Kmetijske organizacije od pogajanj pričakovale več

Kmetijske organizacije od pogajanj pričakovale več

JSKS, Delo organov KGZS, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Izjava predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda po pogajanjih

Izjava predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda po pogajanjih

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) so se včeraj nadaljevala pogajanja. Kmetijske organizacije niso dobile konkretnih rešitev stavkovnih zahtev, ampak le obljube po dodatnih analizah in sestankih.

Ključne besede: pogajanja, stavkove zaveze, MKGP, MNVP

Glede izvzetje obdavčitev izplačil OMD bo v torek, 20. 2., sestanek z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem. "Glede OMD plačil je bilo danes zagotovljeno, da je bilo izdanih 90 odstotkov odločb. Danes so začeli izplačevati neposredna plačila in zagotovljeno je, da bodo ta neposredna plačila izplačana do 15. marca," je dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.

Najbolj pereča tema pogovorov so bili suhi zadrževalniki. Kmete pri tem skrbi morebitno razlaščanje zemljišč. "Ne gre za to, da bi koga razlaščali, gre za to, da se pošteno pogovorimo o odkupih zemljišč, ki so za to potrebna, da se pogovorimo o škodah, nastalih v posameznih delih. Tukaj smo se dogovorili za kar nekaj alternativ, ki jih bomo poiskali, bodisi za zamenjavo zemljišč bodisi za kakšno drugo urejanje," je dejal minister za naravne vire in prostor Janez Novak. Dodal je, da bodo pogovori s kmeti in stroko potekali po 15. marcu. Do takrat si bo minister z Direkcijo za vode na terenu pregledal načrtovane zadrževalnike. »Najbolj ključno pa je zagotovilo ministrstva, da ne bo razlastitev na območjih, kjer so suhi vodni zadrževalniki že v občinskih prostorskih načrtih," je dejal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič.

Kmetijske organizacije so med drugim zahtevale ukinitev prepovedi preoravanja v varovalnih pasovih vzdolž vodnih tokov, da lahko v tem varovalnem pasu še vedno proizvajajo hrano in se ob tem držijo prepovedi gnojenja in uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Na MKGP so odgovorili, da je za ukinitev prepovedi preoravanja potrebno spremeniti Strateški načrt SKP, te spremembe se bodo pripravljale v marcu. MKGP je predlagala, da se lahko razširi nabor rastlin, ki so dovoljene v varovalnih pasovih.

Na temo problematike zveri se bo 15. 3. sestala strokovna skupina. Minister Jože Novak je zagotovil, da bo glasoval za nižjo zaščito volka na ravni Evropske unije. Zavzema se za cone nezaželene prisotnosti volka v Alpah, kjer varovanje z ograjami ni možno ter za hitro ukrepanje po prvem napadu.

Direktor Gursa Tomaž Petek je glede nove bonitetne ocene kmetijskih in gozdnih zemljišč dejal, da trenutno poteka terenska analiza, ki bo končana pred 30. 6. V skladu s tem bodo narejeni popravki do 30. 6. 2024.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!