Novice

Izberite kategorijo:
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v...
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronav...
Upokojitev v letu 2020
Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijst...
Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.