Polno ime: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Skrajšano ime: KGZS

Sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 513 66 00

Telefaks: +386 1 513 66 50

E- naslov: kgzs@kgzs.si

Spletno mesto: www.kgzs.si

Davčna številka: SI47075406

Zavezanci za DDV: Da

Matična številka: 1332848

Transakcijski račun: IBAN SI56 0110 0637 0234 570 odprt pri UJP

ISSN: 2536-2119

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Akti o delovanju