Novice

Izberite kategorijo:
Podeželje v mestu Ljubljana, 2016
Foto: Tri poti, en cilj, Evropska komisija
Foto: Tomo Jeseničnik
Ob podelitvi priznanja (od leve): Rok Sedminek, član sveta KGZS, evropski poslanec Franc Bogovič, generalni sekretar ELO Thierry De L'Escaille, prejemnik Zvone Černelič, predsednik KGZS Roman Žveglič in vodja JSKS na KGZS - Zavodu Celje Vesna Čuček.
Foto Pexels
Vabilo na spletno srečanje glede kampanje za zajez...
Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi glede obja...
Klobčasta zvončica (Campanula Glomerata)
Bodimo odgovorni, cepimo se!
Visoke temperature in pomanjkanje padavin že povzročajo težave v kmetijstvu
Javna služba kmetijskega svetovanja KGZS daje vedno večji poudarek ekonomiki. Tako so se društvu letos pridružili trije mlajši kolegi, novi člani DAES-a.
Foto: Jernej Lasič/Finance
V senčnem delu gozdnega roba KG Andrejevi prevladujejo mrtve koprive, ki sodijo med najbolj priljubljene hranilne rastline za divje opraševalce – čmrlje. Foto: dr. Sonja Škornik
Vabljeni na virtualni forum »HRANA IN ZAUPANJE: Ko...
Vabljeni na 8. Agrobiznis konferenco
Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovarstve...
Vabilo na demonstracijo na kmetiji in dan odprtih...
Za rejce ni sprejemljivo ograjevanje z elektromrežami višine 1,6 metra.
Finančna pomoč pridelovalcem jedilnega krompirja
Predsednik in direktor KGZS na zajtrku v Tržišču i...
Predsednik KGZS na okrogli mizi ob svetovnem dnevu...
Vabljeni na 3. konferenco ob svetovnem dnevu varne...
Lepo vabljeni, da predstavite ponudbo pridelkov in...
Oddaja zbirnih vlog za leto je 2021 je uspešno zak...
Vabljeni na spletni seminar Izvajanje storitev s k...
Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)soglasij...
Pridelovalci hrane, povežite se z lokalnimi vrtci...
Foto Pexels
Setev poljin, ki medijo, je koristna za čebelarje, kmete in rodovitnost tal.
Vabljeni na spletni seminar Trženje kmetijskih pri...
Zakaj plačilo stavbne pravice za postavitev gojišč...
RAZPIS: za odpravo zaraščanja
Naročite se na e-informacije Vizija kohezija
Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo nis...
Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort
Za več vpliva na zemljiško politiko
Evropska komisija je odobrila pomoč slovenskim pra...
Napočil čas tudi za ukrep DŽ za konje
Tradicionalni slovenski zajtrk bo 11. junija
V novem finančnem obdobju zagotoviti dovolj sredst...
Pobuda za preimenovanje odbora
Ukrep dobrobit tako v dobro živali kot rejca
V javni obravnavi je nov Akcijski načrt za ekološk...
Foto Pexels
Način reje in sistemi molže na kmetijah
Evropska komisija zaščitila Slovensko potico
Pravočasno pridobite dovoljenja za izgradnjo namak...
Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta te...
Foto arhiv ZTKS
Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za zelen...
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023
Foto Pexels
Letošnja pozeba je hujša od vseh prejšnjih, saj so se temperature spustile v nekaterih trajnih nasadih, več dni krepko pod lediščem, v ekstremnih primerih tudi pod -10 stopinj Celzija. (Foto: Damijan Vrtin)
Foto Pexels
Foto Pexels
Omejitve glede prehajanja med regijami
Novo glede sezonskega dela na kmetiji
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS za sredstva društvom, zvezam, združenjem, S...
Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS
Foto EU Komisija
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljen...
Znani zmagovalki natečaja Evropska inovativna kmet...
RAZPIS: Za agromelioracije in komasacije 1,7 milij...
Foto Pexels
Vlada odobrila finančno nadomestilo pridelovalcem...
Informacija o objavi javnih razpisov za pred-finan...
Cepljenje zaradi bolezni modrikastega jezika se ne...
Foto Pexels
Kaj je optimalna rez za Bonito so člani partnerstva danes usklajevali v sodelovanju s sadjarskim strokovnjakom profesorjem Francijem Štamparjem na posestvu gospoda Antona Koršiča v Artičah.
Foto Pexels
V Uradnem  listu RS, št. 28/21 je bil objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Oddaja zbirnih vlog za plačila v letu 2021
Slovenija kmalu prosta bolezni modrikastega jezika
Vabljeni na spletni seminar Inovativno v predelavi...
Do 18. marca - prijave S kmetije za Vas 2021
Foto Pexels
Nagrajenci akcije S kmetije za vas 2020: kmetiji Gradišnik in Sinkovič.
Foto Pexels
Prihajajo SPREMEMBE glede prodaje na kmetijah in t...
Foto Pexels
VABILO na zaključni dogodek akcije S kmetije za Va...
Mleko pa to ... res vemo vse?
Dobrote slovenskih kmetij 2021 - posnetek webinarj...
Upravni odbor KGZS tudi o biovarnostnih ukrepih (Foto: Pexels.com)
Seznam prepovedanih FFS na VVO I v letu 2021
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Tatjana Vrbošek
Foto Pexels
Foto Pexels
Tokratno seznanjanje s potekom vnosa zbirnih vlog je potekalo v celoti na daljavo.
Foto: Tatjana Vrbošek Od leve proti desni: Andrejka Krt, Vanja Bajd Frelih, Klara Otoničar, Gabrijela Salobir, Irena Kos, Dominika Klavž
Varstvo rastlin na VVO I - dopolnjen seznam
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Kako strategijo Evropske unije za kmetijstvo in oh...
Foto Pexels
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Prva z leve je Katarina Očko leta 2012 na dogodku Podeželje v mestu Maribor.
Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval
Foto Pexels
Koronavirus in pravica do bolniške za kmečke zavar...
Foto Pexels
Rejci prašičev - rok za oddajo staleža se izteka
Foto Pexels
Podaljšana veljavnost ukrepov za voznike in vozila