Vse o zbirnih vlogah 2022

Vse o zbirnih vlogah 2022

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

Usposabljanja za vlagatelje

Napovednik e-usposabljanj

Datuma za predhodnji usposabljanji za KOPOP v letu 2022

Obvestila

Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske politike za leto 2022

Datuma za predhodnji usposabljanju za ukrep KOPOP v letu 2022

Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva

Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022

Spremembe pri prahi

Preprostejši postopek po škodi s točo (novo)

Navodila za uveljavljanej primera višje sile zaradi suše v letu 2022 (novo) 

Dostopi do evidenc

Zakonodaja

Navodila

Davčna obravnava posebnih kultur

Informativni list - kratek opomnik za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2022

Šifrant kmetijskih rastlin

Velika navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2022

Pregled obveznosti upravičencev do plačil za izvajanje ukrepa KOPOP v letu 2022

Časovne prepovedi gnojenja v celinskem podnebju

Časovne prepovedi gnojenja v submediteranskem podnebju

Priročnik za elektronsko izpolnjevanje zbirne vloge (leto 2022)

Priročnik za elektronsko izpolnjevanje programa aktivnosti (PA)

Navodilo za odprtje vrnega elektronskega predala z namestitvijo digitalnega potrdila ter podpisne komponente

Obrazci

Pooblastilo za vnos/dopolnitev/umik zbirne vloge v primeru ko ne ureja nosilec KMG (pdf, doc, navodilo)

Vloga o odgovornosti in opravljanju kmetije (pdf, doc)

Dnevnik paše za ukrep DŽ za leto 2022 - govedo in drobnica

Dnevnik izpustov za ukrep DŽ za leto 2022 - prašiči

Vloga za prijavo površin posebnih kultur

Vodenje evidenc o delovnih opravilih KOPOP (Navodila, Evidence KOPOP xls, pdf)

Vodenje evidenc o delovnih opravilih KOPOP + EK (Navodila, Evidence KOPOP + EK xls, pdf)

Obrazec za sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin (navodilo za izpolnjevanje)

Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka

Vloga za prenos plačilnih pravic

Članki in druge informativne objave

Predstavitve z izobraževanj

vse predstavitve (RKG, NP, KOPOP (VTR)_EK_OMD , DŽ, NS -pogojenost, IAKS, SOPOTNIK, VOLOS - SIRIS)

 Arhiv