Vzgoja sadik zelenjave

Vzgoja sadik zelenjave

JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 

Vzgoja sadik zelenjave; Ana Ogorelec, Valentina Šajn in Tina Trebušak, KGZS - Zavod Ljubljana

Nazaj