Novice

Izberite kategorijo:
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit...
Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Četrto srečanje mladih kmetov
Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hr...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranjske...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Kviz Mladi in kmetijstvo
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Že 91. vinarski tečaj
Posvet o češnji 2019
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
Kako do uporabnih podatkov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmet...
Novi izzivi v agronomiji
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja