Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:
Imajo zveri prednost pred prehransko varnostjo?
Nujne zakonske spremembe za več krme
Pobude KGZS za večjo pridelavo hrane
Kmetje predlagamo ukrepe za večjo samooskrbo
KGZS zahteva stabilno oskrbo z gorivom za pridelav...
Evropa mora poskrbeti zato, da njeni prebivalci ne bi bili lačni