Pogajanja 2023-2024

Aktivnosti po pogajanjih

Pregled aktivnosti in dogajanj

Kaj je že dogovorjeno in kaj odprto

Novice

  • Izberite leto:
  • 2024
  • 2023
Izberite kategorijo:
Protestne zahteve se rešujejo
Od leve proti desni: predsednica ZKS Irena Ule, predsednik SKS Anton Medved, predsednik KGZS Roman Žveglič, podpredsednik Združenja hribovskih in gorskih kmetov Janez Beja, predsednik ZZS Borut Florjančič, predsednica ZSPM Eva Golob
Priprave na protest ostajajo
Zadnje protestne zahteve
Foto: Večer
Če zahteve ne bodo uresničene, bo protest 19. 3.
Napredka na pogajanjih ni, sledi organizacija p...
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Izjava predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda po pogajanjih
Izjava predstavnikov kmetijskih organizacij po pogajnjih.
Direktor KGZS Janez Pirc na sejmu Agritech v Celju
Strnjena naselja še niso opredeljena, zato ni jasno, kje naj bi prepoved veljala.