Novice

Izberite kategorijo:
Potekalo je 8. srečanje mladih prevzemnikov kmetij
V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpr...
V javni razpravi sprememba uredbe o intervencij...
Podeželje v mestu Ljubljana 2024 – vabimo k sod...
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Gradnja vodnih zadrževalnikov
Prva redna skupščina Združenja hribovskih in go...
RAZPIS: Za naložbe v ureditev protipožarne infr...
Sirarske zgodbe in letni občni zbor Združenja k...
Rok za odprodajo in uporabo zalog FFS, ki vsebu...
Foto: RTV Slovenija. Utrinek s snemanja oddaje Ribič Pepe.
Strnjena naselja še niso opredeljena, zato ni jasno, kje naj bi prepoved veljala.
Pavšaln a višina nadomestila znaša 556 evrov na hektar.
RKG letos ne bo dostopen v februarju.