Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Naš odziv na predlog sprememb zakona o kmetijstvu
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno
Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževanje...
Sprememba Zakona o divjadi in lovstvu
Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano