E-knjižnica

Leto:

Kategorija:

Vrsta gradiva:

Oblika Naslov Datum Zavod
izbrana kakovost mleko in meso 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj december 2019 11. 12. 2019 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 164 - februar 2021 18. 02. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 135 - maj 2016 01. 05. 2016 Zbornični urad
Biodiverziteta na planinah za učence osnovnih šol 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Zelena dežela 78 01. 08. 2009 Zbornični urad
Tehnologija pridelave čebule 13. 11. 2013 Zbornični urad
Uporabniške navade in preference za trženje mesa drobnice 22. 06. 2021 Zbornični urad
Od ideje do socialnega podjetja z družbenim učinkom 2015 01. 08. 2015 Zbornični urad
Pletev vinske trte 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 107 01. 04. 2012 Zbornični urad
Tehnologija pridelave sladkorne pese 13. 11. 2017 Zbornični urad
Poletna brazda 01. 07. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 59 01. 11. 2007 Zbornični urad
Navajanje hranilne vrednosti živil 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj januar 2020 10. 01. 2020 Zbornični urad
Paša konj 15. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 136 - avgust 2016 01. 08. 2016 Zbornični urad
Biodiverziteta na planinah za agrarne skupnosti 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Zelena dežela 80 01. 10. 2009 Zbornični urad
Lucerna 13. 11. 2013 Zbornični urad
Kako preprečujemo sušo v vrtnarski pridelavi 15. 04. 2020 Zbornični urad
Vzorčenje in analiza krme 20. 08. 2020 Zavod Novo mesto
Socialna varnost kmetov kmetic 2013 01. 04. 2013 Zbornični urad
Zračnost vinske trte 28. 05. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 108 01. 05. 2012 Zbornični urad
Zavarovanja v kmetijstvu v letu 2017 13. 11. 2017 Zbornični urad
Kako ravnati s slamo 01. 07. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 69 01. 11. 2008 Zbornični urad
Industrijska konoplja - rastlina tisočerih možnosti 2016 11. 08. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 156 - december 2019 20. 12. 2019 Zbornični urad
Ohranitveno kmetijstvo 15. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 137 - oktober 2016 01. 10. 2016 Zbornični urad
Biodiverziteta na planinah za prebivalce planin 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Zelena dežela 81 01. 11. 2009 Zbornični urad
Tehnologija pridelave oljnih buč 13. 11. 2013 Zbornični urad
Zelena dežela 158 - april 2020 15. 04. 2020 Zbornični urad
Portal Dobrote slovenskih kmetij 21. 07. 2021 Zbornični urad
Okopavanje koruze 11. 06. 2020 Zavod Maribor
Sofinanciranje aktivnosti KGZS KR 26. 06. 2019 Zbornični urad
Zelena dežela 110 01. 07. 2012 Zbornični urad
Izbrana kakovost mleko in meso 13. 11. 2016 Zbornični urad
INNOV-H2O logotipi 27. 06. 2019 Zbornični urad
Strniščna obdelava 01. 07. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 79 01. 09. 2009 Zbornični urad
Tehnologija reje burskih koz 2016 07. 10. 2016 Zbornični urad
Tehnološki list o napravi novega nasada hmelja 24. 02. 2021 Zavod Celje
Zelena dežela 138 - december 2016 01. 12. 2016 Zbornični urad
Biodiverziteta na planinah za obiskovalce planin 06. 07. 2020 Zavod Kranj
Zelena dežela 82 01. 12. 2009 Zbornični urad
Smernice dobre prakse pri obdelavi nastrižene ovčje volne 13. 11. 2013 Zbornični urad
Miša Pušenjak: Za nami še en vpad mrzlega zraka, kako naprej? 15. 04. 2020 Zbornični urad
Vpis v bazo Dobrote slovenskih kmetij 21. 07. 2021 Zbornični urad
Postopek pridobivanja dovoljenja za sajenje vinske trte in pogoji za pridob... 03. 09. 2018 Zbornični urad
FADN brošura 10. 07. 2019 Zbornični urad
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate kr... 12. 06. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 111 01. 08. 2012 Zbornični urad
Navajanje hranilne vrednost živil 13. 11. 2016 Zbornični urad
Zelena dežela 89 01. 08. 2010 Zbornični urad
Preprečevanje ketoze pri kravah molznicah 2016 05. 07. 2016 Zbornični urad
Transmaščobne kisline 03. 02. 2020 Zbornični urad
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Zelena dežela 140 - april 2017 01. 04. 2017 Zbornični urad
Porova zavrtalka 16. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 83 01. 01. 2010 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelovanje jabolk 13. 11. 2013 Zbornični urad
Posledice letošnjih spomladanskih pozeb in suše na pridelavo jabolk 16. 04. 2020 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 167 - avgust 2021 18. 08. 2021 Zbornični urad
Invazivne rastline v kmetijstvu 2018 11. 09. 2018 Zbornični urad
Mesečni obrazci za vodenje FADN za leto 2020 15. 01. 2020 Zbornični urad
Dan žit 2020 29. 06. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 112 01. 10. 2012 Zbornični urad
Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše 13. 11. 2015 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj julij 2020 03. 07. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 99 01. 07. 2011 Zbornični urad
Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedoreji 2015 11. 10. 2015 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj februar 2020 05. 02. 2020 Zbornični urad
Predelava zelenjave kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Zelena dežela 141 - junij 2017 01. 06. 2017 Zbornični urad
Stanje v sadovnjaku po aprilski pozebi 20. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 84 01. 09. 2010 Zbornični urad
Najboljše tehnike za zelo velike kmetije 13. 11. 2012 Zbornični urad
Stekleničenje vina 17. 04. 2020 Zbornični urad
Letno poročilo Javne službe kmetijskega svetovanja za 2020 19. 08. 2021 Zbornični urad
Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikrobiološke ustreznosti vode 201... 11. 09. 2018 Zbornični urad
FADN metodologija – standardni rezultati 10. 07. 2019 Zbornični urad
Vinski letnik 2019 - napovednik 09. 06. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 113 01. 01. 2013 Zbornični urad
Model za izračun upravičenosti namakanja 13. 11. 2015 Zbornični urad
Izgube telet v SLO Stane Glač 27. 07. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 109 01. 06. 2012 Zbornični urad
Tehnologija pridelava oljnih buč 05. 02. 2020 Zbornični urad
Predelava mesa kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Zelena dežela 142 - avgust 2017 01. 08. 2017 Zbornični urad
Nekatere izredne finančne pomoči v času COVID-19 za kmete - spletni seminar 22. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 85 01. 03. 2010 Zbornični urad
Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev 13. 11. 2012 Zbornični urad
Pridelava zelenjave prek celega leta 17. 04. 2020 Zbornični urad
Vabilo na sejem AGRA 2021 19. 08. 2021 Zbornični urad
Sortni izbor krompirja 2018 11. 08. 2018 Zbornični urad
FADN metodologija – obrazec in oblika poročila 10. 07. 2019 Zbornični urad
Vinski letnik 2019 26. 06. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 114 01. 03. 2013 Zbornični urad
Pridelava čebule 13. 11. 2015 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj avgust 2020 10. 08. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 119 01. 12. 2013 Zbornični urad
Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedoreji 13. 11. 2015 Zbornični urad
Tehnološki list za ekološko pridelavo koruze 06. 02. 2020 Zbornični urad
Prostori za predelavo mesa 01. 03. 2021 Zavod Celje
Zelena dežela 143 - oktober 2017 01. 10. 2017 Zbornični urad
Sajenje špargljev 16. 04. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 86 01. 09. 2010 Zbornični urad
Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah 13. 11. 2012 Zbornični urad
Ukrepi po pozebi na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine 17. 04. 2020 Zbornični urad
