Novice

Izberite kategorijo:
Duševno zdravje kmetov
Nekateri kmetje so morali letos prvič plačati akontacijo dohodnine. Zakaj, pojasnjuje Mateja Gorše Janežič, KGZS.
RAZPISA: za ureditev trajnih nasadov
Foto: Pexels
Kakovost s podeželja
Predstavitev razpisa: izvedba agromelioracij na...
Pred 24. leti (12. maja 2000) so se na ustanovni seji zbrali prvi izvoljeni člani sveta KGZS
Novosti pri identifikaciji in registraciji prašičev
Vabljeni na Podeželje v mestu – Dobrote slovens...
Predstavitev intervencij IRP 24 in IRP 30
Ukrepajmo pred morebitno pozebo
Kako postati poslovno učinkovita kmetija
Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev
Foto: arhiv ZTKS
Foto: Pexels
Velikonočno voščilo
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Možnost dajanja pobud in predlogov za 10-letne...
Od leve proti desni: predsednica ZKS Irena Ule, predsednik SKS Anton Medved, predsednik KGZS Roman Žveglič, podpredsednik Združenja hribovskih in gorskih kmetov Janez Beja, predsednik ZZS Borut Florjančič, predsednica ZSPM Eva Golob
Na seminarju predstavljene teorije in prakse zagotavljanja dobrega počutja rejnih živali
Vabljeni na Podeželje v mestu - velika noč na p...
Seminar Dobro počutje rejnih živali
Ravnanje ob pojavu škodnega dogodka na premožen...
Spletna predstavitev FI v kmetijstvu AGRO FI mi...
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Vabilo na usposabljanja o intervencijah SKP 2024
Sodoben, delujoč sistem delovanja inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu (vir: prof. Emil Erjavec – posvet JSKS 2014).
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Status kmeta v 2024: dohodek iz kmetijske dejav...
Foto: Pexels
Ugodna razvojna posojila za mlade kmete - Agro FI
Sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2024
Gradnja vodnih zadrževalnikov
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2024
Foto: Pexels
Rok za odprodajo in uporabo zalog FFS, ki vsebu...
Foto: RTV Slovenija. Utrinek s snemanja oddaje Ribič Pepe.
RKG letos ne bo dostopen v februarju.