Info točke

Info točke KGZS

V kolikor ste zainteresirani za prijavo na razpis za nepovratna sredstva, se lahko obrnete po nasvet na info točko iz spodnjega seznama, ki je najbližja sedežu vaše kmetije. Poleg telefonskega svetovanja se lahko dogovorite tudi za osebno svetovanje in ogled situacije na vaši kmetiji.

Ob odprtju vsakega razpisa iz nalsova PRP 2014-2020 so na področju KGZS-kmetijsko gozdarskih zavodov organizirana tudi razna izobraževanja, okrogle mize in delavnice, zato pozorno spremljajte obvestila na spletnih straneh KGZS - zavodov oziroma KGZS.  

1)    Specialisti za razvoj podeželja - info točke za investicijske razpise v kmetijstvu in gozdarstvu ter za ukrep SODELOVANJE iz PRP 2014-2020

Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov
KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek 01 513 07 16 spela.drnovsek@lj.kgzs.si
KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Valentina Šajn 01 513 07 16 valentina.sajn@lj.kgzs.si
KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj Tomaž Cör 04 280 46 33 tomaz.cor@kr.kgzs.si
KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj Felicita Domiter 02 749 36 39   felicita.domiter@kgz-ptuj.si
KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Simon Seči 02 539 14 42 simon.seci@kgzs-ms.si
KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor Simona Hauptman 02 228 49 53 simona.hauptman@kmetijski-zavod.si
KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto mag. Zdenka Kramar 07 373 05 74 zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si
KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Nina Sečko 03 490 75 86 nina.secko@ce.kgzs.si
KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Darja Jeriček 02 824 69 23 darja.jericek@ce.kgzs.si
KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Michaela Vidič 05 335 12 12   michaela.vidic@go.kgzs.si
KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Darja Zadnik 05 726 58 17 darja.zadnik@go.kgzs.si

Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS: 

Barbara Trunkelj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, T:  (01) 513 66 64, barbara.trunkelj@kgzs.si.

 

2)    Info točke za razpise v gozdarstvu iz naslova PRP 2014-2020

Naziv zavoda

Kontaktna oseba

Telefon

Elektronski naslov

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Andrej Andoljšek

01 513 66 30

andrej.andoljsek@kgzs.si

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Mihael Koprivnikar

01 513 67 02

miha.koprivnikar@kgzs.si

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Egon Rebec

01 513 66 31

egon.rebec@kgzs.si

 

3)     Info točke za mlade kmete

(razpisi podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete  in svetovanje za pripravo poročila o opravljenem delu za ukrep 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij)

 

Naziv zavoda

Kontaktna oseba

Telefon

Elektronski naslov

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

mag. Sonja Zidar Urbanija

01 899 50 14

sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

Ana Demšar Benedičič

04/280 46 34

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

Felicita Domiter

02 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

Simon Seči

02 539 14 42

simon.seci@kgzs-ms.si

KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

Simona Hauptman

02 228 49 53

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

mag. Zdenka Kramar

07 373 05 74

zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

Polona Starc

03  49 07 588

polona.starc@ce.kgzs.si

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Michaela Vidič

05 335 12 12  

michaela.vidic@go.kgzs.si

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Darja Zadnik

05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

 

Strokovna skupina za namakanje

svetuje in nudi pomoč pri izdelavi  Obvezne vsebine načrta namakanja za pridobitev sredstev na javnih razpisih za podukrep 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

 

Ana Ogorelec

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 895 38 76

ana.ogorelec@lj.kgzs.si

Marija Kalan

KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 32

marija.kalan@kr.kgzs.si

Peter Pribožič

KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 22

peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Miran Torič

KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 35

miran.toric@gov.si

Draga Zadravec

KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 19

draga.zadravec@kmetijski-zavod.si

Andreja Brence

KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 75

andreja.brence@kgzs-zavodnm.si

Irena Friškovec

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03  710 17 85

irena.friskovec@ce.kgzs.si

Irena Vrhovnik

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 631 04 78  

irena.vrhovnik@go.kgzs.si

Rajko Črv

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 367 10 75

 rajko.crv@go.kgzs.si

 Info točke za razpise Ukrepa  M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Zbornični urad

Gabrijela Salobir

Anton Jagodic

 KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

 (01) 513 66 34

 gabrijela.salobir@kgzs.si


Erika Boltar

KGZS Zavod Kranj, Enota Radovljica, Rožna dolina 50,   4248 Lesce

(04) 535 36 29

erika.boltar@kr.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

(05) 335 12 12  

michaela.vidic@go.kgzs.si

Darja Zadnik

KGZS Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

(05) 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

 


Vladka Turk Mate

KGZS Zavod Ljubljana, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

(01) 837 32 54

vladka.turk-mate@lj.kgzs.si


Andreja Absec

KGZS Zavod Novo mesto, Izpostava Črnomelj - Metlika, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj

(07) 30 56 210

andreja.absec@kgzs-zavodnm.si


Polona Starc

KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

(03) 490 75 88

polona.starc@ce.kgzs.si


Tamara Korošec

KGZS Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

(02) 22 84 919

tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

Breda Friškovec

Martina Gomzi

KGZS Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

(02) 228 49 46

breda.friskovec@kmetijski-zavod.si


Slavica Strelec

KGZS zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

(02) 749 36 45

slavica.strelec@kgz-ptuj.si


Robert Jelen

KGZS zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

(02) 539 14 42

r.jelen@gov.si