Vse o zbirnih vlogah

Vse o zbirnih vlogah 2023

Oddaja zbirnih vlog z zahtevki za leto 2023 bo potekala od 31. marca do 10. julija 2023. Izjemi sta oddaja vlog za dobrobit živali (drobnica), kjer je rok 5. maj 2023 in prijava posebnih kultur, kjer je rok prijave do 30.6.2023.

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

Usposabljanja za vlagatelje

Obvestila

Dostopi do evidenc

Zakonodaja

Navodila

Obrazci

 • Pooblastilo za vnos/dopolnitev/umik zbirne vloge v primeru, ko ne ureja nosilec KMG (PDF, word, navodilo)
 • Vnos računa (TRR) in davčnega statusa stranke (PDF, word

Članki in druge informativne objave

Predstavitve z izobraževanj

 • Splošna predstavitev IAKS intervencij (PDF, video, odgovori)
 • Pogojenost (PDF, video, odgovori)
 • Register kmetijskih gospodarstev (PDF, video, odgovori)
 • Dobrobit živali v letu 2023 (PDF, video, odgovori)
 • Predstavitev neposrednih plačil (razen SOPO) (PDF, video, odgovori)
 • Neposredna plačila – Sheme za podnebje in okolje (SOPO) (PDF, video, odgovori)
 • Ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje (Ek in EKČ) (PDF, video)
 • Biotično varstvo rastlin (BVR) (PDF, video)
 • Plačila za območja z naravnimi ali drugimi omejitvami (plačilo OMD) (PDF, video)
 • Natura 2000 (PDF, video)
 • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2023 (PPT)

 Arhiv