Novice

Izberite kategorijo:
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobro...
Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Četrto srečanje mladih kmetov
Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranj...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Kviz Mladi in kmetijstvo
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Že 91. vinarski tečaj
Posvet o češnji 2019
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipe...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
Kako do uporabnih podatkov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem k...
Novi izzivi v agronomiji
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podež...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja