sodelovanje na 33. Državnem ocenjevan...
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plače...
Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?
Foto Pexels
Foto: Matija Sušnik
Foto Pexels
Foto: ELO
Zdaj je čas – oddajte vlogo za uveljavljanje olajš...
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom in...
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Starejši kmetje ponovno upravičeni do enkratnega s...
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v prede...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih...