Novice

Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
Čim prej predložite obračun pavšalnega nadomestila, če ne želite izgubiti dovoljenja zanj
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
Že 91. vinarski tečaj
Zbirne vloge 2019
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
Izračun dohodnine
Rok za oddajo poročil se bliža
Predstavitev dveh javnih razpisov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Koprološka analiza
Posodobljena navodila
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018