Odlok o pomoči čebelarjem in druge aktualne teme

Odlok o pomoči čebelarjem in druge aktualne teme

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Čebele, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore  | 
Med pobudami za izboljšanje konkurenčnosti čebelarstva je tudi, da bi bili čebelarji, enako kot kmetje, upravičeni do povračila trošarin

Med pobudami za izboljšanje konkurenčnosti čebelarstva je tudi, da bi bili čebelarji, enako kot kmetje, upravičeni do povračila trošarin

Prejšnji torek  je potekala 2. seja strokovnega odbora za čebelarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Vsebino povzema strokovna tajnica odbora Gabrijela Salobir.

Ključne besede: čebelarstvo, finančna pomoč, strokovni odbor

Člani odbora so obravnavali osnutek Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021. Glede odloka se strokovni odbor strinja s tehnično izvedbo, da vsak čebelar sam natisne vlogo, jo izpolni in pošlje priporočeno na Agencijo, če bo v tem primeru pomoč izplačana vsem v letu 2021.

V predlogu samega gradiva za odlok je navedeno, da je skladno s standardi oskrba čebel v ekološkem čebelarjenju v primerjavi s klasičnim čebelarjenjem trikrat dražja, zato KGZS apelira, da se temu primerno ovrednoti finančna pomoč tako v skupini od 10 do 150 panjev. Ker odlok predvideva višjo pomoč za čebelarje, ki so iz te dejavnosti zaposleni (fizične ali pravne osebe z več kot 150 panji), je smiselno, da se upošteva razlika ne le pri konvencionalnih ampak tudi pri ekoloških čebelarjih z več kakor 150 panji.

Po seznanitvi z vsebino odloka so v povezavi s siceršnjim potekom priprave odloka člani odbora zahtevali, da je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s Strokovnim odborom za čebelarstvo pri KGZS pri vseh usklajevanjih udeležena in vabljena kot enakopravna največja nevladna organizacija v kmetijstvu in na splošno, tako pri nastajajočih pravnih aktih (odloki, uredbe,..), kakor tudi pri oblikovanju kmetijske politike po letu 2023.

Med aktualnimi težavami pa so izpostavili dejstvo, da imajo čebelarji kar precej stroškov z gorivom zaradi vse večjih obsegov oskrbe čebel zaradi neugodnih letin. Uveljavitev trošarin bi bil pomemben prispevek k ugodnejšim pogojem čebelarjenja. Dosedanji odgovor s strani ministrstva za finance je, da tega ne bo. Sicer pa bi bila tehnična izvedba zelo enostavna, saj bi lahko potekalo povračilo trošarin na osnovi veterinarskih dovoljenj za premike čebel. V isto skupino visokih stroškov spadajo tudi izredno visoke dajatve za avtocesto, ki so se povečala kar za dvanajstkrat.

Člani odbora so še izpostavili, da bi potrebovali kakovostna tehnološka navodila na podlagi t. i. »poljskih poskusov« za beljakovinske prehranske dodatke oz. kateri so najboljše nadomestilo za cvetni prah.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki