Ureditev meje

Ureditev meje

Zbornica svetuje, Pravo  | 
Ureditev meje

Uradna določitev meje med parcelami.

Z ograjo želite ograditi svojo parcelo in ne veste natančno, kje poteka meja med vašim in sosedovim zemljiščem. Za nadaljnje dobre sosedske odnose bi radi ta problem rešili z uradno ureditvijo meje.

Meja ali del meje parcele se ureja v postopku ureditve meje, ki ga kot geodetsko storitev izvaja geodetsko podjetje (t.i. postopek urejanja meje, katere rezultat je elaborat ureditve meje), in se na podlagi upravnega postopka evidentira v zemljiškem katastru (t.i. postopek evidentiranja urejene meje).

Mejo je smiselno urediti, kadar lastnik ali (so)lastniki ne vedo, kje v naravi poteka meja parcele, kadar se s sosedom ne morejo sporazumeti o poteku meje pa tudi, kadar želijo parcelo razdeliti na več parcel.

Postopek ureditve meje

Upravni postopek urejanja meje se po 26. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) uvede na zahtevo lastnika, katerega koli solastnika ali skupnega lastnika parcele. Če se navedene osebe strinjajo s predlagano mejo (to je meja, ki jo je pokazal in predlagal geodet na mejni obravnavi in se ne sme razlikovati od meje po podatkih zemljiškega katastra), izda geodetska uprava odločbo o evidentiranju urejene meje. Po dokončnosti odločbe vpiše geodetska uprava mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.

Urejena meja

Urejena meja je meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončne upravne ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiško-katastrskih točk določene s predpisano natančnostjo.

Neurejena meja

Če se lastnik oziroma (so)lastniki ne strinjajo s predlagano mejo in le-ta ostane sporna, geodetska uprava pozove te osebe, da sprožijo sodni postopek ureditve meje, kot to določa 39. člen ZEN. Če oseba v roku 30 dni od vročitve poziva geodetske uprave ne začne sodnega postopka ureditve meje pred sodiščem, se šteje, da soglaša s potekom predlagane meje in geodetska uprava odloči o zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje.

Sodni postopek urejanja meje

Če lastnik ali (so)lastniki na sodišču v kraju, kjer nepremičnine ležijo, predlagajo sodni postopek ureditve meje, se upravni postopek evidentiranja urejene meje s sklepom prekine. V sodnem postopku se morajo mejaši o meji skupno dogovoriti ali dokazati potek meje. Sodišče uredi mejo

  • na podlagi močnejše pravice,
  • po zadnji mirni posesti ali
  • na podlagi pravične ocene (77. člen Stvarnopravnega zakonika).

Postopek evidentiranja urejene meje se ustavi s sklepom, ko sodišče meritorno odloči o njeni ureditvi. Nov podatek se po uradni dolžnosti vpiše v zemljiški kataster.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

30. 01. 2023 ob 08:00

KGZ Ptuj

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji Ocena kakovosti krme in izračunavanje krmnega obroka za govedo in prehrana krav molznic, organizirano v okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.