Novinarska konferenca o Dobrotah slovenskih kmetij 2021 19. 08. 2021 Zbornični urad
Prehrana mesne ovce 2017 05. 08. 2017 Zbornični urad
Avtomatizacija krmiljenja krav molznic 11. 07. 2019 Zbornični urad
Pomanjkanje kalcija pri vrtninah 14. 07. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 115 01. 05. 2013 Zbornični urad
Tehnološki list Prehrana govedi na ekoloških kmetijah 13. 11. 2015 Zbornični urad
Zaposlovanje na kmetijah, avgust 2020 14. 08. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 129 01. 08. 2015 Zbornični urad
Navodila za kmetovanje v degradiranem okolju - Zgornja Mežiška dolina 13. 11. 2015 Zbornični urad
Zelena dežela 157 - februar 2020 21. 02. 2020 Zbornični urad
Peka kruha, potic in izdelava testenin 01. 03. 2021 Zavod Celje
Zelena dežela 144 - december 2017 01. 12. 2017 Zbornični urad
Pridelava špargljev 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 87 01. 05. 2010 Zbornični urad
Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa 13. 11. 2012 Zbornični urad
Zatiranje plevelov v koruzi 17. 04. 2020 Zbornični urad
Svežost sadja in zelenjave - kako jo prepoznamo 31. 08. 2021 Zbornični urad
Javni zavodi javna naročila in ZJN 2017 03. 10. 2017 Zbornični urad
Gnojišča 11. 07. 2019 Zbornični urad
Naravni hormon za ukoreninjanje rastlin 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 116 01. 06. 2013 Zbornični urad
Tehnološka navodila ob poplavah 13. 11. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 160 - avgust 2020 18. 08. 2020 Zbornični urad
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih 13. 11. 2015 Zbornični urad
Socialno zavarovanje za kmete (marec 2020) 15. 03. 2020 Zbornični urad
Ureditev prostorov za peko kruha kot dopolnilna dejavnost na kmetiji 01. 03. 2021 Zavod Celje
Zelena dežela 145 - februar 2018 01. 02. 2018 Zbornični urad
Priprava tal pred sajenjem plodovk v rastlinjakih 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 88 01. 09. 2010 Zbornični urad
Skale za oceno kondicije živali (Priročnik za navzkrižno skladnost) 13. 11. 2012 Zbornični urad
Anton Zavodnik: Suša na travinju spomladi 2020 17. 04. 2020 Zbornični urad
Novinarska konferenca kmetijskih nevladnih organizacij 02. 09. 2021 Zbornični urad
Šolska shema vrsta živil in objave ponudnikov 2017 06. 09. 2017 Zbornični urad
Gradnja pomožnih kmetijskih objektov 11. 07. 2019 Zbornični urad
Pritlikave ovce pasme ouessant v biodinamičnem vinogradu 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 117 01. 08. 2013 Zbornični urad
Talni škodljivci v pridelavi poljščin 13. 11. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 161 volilna - september 2020 29. 09. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 61 01. 12. 2007 Zbornični urad
Gnojenje travinja s tekočimi organskimi gnojili 13. 11. 2015 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu (2020) 18. 04. 2020 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj marec 2021 03. 03. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 146 - april 2018 01. 04. 2018 Zbornični urad
Dohodnina 2019 01. 03. 2019 Zbornični urad
Vzgoja sadik zelenjave 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 90 01. 09. 2010 Zbornični urad
Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku 13. 11. 2012 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo fižola 22. 04. 2020 Zbornični urad
Obrazec za prijavo škode upravljavcu lovišča 2020 20. 09. 2021 Zbornični urad
Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehrani živali 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Preskrba z minerali pri živini 11. 07. 2019 Zbornični urad
Esca vinske trte 03. 09. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 118 01. 10. 2013 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo špargljev 13. 11. 2013 Zbornični urad
Zelena dežela 62 01. 09. 2008 Zbornični urad
