Nasveti

  • Izberite leto:
  • 2022
  • 2018
Izberite kategorijo:
Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)
Stvarna služnost
Sodna ustanovitev služnosti za dostop do neprem...
Solastnina in delitev solastnine.
Služnost v javno korist
Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči
Priposestvovanje
Ureditev meje
Spreminjanje meje parcele
Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na de...
Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)
Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini
Vpis v zemljiško knjigo
Pogodbe, sklenjene na daljavo
Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in g...
Dedovanje zaščitenih kmetij
Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Pogodba o preužitku
Avtor: www.freepik.com
Avtor: www.freepik.com
Avtor: https://www.freepik.com/
Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine