Novice

Izberite kategorijo:
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo tr...
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov
Delo javne službe kmetijskega svetovanja v času ep...
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih
Nov dokument na temo krajinskih značilnosti
Informacija glede sezonske delovne sile
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred p...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Ukrepi po spomladanski pozebi
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram
Posledice nizkih temperatur v marcu 2020
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale...
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epid...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Velika požarna ogroženost!

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, | 19. 03. 2020
Nevarnost pozebe!
Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Sloven...
Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja ne...
Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih zeml...
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Spremembe burijo duhove
Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin
Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 O...
V obravnavi pomemben dokument za območja Natura 20...
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz sr...
Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega r...
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Obvestilo rejcem perutnine
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.