Naša stališča in pripombe

Izberite kategorijo:
Pridelovalci zelenjave o Zakonu o promociji  in...
Odkupne cene mesa so bile med najnižjimi v Evropski uniji
Skupna seja odborov za poljedelstvo, sladkorno...
V pričakovanju javne razprave o strateškem načrtu SKP 2023-2027.
KGZS predlaga čim več poenostavitev in manjše birokratske ovire
Na novinarski konferenci o slabih razmerah v slovenskem kmetijstvu
Različne ureditve komunalnega prispevka po občinah nelogično povzročajo neenakost med kmeti
Med pobudami za izboljšanje konkurenčnosti čebelarstva je tudi, da bi bili čebelarji, enako kot kmetje, upravičeni do povračila trošarin
Pridelava zelenjave v SKP po 2023 premalo podprta
Nadaljujejo se usklajevanja o Strateškem načrtu...
S protesti kmetje opozarjajo na negotovo prihod...
Želimo tvorno sodelovanje deležnikov in ministr...
Teden gozdov: pri upravljanju z velikimi zvermi...
Podpora za dojilje naj bo med 200 in 250 €
V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila...
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023
Glavna tema pomanjkljivost predloga Zakona o go...
Prireja govejega mesa je zaradi neurejenih razmer na trgu v vse večjih težavah.
Čas za pripombe na načrte lovsko upravljavskih...
Kupujmo mesne izdelke slovenskega porekla!
Slovenski potrošnik  ima v prodajnih vitrinah na voljo (pre)malo prašičjega mesa slovenskega porekla.
Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS