Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:
Ministrstvo samo zaključilo Strateški načrt Skupne...

Povejte svoje mnenje

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Stališča in pripombe, | 16. 09. 2022
Povejte svoje mnenje
Na 8. seji Upravnega odbora KGZS o omejitvah, ki j...
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškeg...
O prvih usmeritvah vlade v kmetijstvu
Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopitar...
Množična udeležba na predavanjih za kmete o Naturi...
Imajo zveri prednost pred prehransko varnostjo?
Nujne zakonske spremembe za več krme
Pobude KGZS za večjo pridelavo hrane
Kmetje predlagamo ukrepe za večjo samooskrbo
KGZS zahteva stabilno oskrbo z gorivom za pridelav...
Evropa mora poskrbeti zato, da njeni prebivalci ne bi bili lačni