Namakanje kmetijskih zemljišč 13. 11. 2015 Zbornični urad
Analiza tal 28. 03. 2020 Zbornični urad
Priporočene sortne liste koruze 2021 11. 03. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 147 - junij 2018 01. 06. 2018 Zbornični urad
Razpis Podeželje v mestu 2019 05. 03. 2019 Zbornični urad
Dan žit - spletni seminar 16. 06. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 91 01. 10. 2010 Zbornični urad
Ekološka reja divjadi v oborah 13. 11. 2012 Zbornični urad
V pomoč pri odmerjanju namakalnih obrokov 22. 04. 2020 Zbornični urad
Obrazec za prijavo škode komisiji 2020 20. 09. 2021 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo malin 2017 05. 03. 2017 Zbornični urad
Razvrščanje objektov - izvleček uredbe 2019 11. 07. 2019 Zbornični urad
Letina 2020 - smernice in posebnosti pri kletarjenju 10. 09. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 120 01. 02. 2014 Zbornični urad
Tehnologija pridelave cvetače 13. 11. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 63 01. 09. 2008 Zbornični urad
Setev rastlin za podor 13. 11. 2015 Zbornični urad
Oljna ogrščica in ozimna žita - dognojevanje 28. 03. 2020 Zbornični urad
Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za kmete 18. 03. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 148 - avgust 2018 01. 08. 2018 Zbornični urad
Posebna ponudba za MOS 2019 05. 03. 2019 Zbornični urad
Pridelava ječmena 11. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 92 01. 09. 2010 Zbornični urad
Gnojevka iz bioplinskih naprav in ekološko kmetijstvo 13. 11. 2012 Zbornični urad
Spomladansko namakanje jagod 22. 04. 2020 Zbornični urad
Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davčnih obveznosti 21. 09. 2021 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo ameriških borovnic 2017 06. 05. 2017 Zbornični urad
Suha enolončnica za teleta 11. 07. 2019 Zbornični urad
Namakanje - 1. del 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Zelena dežela 121 01. 04. 2014 Zbornični urad
Tehnologija pridelave zelja 13. 11. 2018 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj oktober 2020 06. 10. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 64 01. 09. 2008 Zbornični urad
Ozelenitev njivskih površin 13. 11. 2015 Zbornični urad
Dobro je poznati svojo zemljo 28. 03. 2020 Zbornični urad
Posebna ponudba KGZS za MOS 2021 29. 03. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela cenik 25. 09. 2018 Zbornični urad
Prijavnica za člane KGZS za MOS 2019 05. 03. 2019 Zbornični urad
Dan žit - voden ogled makroposkusov 10. 06. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 93 01. 12. 2010 Zbornični urad
Tehnologija pridelave sončnice 13. 11. 2012 Zbornični urad
Škodljivec kapusova muha in kako ga odpraviti 22. 04. 2020 Zbornični urad
Uporaba modularnega senzorskega sistema - Projekt Sesam 04. 10. 2021 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo jagod 2017 11. 02. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 154 - avgust 2019 19. 08. 2019 Zbornični urad
Namakanje - 2. del 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Zelena dežela 122 01. 06. 2014 Zbornični urad
Mali davčni vodič 13. 11. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 162 - oktober 2020 03. 11. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 65 01. 09. 2008 Zbornični urad
Neprezimni medonosni posevki 13. 11. 2015 Zbornični urad
Priprava travne ruše na novo rastno sezono 28. 03. 2020 Zbornični urad
Prijavnica za sejem MOS 2021 29. 03. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela naročilnica 25. 09. 2018 Zbornični urad
Socialno zavarovanje za kmete 22. 03. 2019 Zbornični urad
Biorazgradljive folije 01. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 94 01. 09. 2011 Zbornični urad
Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarjenje z gozdovi za lastnike goz... 13. 11. 2013 Zbornični urad
Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila za hmelj 24. 04. 2020 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 168 - oktober 2021 19. 10. 2021 Zbornični urad
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Vabilo na sejem Agra 2019 22. 08. 2019 Zbornični urad
Dognojevanje žit 06. 04. 2020 Zavod Ptuj
Zelena dežela 123 01. 08. 2014 Zbornični urad
Mali pravni vodič 13. 11. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 66 01. 09. 2008 Zbornični urad
Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2015 Zbornični urad
Spomladanska oskrba posevkov 31. 03. 2020 Zbornični urad
Organska snov v tleh v zelenjadarstvu 23. 12. 2020 Zbornični urad
5 korakov do pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije 2015 11. 10. 2015 Zbornični urad
Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji 04. 04. 2019 Zbornični urad
Protiinsektne mreže 01. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 95 01. 03. 2011 Zbornični urad
Ponudite certificiran les 13. 11. 2012 Zbornični urad
Pogoji za prodajo vina, Tadeja Vodovnik Plevnik 28. 04. 2020 Zbornični urad
Tehnološka navodila za krmljenje molznic 2017 11. 03. 2017 Zbornični urad
Prehrana jagnet in kozličkov 2019 16. 09. 2019 Zbornični urad
Predstavitev trosilnika gnojil z GPS sistemom 09. 03. 2020 Zavod Ptuj
Zelena dežela 124 01. 10. 2014 Zbornični urad
Zelena dežela 67 01. 08. 2008 Zbornični urad
Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca 13. 11. 2015 Zbornični urad
Obvestilo o usposabljanjih 31. 03. 2020 Zbornični urad
Predstavitev posledic pozebe april 2021 09. 04. 2021 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2016 11. 10. 2017 Zbornični urad
Analiza stanja dopolnilnih dejavnosti 04. 04. 2019 Zbornični urad
Sajenje zelja 10. 07. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 96 01. 09. 2011 Zbornični urad
Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Etiketa - osebna izkaznica vina; Tadeja Vodovnik Plevnik 04. 05. 2020 Zbornični urad
Tehnologija pridelave solate 2017 06. 04. 2017 Zbornični urad
Sorte ozimnih žit za setev jesen 2019 26. 09. 2019 Zbornični urad
Spomladanska dela v vinogradu 15. 04. 2020 Zavod Ptuj
Zelena dežela 125 01. 12. 2014 Zbornični urad
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije 01. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 68 01. 09. 2008 Zbornični urad
Alternativni sistemi reje prašičev v hlevih tipa PIG-PORT 13. 11. 2015 Zbornični urad
Skrb za ohranitev kakovosti vina 06. 04. 2020 Zbornični urad
O javni službi kmetijskega svetovanja 11. 10. 2016 Zbornični urad
Kondicija plemenskih svinj 20. 03. 2017 Zbornični urad
Česnova muha 29. 05. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 97 01. 05. 2011 Zbornični urad
Smernice dobre prakse namakanja z vidika mikrobiološke ustreznosti vode 13. 11. 2018 Zbornični urad
Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave; Natalija Pelko 20. 05. 2020 Zbornični urad
Tehnološka navodila Nizek fižol 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska 10. 10. 2019 Zbornični urad
Zelena dežela 126 01. 02. 2015 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2019 08. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 70 01. 11. 2008 Zbornični urad
Označevanje živil 13. 11. 2014 Zbornični urad
Gnojila in gnojenje v ekološkem kmetovanju 06. 04. 2020 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 165 - april 2021 14. 04. 2021 Zbornični urad
Obnova vinogradov 2018 11. 10. 2018 Zbornični urad
Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme 10. 05. 2019 Zbornični urad
LAS s ciljem - Inovativne rešitve s področja priprave videogradiva in objav... 10. 08. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 98 01. 09. 2011 Zbornični urad
Akrilamidi v živilih 13. 11. 2018 Zbornični urad
Ekološka pridelava soje 20. 05. 2020 Zbornični urad
Zelenjavna veriga - dogovor o informiranju potrošnika 2017 11. 01. 2017 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj september 2019 02. 09. 2019 Zbornični urad
Navodila za oddajo zahtevka na daljavo 19. 04. 2020 Zavod Murska Sobota
Zelena dežela 127 01. 04. 2015 Zbornični urad
Tehnološka navodila za namakanje 17. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 71 01. 12. 2008 Zbornični urad
Ukrepi za izboljšanje travne ruše 13. 11. 2014 Zbornični urad
Posadimo lokalne tradicionalne in avtohtone sorte 06. 04. 2020 Zbornični urad
Pridelava, sušenje in krmljenje s senom 15. 04. 2021 Zbornični urad
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 152 - april 2019 17. 04. 2019 Zbornični urad
Dan koruze 2020 09. 09. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 100 01. 09. 2011 Zbornični urad
Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološki prašičereji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj junij 2020 02. 06. 2020 Zbornični urad
Tehnologija pridelave ajde 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj oktober 2019 08. 10. 2019 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj za februar 2021 04. 02. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 128 01. 06. 2015 Zbornični urad
Zelena dežela 163 - december 2020 22. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 72 01. 09. 2009 Zbornični urad
Pšenična trda (smrdljiva) snet 13. 11. 2014 Zbornični urad
Prodaja s kmetije 07. 04. 2020 Zbornični urad
Način reje in sistemi molže na kmetijah, v kontroli prireje mleka v Sloveni... 28. 04. 2021 Zbornični urad
Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Prijavnica za člane KGZS za Narava zdravje 2019 13. 06. 2019 Zbornični urad
IWMPRAISE delavnica na dnevu koruze, Jablje 09. 09. 2020 Zavod Ljubljana
Zelena dežela 101 01. 10. 2011 Zbornični urad
Tehnološka navodila za zaščito pred spomladansko pozebo v sadjarstvu 13. 11. 2018 Zbornični urad
Prijavnica za člane KGZS za MOS 2020 09. 06. 2020 Zbornični urad
Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in maka 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Najava terminov KOPOP2019_popravek 17. 10. 2019 Zbornični urad
Seznam preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja APK 09. 02. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 130 01. 10. 2015 Zbornični urad
Dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti 22. 12. 2020 Zbornični urad
Zelena dežela 73 01. 09. 2009 Zbornični urad
Prehrana mlečnih koz v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2014 Zbornični urad
Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v letu 2020 10. 04. 2020 Zbornični urad
Zaposlovanje na kmetiji, april 2021 06. 05. 2021 Zbornični urad
Dohodnina 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 153 - junij 2019 19. 06. 2019 Zbornični urad
Hitri rastlinski test 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 102 01. 09. 2011 Zbornični urad
Osnovna strategija umetnega osemenjevanja svinj 13. 11. 2017 Zbornični urad
Posebna ponudba KGZS za MOS 2020 09. 06. 2020 Zbornični urad
Tehnologija pridelave industrijske konoplje 2017 05. 05. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 155 - oktober 2019 23. 10. 2019 Zbornični urad
Napovednik e-usposabljanj za ukrepe kmetijske politike - februar 2021 10. 02. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 131 01. 12. 2015 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj januar 2021 08. 01. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 74 01. 09. 2009 Zbornični urad
Drobnici veljava, ki ji gre: od reje do zakola 13. 11. 2014 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu, april 2021 06. 05. 2021 Zbornični urad
Priročnik za izvajanje navzkrižne skladnosti 2017 11. 10. 2017 Zbornični urad
