Nasveti

  • Izberite leto:
  • 2018
Izberite kategorijo:
Sodna ustanovitev služnosti za dostop do nepremičn...
Kako pridobiti status kmeta?
Stvarna služnost
Solastnina in delitev solastnine.
Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči
Priposestvovanje
Služnost v javno korist
Ureditev meje
Avtor: www.freepik.com
Spreminjanje meje parcele
Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči
Avtor: https://www.freepik.com/
Zakup kmetijskih in gozdnih zemljišč
Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine
Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na dedič...
Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)
Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini
Vpis v zemljiško knjigo
Pogodbe, sklenjene na daljavo
Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozd...
Dedovanje zaščitenih kmetij
Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Pogodba o preužitku
Avtor: www.freepik.com