Novice

Izberite kategorijo:
Delna povrnitev dohodka v času karantene
Kdo in kako lahko pridobi izredni temeljni dohodek
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Kmetijstvo in omejitve
Danes je svetovni dan kmetic
Agencija vinarje poziva k pravočasni predložitvi d...
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hmelj...
Kdaj, če ne zdaj? Zdravo z naravo!
Nova znanja za uspešno trženje
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.

Dan koruze Jablje

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, | 04. 09. 2020
Dan koruze Jablje
Pomoč kmetijam na območju Sevnice, Radeč, Laškega...
Dve dobri novici za kmete
Izgube telet v Sloveniji
Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP...
Dogovor SKP ocenjujemo pozitivno
1,6 milijarde evrov za izvajanje ukrepov SKP
Predsednica ZSPM Anja Mager
Nov pravilnik o trženju materiala za vegetativno r...
RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice
Bik črnobele pasme
Predstavitev razpisov za gozdarstvo
OBVESTILO oljkarjem glede oljčne muhe
Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.
Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa
Novi znak Dobrot slovenskih kmetij
Da bo manj bolelo po epidemiji
Položnic za kmečke zavarovance junija ne bo
Foto Pexels
Zaključna prireditev ocenjevanja dobrot s slovenskih kmetij bo v začetku septembra.
Ekološko zatiranje ameriškega škržatka
Pomoč tudi za rejce drobnice
Oddaja vlog za prestrukturiranje in preusmeritev v...
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovš...
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Foto Pexels
Uporaba zastirke pri pridelavi zelenjave
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Vloga za enkratni solidarnostni dodatek za člane k...
Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjene p...
Etiketa - osebna izkaznica vina
Foto Pexels
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plač...
Sprejet odlok o nadomestilu izpada dohodka v proiz...
Novosti glede vročanje v upravnih in sodnih zadeva...
Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo
Foto Pexels
Foto Pexels

Vino in zdravje

JSKS, Zbornica svetuje, Vinogradništvo in vinarstvo | 28. 04. 2020
Foto Pexels
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Foto Pexels
Predčiščenje in napeljava poganjkov na vodila za h...
Za nujne primere dovoljena uporaba pripravka KABUK...
Foto Pexels
Korona zakon in kmečki zavarovanci
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Tehnološka navodila za pridelavo fižola
Tečaj za zaščito živali pri usmrtitvi prestavljen...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Sproščene omejitve glede vzdrževalnih del in sezon...
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Mikrorazpršilci v posevku čebule (foto: N. Pelko)
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
POZOR vsem, ki nameravate uveljavljati izredno pom...
Foto Pexels
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo tr...
Foto MKGP
Foto Pexels
Nujno izvajanje higienskih ukrepov v hmeljiščih
Informacija glede sezonske delovne sile
Foto Pexels
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Kako do zaščitnih mask
Spomladanska oskrba žit
Kako naj do pomoči pridejo kmetje?
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Prodaja sadik okrasnih rastlin
Priprava travne ruše na novo rastno sezono
Dobro je poznati svojo zemljo
Oljna ogrščica in ozimna žita

Analiza tal

JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava | 28. 03. 2020
Analiza tal
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanj...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred p...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Ukrepi po spomladanski pozebi
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na k...
Traktorje kljub poteku veljavnosti dokumentov lahko začasno uporabljate še naprej
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin
Fotografija je bila posneta v času pred epidemijo koronavirusa.
Časovna omejitev prodaje na kmetijah
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajemajo...
Ukrep odloga plačila kreditov
Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja oseme...
Omejitev števila kupcev na kmetiji
Uporabite Kupujmo domače
Prodaja na kmetijah je še vedno dovoljena
Informacije o koronavirusu
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v...
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronav...
Aktualni roki za oddajo poročil FADN
Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovanju
Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu...
Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za...
Predstavitve razpisa za mlade kmete
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija v...
Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijst...
Vse o zbirnih vlogah 2020
Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro...
26. sadjarski dnevi Posavja
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bod...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Obvestilo rejcem perutnine
O zdravju parkljev in prehrani krav
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmetijstv...