Vse o zbirnih vlogah

Vse o zbirnih vlogah 2020

Zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa se vnos zbirnih vlog za leto 2020 na lokacijah javne službe kmetijskega svetovanja prekine od ponedeljka, 16. marca, do preklica.

 

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2020 se bo začela 24. februarja in bo trajala do 6. maja 2020.

Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, ki jih želite uveljavljati v letu 2020, je 28. februar 2020.

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG . Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

Usposabljanja za vlagatelje

Obvestila

Dostopi do evidenc

Zakonodaja

Navodila

Obrazci

Članki in druge informativne objave

Predstavitve z izobraževanj

Arhiv