Novice

Izberite kategorijo:
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
V novem letu po nova znanja
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit...
Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Četrto srečanje mladih kmetov
Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hr...
Tradicionalni posvet rejcev drobnice
Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba zagotoviti, da je opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.
Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi
Izobraževanje skrbnikov piščancev za prirejo mesa
5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranjske...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Kviz Mladi in kmetijstvo
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Že 91. vinarski tečaj
Posvet o češnji 2019
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
Kako do uporabnih podatkov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmet...
Novi izzivi v agronomiji
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
O ozelenitvi njivskih površin na delavnici
NPK  možno pridobiti pred zaprtjem  razpisa
Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu...
Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih o...
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP
Kdo bo letošnji zmagovalec kviza
Usposabljanje za poklic živinorejec