Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželja v polnem teku

Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželja v polnem teku

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prašičereja, Drobnica, Izobraževanje, Rastlinska pridelava  | 
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželja v polnem teku

Utečeno je že, da morajo kmetje, ki so v okviru ukrepov skupne kmetijske politike vstopili v ukrepe kmetijsko okoljske podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK), ter dobrobit živali: govedo, prašiči in drobnica, opraviti tudi usposabljanja. Pri ukrepu EK morajo upravičenci opraviti šesturno usposabljanje, pri ostalih ukrepih pa štiriurno.

Ključne besede: usposabljanja, dobrobit živali, ekološko kmetovanje, kmetijsko okoljsko podnebna plačila

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije že izvaja redna letna usposabljanja za upravičence, ki so v letu 2018 vključeni v ukrep/-e KOPOP, EK ter DŽ na področju prašičereje reje drobnice.  Usposabljanje je obvezno in brezplačno.

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG).

Na usposabljanje mora upravičenec obvezno prinesti KMG-MID številko in osebni dokument, ker je udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesejo tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Sestavni del usposabljanja je izpolnitev anonimne ankete glede izvedenega usposabljanja, naknadno pa bo udeležencem izdano potrdilo o udeležbi.

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev se v primeru neudeležbe usposabljanja znesek plačila za ta ukrep zmanjša.

Dodatne informacije lahko dobite na vseh izpostavah kmetijske svetovalne službe.

Razpored usposabljanj za posamezne ukrepe je na voljo tukaj

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki