Novice

Izberite kategorijo:
Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2...
Optimizacija pridelave hmelja

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih
Kako začeti z ekološkim kmetijstvom
Delavce v kmetijstvu se lahko zaposli tudi po pogodbi o začasnem ali občasnem delu
Preverite in uredite vrisane GERK-e
Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine
Avtor: https://www.freepik.com/
Avtor: www.freepik.com
Avtor: www.freepik.com
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozd...
Pravno varstvo kupcev in potrošnikov
Vpis v zemljiško knjigo
Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini
Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)
Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na dedič...
Zakup kmetijskih in gozdnih zemljišč
Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
Spreminjanje meje parcele
Ureditev meje
Sodna ustanovitev služnosti za dostop do nepremičn...
Priposestvovanje
Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči
Solastnina in delitev solastnine.
Stvarna služnost
Pazite na afriško prašičjo kugo
Pogodbe, sklenjene na daljavo
Kako pridobiti status kmeta?
Služnost v javno korist
Začasno in občasno delo v kmetijstvu
Obvezno odstranjevanje ambrozije
Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča
Dedovanje zaščitenih kmetij
Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči
Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih o...
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka
Pogodba o preužitku
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP
Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.
Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Ne, hvala, imam svojo vrečko!
Za obnovo vinogradov je treba spoštovati določena pravila in pogoje
Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017
Prošnja za spremembo obveznosti
FURS ugotovil napako pri izračunu