Slikovno gradivo

Fotografije

 Novinarska konferenca Škoda v ribogojstvu, 31. avgust 2022