Novice

Izberite kategorijo:
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanj...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred p...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na k...
Traktorje kljub poteku veljavnosti dokumentov lahko začasno uporabljate še naprej
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin
Fotografija je bila posneta v času pred epidemijo koronavirusa.
Časovna omejitev prodaje na kmetijah
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajemajo...
Ukrep odloga plačila kreditov
Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja oseme...
Omejitev števila kupcev na kmetiji
Uporabite Kupujmo domače
Prodaja na kmetijah je še vedno dovoljena
Informacije o koronavirusu
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v...
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronav...
Aktualni roki za oddajo poročil FADN
Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovanju
Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu...
Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za...
Predstavitve razpisa za mlade kmete
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija v...
Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijst...
Vse o zbirnih vlogah 2020
Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro...
26. sadjarski dnevi Posavja
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bod...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Obvestilo rejcem perutnine
O zdravju parkljev in prehrani krav
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmetijstv...