Novice

Izberite kategorijo:
Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovarstve...
Tudi hmelju pretijo virusi
Teden gozdov: pri upravljanju z velikimi zvermi sm...
Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)soglasij...
O prioritetah pri delu odbora v tem mandatu
Zakaj plačilo stavbne pravice za postavitev gojišč...
Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo nis...
Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort
Nujno povečati obnovo vinogradov
Za več vpliva na zemljiško politiko
RAZPIS: Za tri vrste naložb v akvakulturo
Za skupna stališča do skupne kmetijske politike
Napočil čas tudi za ukrep DŽ za konje
Izkoristiti je treba mednarodne povezave
Podpora za dojilje naj bo med 200 in 250 €
V novem finančnem obdobju zagotoviti dovolj sredst...
Koeficient pretvorbe v GVŽ za drobnico prenizek
Pobuda za preimenovanje odbora
Ukrep dobrobit tako v dobro živali kot rejca
Za manj nesreč na kmetijah
Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta te...
Z novimi ukrepi  SKP se bo po mnenju članov odbora samooskrba s hrano v Sloveniji še poslabšala.
V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila za...
Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za zelen...
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023
Glavna tema pomanjkljivost predloga Zakona o gosti...
Prireja govejega mesa je zaradi neurejenih razmer na trgu v vse večjih težavah.
Nikoli dokončana tema zavarovanj v kmetijstvu
Novi in stari direktor (z leve: Janez Pirc in Branko Ravnik)
Na 4. seji sveta KGZS o delu zbornice
Slovenski potrošnik  ima v prodajnih vitrinah na voljo (pre)malo prašičjega mesa slovenskega porekla.
Vlada odobrila finančno nadomestilo v proizvodnji...
Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS
Slovensko kmetijstvo rabi dodatna sredstva
Ustanovna seja sveta OE KGZS Maribor
Svet KGZS zahteva celovito obravnavo zemljiške politike