Novice

  • Izberite leto:
  • 2019
  • 2018
Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške poli...
Proti spremembam zakona o ohranjanju narave
Sejem so tradicionalno odprli slavnostni govorci
Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice
Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
KGZS o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev