Vloga za oceno škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov

Vloga za oceno škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Rok za oddajo obrazca je 21. september! (Foto: Savinjska info)

Rok za oddajo obrazca je 21. september! (Foto: Savinjska info)

Obrazec za oceno škode morajo oškodovanci izpolniti skladno z navodili, ki so kot priloga k obrazcu, ter ga poslati na MKGP najkasneje do 21. septembra 2023.

Ključne besede: poplave in plazovi 2023, popis škode,

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vabi vsa kmetijska gospodarstva (vključno s tistimi, ki se ukvarjajo s čebelarstvom), ki so utrpela škodo zaradi poplav in plazov v letošnjem avgustu, k oddaji Obrazca 7 - Popis škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije, v avgustu 2023.

MKGP je na osnovi sklepa Uprave za zaščito in reševanje (URSZR) začelo z oceno škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v primarni kmetijski proizvodnji po avgustovskih poplavah in plazovih. Kmetijska gospodarstva in čebelarji lahko pripravijo oceno škode na: premičninah, živalih, čebeljih družinah in zalogah.

Ocena škode v primarni kmetijski proizvodnji zaradi poplav in plazov na širšem območju Republike Slovenije v avgustu 2023, ki jo bodo oškodovanci posredovali na MKGP, bo osnova za pripravo ukrepov iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ocena škode na kmetijskih kulturah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Upravičenci do pomoči

Oceno škode predložijo oškodovanci, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so utrpeli škodo v prizadetih občinah, skladno s sklepom URSZR. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Oškodovanci lahko na svoji občini preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto.

Oškodovanci lahko prijavijo škodo na:

  • premičninah (traktorji, stroji, priključki, oprema),
  • živalih (na govedu, prašičih, drobnici, perutnini, kopitarjih) za prirejo mesa in jajc ali za plemenske živali,
  • čebeljih družinah in
  • zalogah (krma, stelja, krmila, repromaterial, repromaterial za pakiranje kmetijskih proizvodov, repromaterial za sajenje, embalaža za pakiranje proizvodov, goriva in maziva, sadilni material, …).

Postopek in rok za oddajo obrazca za oceno škode

Obrazec za oceno škode morajo oškodovanci izpolniti skladno z navodili, ki so kot priloga k obrazcu, ter ga poslati na MKGP najkasneje do 21. septembra 2023.

Izpolnjen, datiran in podpisan obrazec morajo oškodovanci poslati na enega od dveh načinov:

  • po elektronski pošti na naslov: mkgp@gov.si s pripisom »Poplave v kmetijstvu - avgust 2023« ali
  • priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (z oznako »Poplave v kmetijstvu - avgust 2023«).

Opozorilo:

Oškodovanci, ki ne bodo pravočasno (do 21. septembra 2023) posredovali Obrazca 7 na MKGP, ne bodo upravičeni do pomoči iz ukrepov po Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic.

Obrazec za prijavo škode

Navodila za izpolnjevanje

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.