Naša stališča in pripombe

  • Izberite leto:
  • 2019
  • 2018
Zaradi neupravljanja z zvermi so na podeželju poleg živali vse bolj ogroženi tudi ljudje
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Število medvedov bo naraslo