Usposabljanja

Usposabljanja

KGZS skrbi za prenos znanja z znanstvenih področij v prakso in lažji dostop do certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije.

KGZS pri svojem delovanju zasleduje temeljne cilje, ki so skladni s cilji kmetijske politike v Republiki Sloveniji in v skladu z resolucijo o strateških usmeritvah:

  • dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja,
  • povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev,
  • prilagoditev okoljevarstvenim zahtevam, novim standardom in podnebnim spremembam.

Za dosego teh ciljev uporablja različne metode, med drugim izvaja razne vrste izobraževanj, usposabljanj, posvetov in prireditev.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Pridobivanje NPK je opredeljeno v Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki določa postopek in nosilce priprave standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, pogoje in postopke preverjanja in potrjevanja oz. pridobitve NPK. 

Preberite več... 

Svetovanja in usposabljanja iz Programa razvoja podeželja

KGZS izvaja svetovanja in usposabljanja v okviru različnih javnih naročil iz Programa razvoja podeželja

Preberite več...

 Ogledi dobrih praks

Objavljamo poročila z ogledov dobrih praks doma in v tujini. 

Preberite več...