Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno
Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževanje...
Sprememba Zakona o divjadi in lovstvu
Kmetje morajo ostati zdravi, da bodo lahko oskrbeli prebivalstvo s hrano