Postanite član

Prostovoljno članstvo

Prostovoljni člani KGZS so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost, a ne izpolnjujejo zakonsko določenih kriterijev za obvezno članstvo. V članstvo so lahko sprejete na lastno zahtevo. O zahtevi odloča upravni odbor KGZS.

Prednosti članstva

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:

  • predstavlja interese članstva v zakonodajnih  postopkih, kar je najbolj pomembna vloga javnopravne zbornice, saj je reprezentativen partner vladi in drugim državnim organom,
  • zagotavlja  brezplačno  tehnično, pravno in  ekonomsko svetovanje v kmetijstvu in gozdarstvu,
  • zagotavlja koordinacijo  dveh javnih služb – kmetijskega svetovanja in kontrole in selekcije v živinoreji,
  • informira člane in širšo javnost o aktualnih   dogodkih v kmetijstvu in gozdarstvu  (tiskovne konference, izjave za javnost, brezplačni   bilten »Zelena dežela«),
  • promovira podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (udeležba na sejmih, organizacija okroglih miz, kongresov, dogodkov….),
  • izobražuje svoje člane.

Postanite član

V Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije se lahko včlanite tako, da natisnete ustrezen obrazec, ga izpolnite, podpišete in pošljete na naslov:

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom "Za prostovoljno članstvo".

Obrazca:

Članarina za prostovoljne člane

Fizične osebe: 

plačajo članarino  v višini pavšalnega zneska, ki za leto 2018 znaša 4,59 evra.

Pravne osebe:

  • ki se ukvarjajo z opravljanjem kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti, a ne kot svoje glavne dejavnosti: v višini 0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, gozdarskih ali ribiških proizvodov

  • ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C: v višini povprečnega zborničnega prispevka zadnje odmere pravnim osebam, ki so obvezne članice zbornice. Za odmero zborničnega prispevka za leto 2018 ta znesek znaša 196,48 evra.