Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja Republike Slovenje je skupni programski dokument Slovenije in Evropske Komisije. Predstavlja razvojni dokument, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje ciljev politike razvoja podeželja ter predvidena finančna sredstva za ta namen.

Več o tem, kako KGZS v okviru Programa razvoja podeželja izvaja javna naročila in projekte: