Novice

Izberite kategorijo:
Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
Predlog uredbe o naložbah za male kmetije v javni...
Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi
Gre za novost, ki predstavlja enostavnejši ter finančno ugodnejši način plačila prispevkov.
5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020
Umrl je Ivan Oman, kmet in politik – velik borec z...
Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.
Višja urna postavka
Od leve proti desni: Tatjana Vrbošek, Jože Ramovš, Andreja Krt Stopar, Ivan Janez Štular
Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja
Sprememba najnižje bruto urne postavke
Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Namesto položnic podatki za plačilo po telefonu
Zaradi zamude pri pošiljanju prestavljen rok za plačilo prispevkov
Začasno in občasno delo v kmetijstvu
Oblike zaposlitve oziroma najema delovne sile na k...
Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Nazaj na konja!

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zaposlitev in sociala | 17. 04. 2018
Metka Demšar Goljevšček
Delo po tej pogodbi mora biti plačano najmanj v višini 4,79 evra bruto/uro, s čimer se izvajalcem zagotavlja najnižje plačilo.
Ponovno se pričenja čas sezonskih konic, ko kmetije potrebujejo dodatno delovno moč. Avtor: www.freepik.com
Kmetje se sicer za pomoč v vezi POPSV lahko obrnete na krajevne urade FURS.
FURS ugotovil napako pri izračunu
Vključitev v socialna zavarovanja za kmete