Novice

Izberite kategorijo:
Foto Pexels
Foto Pexels
Javni razpis za nakup različne mehanizacije
Vabljeni v mednarodno šolo mladih rejcev
Strokovni odbor za rejo drobnice in gojeno divjad...
Nov razpis za naložbe v primarno kmetijsko pridela...
Nova priložnost za sodelovanje v vseevropski mreži demonstracijskih kmetij
Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov s...
RAZPISI za čebelarje: sofinanciranje čebelarske op...
Zaradi nepravilne rabe FFS so ogroženi tudi divji opraševalci (Foto: Danilo Bevk)
Foto Pexels
Po novem bo pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka v primeru dveh ali več otrok pripadala do osmega leta starosti mlajšega otroka.
Arhiv KGZS
Začetek kampanje za vnos zbirnih vlog
RAZPISI: Za sofinanciranje delovanja nevladnih org...
Foto Pexels
Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o inte...
Pridelava zelenjave zahteva veliko znanja.
Foto Pexels
Nerazumljivo je, da so pri zaščiti pitne vode na vodovarstvenem območju kriteriji za kmetovanje povsem drugačni kot kriteriji za gradnjo kanala C0.
Čebelarstvo je del kmetijstva
Preprečimo propadanje trt zaradi trsne rumenice
Vabljeni na usposabljanja za novo programsko obdob...
RAZPISA: za nadomestilo škode zaradi požara ali st...
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2023
Pravico do pavšalnega nadomestila lahko uveljavljate le, če se dobave opravijo kupcem, davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV.
Ne spreglejte današnjega 9. znanstvenega posveta R...
ABC goriva za kmetijstvo + VABILO na spletno preda...
Duševno zdravje na kmetiji
Foto Pexels
Foto Pexels
Gorivo za kmetijsko mehanizacijo
Spremljanje nepoštenih trgovinskih praks
Evropska komisija izdala Priročnik za vstop na trg...