Program razvoja podeželja

  

Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja Republike Slovenje za obdobje 2014-2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske Komisije. Predstavlja razvojni dokument, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje ciljev politike razvoja podeželja 2014-2020 ter predvidena finančna sredstva za ta namen.

Več o tem glej:

Program razvoja podeželja 2014-2020

KGZS v okviru Programa razvoja podeželja izvaja naslednja javna naročila in projekte:

2022

2021

2020

2019

2018

 2017

2016