Zadnje dognojevanje ter zatiranje bolezni klasa in škodljivcev v žitu 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 103 01. 12. 2011 Zbornični urad
Dobra higienska praksa - Clostridium difficile (CD) 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave endivije 2017 06. 02. 2017 Zbornični urad
Zaključek akcije S kmetije za vas 2020 16. 02. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 132 - februar 2016 01. 02. 2016 Zbornični urad
Prikaz številčenja telet 08. 04. 2020 Zavod Nova Gorica
Zelena dežela 75 01. 09. 2009 Zbornični urad
Kakovost prašičjega mesa 13. 11. 2013 Zbornični urad
Glasilo Zelena dežela 166 - junij 2021 12. 06. 2021 Zbornični urad
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
Porova zavrtalka - "Čebulna muha" (prevod za gluhe in naglušne) 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 104 01. 01. 2012 Zbornični urad
Tehnološka navodila za ekološko pridelavo grozdja 13. 11. 2017 Zbornični urad
Tehnologija pridelave radiča 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj november 2019 07. 11. 2019 Zbornični urad
Novi Excel obrazci za FADN v letu 2021 17. 02. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 133 - april 2016 01. 04. 2016 Zbornični urad
Dobro je biti član KGZS 12. 01. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 76 01. 09. 2009 Zbornični urad
Odpadne vode 13. 11. 2013 Zbornični urad
Brošura Drobnica 20. 08. 2020 Zbornični urad
FADN - Mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev 2016 05. 10. 2016 Zbornični urad
Kako najti ustrezne pripravke za varstvo rastlin (fito info) 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 105 01. 02. 2012 Zbornični urad
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja, zelenjave, grozdja in p... 13. 11. 2017 Zbornični urad
Projekt izdelave ribogojnice 2017 06. 09. 2017 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2018 13. 11. 2019 Zbornični urad
Zgibanka o FADN 17. 02. 2021 Zbornični urad
Zelena dežela 134 volilna - maj 2016 01. 05. 2016 Zbornični urad
Registracija teleta v Volos 18. 05. 2020 Zavod Nova Gorica
Zelena dežela 77 01. 06. 2009 Zbornični urad
Česen 13. 11. 2013 Zbornični urad
Zbirnik normativov za krmljenje plemenskih telet in telic 20. 08. 2020 Zbornični urad
S kmetije za vas 2015 01. 05. 2015 Zbornični urad
Kapusova muha 25. 05. 2020 Zavod Maribor
Zelena dežela 106 01. 03. 2012 Zbornični urad
Tehnološka navodila za omilitev posledic pomladanske suše 13. 11. 2017 Zbornični urad
Zelena dežela 159 - junij 2020 24. 06. 2020 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo solatnic 27. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo mešanic detelj in trav 27. 12. 2018 Zbornični urad
Tehnološka navodila za pridelavo fižola 27. 12. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 151 - februar 2019 18. 02. 2019 Zbornični urad
Zaposlovanje na kmetiji, februar 2019 07. 02. 2019 Zbornični urad
Delo javne službe kmetijskega svetovanja 2017 06. 08. 2018 Zbornični urad
Napovednik usposabljanj februar 2019 05. 02. 2019 Zbornični urad
Predelava mesa brez aditivov 21. 12. 2018 Zbornični urad
Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico 25. 01. 2019 Zbornični urad
Navodilo za izvajanje koprološke analize 25. 01. 2019 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu 24. 09. 2018 Zbornični urad
Najem tujih sezonskih delavcev 24. 07. 2018 Zbornični urad
Osebno dopolnilno delo 24. 05. 2018 Zbornični urad
Nakup vrednotnice 24. 01. 2018 Zbornični urad
Tehnološki list - naprava hmeljišča 20. 12. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 149 - oktober 2018 24. 10. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 150 - december 2018 24. 12. 2018 Zbornični urad
Začasno in občasno delo v kmetijstvu 16. 11. 2018 Zbornični urad
Zelena dežela 139 - februar 2017 15. 02. 2017 Zbornični urad
Priročnik za uporabo Zakona o agrarnih skupnostih 13. 11. 2016 Zbornični urad