Novice

  • Izberite leto:
  • 2019
  • 2018
Izberite kategorijo:
FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzemnik...
Rok za oddajo poročil se bliža
Kako do uporabnih podatkov
Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2...
Opozorilo vzorčnim kmetijam FADN