Novice

Izberite kategorijo:
RAZPIS: za odpravo zaraščanja kmetijskih zemlji...
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev
BREZPLAČNA ON-LINE DELAVNICA Urejanje podatkov...
KGZS opozarja na kršitve Zakona o vodah
Zmanjšanja pesticidov za zdaj ne bo
Terminski načrt javnih razpisov
Tradicionalni slovenski zajtrk – super hrana je...
Kmetijske organizacije podale pobudo za zagotav...
Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov
Iz dneva v teden slovenske hrane z »Recepti z o...
Uredba prinaša nekaj poenostavitev.
Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski...
Darja Jeriček in Vesna Mihalič s KGZS Zavoda Celje
11. strokovna konferenca »Aktualno na področju...
Zbiranje odpadne embalaže FFS in odpadnih FFS
Gospodarstvo enotno za solidarno pomoč in sodel...
Vloga za oceno škode pri izvajalcih ribiškega u...
Rok za oddajo obrazca je 21. september! (Foto: Savinjska info)
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Podeželje v mestu Ljubljana - vrtiljak okusov i...
Poplave 2023
O poplavah, javnih razpisih ter pripravi na izv...
Kako prijaviti višjo silo ali izreden dogodek
Dopolnjena tehnološka navodila za kmetovalce na...
Zakonska pomoč za kmetijstvo
Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravn...

Za medsebojno pomoč

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Obvestila za javnost, | 08. 08. 2023
Za medsebojno pomoč
Kako ravnati ob poplavah
Poplave niso prizanesle tudi kmetijskim površinam

Previdno in po pameti

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Obvestila za javnost, | 05. 08. 2023
Previdno in po pameti
Foto: Urad vlade za komuniciranje
Dve vabili ekološkim kmetijam
V Sloveniji velja skrajna ogroženost glede afri...
Škodo je predstavil Martin Mavsar, specialist za sadjarstvo pri KGZS - Zavodu Novo mesto (prvi z leve).
Vnos zbirne vloge na Izpostavi KGZS Črnomelj
Foto Pexels
Vabljeni na spletno izobraževanje glede afriške...
Foto Pexels
Foto Pexels
Čebelarji, ne spreglejte dveh javnih razpisov
Poziv za vključitev v intervencije Strateškega...
Vabljeni k sodelovanju na septembrskem Podeželj...
Višji delež države
Foto Pexels
Še zadnjič trošarina v stari obliki
Vse, kar pravijo slovenski kmetje, je res, prav...
Izračun škode za namen zmanjšanja ali odpisa pr...
12. redna seja upravnega odbora KGZS
Deževje najbolj prizadelo Pomurje in Podravje
Foto Pexels
Javni razpis za nakup različne mehanizacije
Ob dnevu Zemlje
Nova priložnost za sodelovanje v vseevropski mreži demonstracijskih kmetij
Objavljen terminski načrt objave javnih razpiso...
Zaradi nepravilne rabe FFS so ogroženi tudi divji opraševalci (Foto: Danilo Bevk)
Arhiv KGZS
Začetek kampanje za vnos zbirnih vlog
Ustavna odločba o neustavnosti pravil, ki določ...
Foto Pexels
V Sloveniji z izvajanjem dobre kmetijske prakse zagotavljamo, da je voda pitna iz praktično vsake pipe.
Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o i...
Živinoreja v EU skladna s predpisi o zdravilih...
V čakanju na uredbo in bruseljsko potrditev
Nerazumljivo je, da so pri zaščiti pitne vode na vodovarstvenem območju kriteriji za kmetovanje povsem drugačni kot kriteriji za gradnjo kanala C0.
Čebelarstvo je del kmetijstva
Preprečimo propadanje trt zaradi trsne rumenice
Anketa o premiku k podnebno pametnemu kmetijstvu
Logaški kmetje in politika o ekonomiki kmetovan...
RAZPIS: trije milijoni evrov za naložbe v izved...
Slika je simbolna
Ne spreglejte današnjega 9. znanstvenega posvet...
Foto: Klara Gojčič, fotogalerija DZ
ABC goriva za kmetijstvo + VABILO na spletno pr...
Odločb za sušo še ni
Foto Pexels
Foto Pexels
Uredba o pravilih pogojenosti
Podaljšanje roka za prijavo oziroma obnovitev p...
V okviru razpisa so možne naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,