Novice

Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Dopolnitve zbirnih vlog
Višja urna postavka
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Previdnost pri nakupu zelenjave
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz let...
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Cenejše sodelovanje na 52. sejmu MOS v Celju
Ena od prednostnih nalog javne službe kmetijskega svetovanja je spodbujanje pridelave zelenjadnic
Sprememba najnižje bruto urne postavke
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
30.  razstava Dobrote slovenskih kmetij
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukrep 1...
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v ok...
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
Čim prej predložite obračun pavšalnega nadomestila, če ne želite izgubiti dovoljenja zanj
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
Že 91. vinarski tečaj
Zbirne vloge 2019
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
Izračun dohodnine
Rok za oddajo poročil se bliža
Predstavitev dveh javnih razpisov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Koprološka analiza
Posodobljena navodila
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018