Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpornost
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.
Kar se tiče  izračuna katastrskega dohodka za sadjarstvo, bo KGZS predlagala dvig normiranih stroškov na 93 %.
Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.

Strokovni odbor za čebelarstvo

Ime Priimek  
Damjan Medved predsednik
dr. Stanko Kapun podpredsednik
Štefan Inglič član
Miha Metelko član
Slavko Pavlovič član
Jože Škulj član
Gabrijela Salobir strokovna tajnica

Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti

Ime Priimek  
Milan Bizjan

predsednik

Marko Kogelnik podpredsednik
Tatjana Čop članica
Anton ml. Kukenberger član
Jadranka Morelj članica
Anton Plevčak član
Stanko Prislan član
Alojz Suhoveršnik član
Tomaž Šifrer član
Andreja Krt Stopar strokovna tajnica

Strokovni odbor za gorsko-višinska območja, OMD za pridelavo in agrarne skupnosti

Ime Priimek  
Janez Beja predsednik
Anton Perko podpredsednik
Marjan Bogataj član
Anton Kokelj član
Anton Lah član
Florjan Leban član
Miha Leskovar član
Klemen Matk član
mag. Jožef Pratnekar član
Alojz Puntar član
dr. Jernej Demšar strokovni tajnik

Strokovni odbor za govedorejo

Ime Priimek  
Sonja Arlič predsednica
Anton  Hohler podpredsednik
Rok Curhalek član
Dominik Čevka član
Stanko Jaki član
Aleš Kotnik član
Ivan Levstik član
Andrej Napast član
Gašper Napotnik član
Anton Perko član
Florjan Peternelj član
Dušan Pintar član
Štefan Strle član
Danilo Potokar strokovni tajnik

Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo

Ime Priimek  
Rajko Štefanič

predsednik

Franc Prelesnik podpredsednik
Janez Beja član
Franc Černe član
Marija Fabrici Zafošnik članica
Martin Jejčič član
Marjan Jevnikar član
Jože Kapun član
Vinko Košir član
Anton Može član
Vincenc Otoničar član
Alojz Puntar član
Ivan Rehar član
Jože Šinkovec član
Štefan Štrekelj član
Mihael Koprivnikar strokovni tajnik

Strokovni odbor za hmeljarstvo

Ime Priimek  
Marjan Golavšek predsednik
Ferdinand Kunst podpredsednik
Jože Čas član
Vinko Drča član
Frančišek Gajšek član
Milan ml.  Lesjak član
Domen Marovt član
Ivan Janez Oset

član

Franc Puklavec član
Stanislav Šalej član
Boštjan Škrabar član
Irena Friškovec strokovna tajnica

 

Strokovni odbor za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost

Ime Priimek  
Branko Tomažič predsednik
Matic Cebe podpredsednik
Jakob Dolinar član
Marjan Golavšek član
Miroslav Kosi član
Jože Strgar član
Alojz Štuhec član
Franc Vodopivec član
Franc Vranetič član
Anton Jagodic strokovni tajnik

Strokovni odbor za konjerejo

Ime Priimek  
Milan Hren podpredsednik
Mirko Bevc član
Janez Dolinšek član
Anton Simonišek član
Gašper Sevčnikar član
Tomaž Šifrer član
Boštjan Škulj član
Jernej Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za perutnirarstvo

Ime Priimek  
Marjan Golavšek predsednik
Alenka Pesek podpredsednica
Jože Hedl član
Igor Kuralt član
Jadranka Morelj članica
Borut Pučko član
Metod Štrancar član
Gabrijela Salobir strokovna tajnica

Strokovni odbor za poljedelstvo

Ime Priimek  
Franc Kučan predsednik
Slavko Trstenjak podpredsednik
Franc Režonja član
Jožef Orthaber član
Danilo Rihtarič član
Miha Cegnar član
Roman Novak član
Hedvika Vidic članica
Marko Šnajder član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za prašičerejo

Ime Priimek  
Daniel Vargazon predsednik
Andrej Kastelic podpredsednik
Štefan Brumec član
Jože Globevnik član
Jože Meolic član
Franc Pintarič član
Stanko Terčič član
Aleš Vaupotič član
Jernej Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za promocijo in sodelovanje

Ime Priimek  
Tatjana Čop predsednica
Mateja Hrvatin Kozlovič podpredsednica
Iva Dimic članica
Jakob Dolinar član
Miha  Leskovar član
Vincenc Otoničar član
Silvan Peršolja član
Barbara Štern članica
Alojz Varga član
Janez Žagar član
Robert Peklaj strokovni tajnik

Strokovni odbor za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah

Ime Priimek  
Roman Savšek predsednik
Marko Kogelnik podpredsednik
Evgen Gerželj član
Janez Gorše član
Nevo Pregelj član
Peter Razinger član
Janez Smrtnik član
Jože  Vovk član
Mihael Zagožen član
Alberta Zorko strokovna tajnica

Strokovni odbor za sadjarstvo in oljkarstvo

Ime Priimek  
Boris Orešek predsednik
Danilo Markočič podpredsednik
Alojz Mlakar član
Erna Skok član
Mitja Molan član
Janko Jeglič član
Ivan Elija Kodrič član
Jože Ratajc član
Mitja Majcen član
Radovan Štor član
Marjetka Uhan članica
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino

Ime Priimek  
Marija Metličar predsednica
Anton Plevčak podpredsednik
Gregor Fras član
Anton Ilc član
Anton Tonjo Janežič član
Ivanka Kocijančič članica
Marjana Kužnik članica
Hedvika Vidic članica
Marija Žerjav članica
Andreja Krt Stopar strokovna tajnica

Strokovni odbor za sonaravno in ekološko kmetijstvo

Ime Priimek  
Janez Ocepek predsednik
Hedvika Vidic podpredsednica
Aleš Balon član
dr. Maja Kolar članica
Boštjan Kosec član
Anton Kukenberger član
Florjan Leban član
Franc Platnar član
mag. Jožef Pratnekar član
Anton Jagodic strokovni tajnik

Strokovni odbor za šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj

Ime Priimek  
Peter Pribožič predsednik
Cvetka Kernel podpredsednica
Sonja Arlič članica
Iva Dimic članica
Marjan Horvat član
Betka Kralj članica
Janez Pavlin član
Franc Režonja član
Metod Štrancar član
Jože Očko strokovni tajnik

Strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč

Ime Priimek  
Milan Unuk predsednik
Jože Levstek podpredsednik
dr. Matjaž Glavan član
Danilo Meolic član
Janko Šket član
Franc Obran član
Anton Žnideršič član
Franc Mušič član
Matjaž Berce član
Milan Fideršek član
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo

Ime Priimek  
Jože Cajnar predsednik
David Štok podpredsednik
Jože Božič član
Jožko Kolarič član
Martin Kukovec član
Roman Mulec član
Ivan Tacer član
Branko Tomažič član
Franc  Vodopivec član
Roman Štabuc strokovni tajnik

Strokovni odbor za vrtnarstvo

Ime Priimek  
Jožica Bolčič predsednica
Robert Šabeder podpredsednik
Ivan Bučar član
Damjana Čuden Osredkar članica
Franc Jordan član
Jože Korže član
Slavko Leben član
Janez Ocepek član
Miša Pušenjak članica
Andrej Smodič član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

10. seja odbora: Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev

Komisija za akvakulturo

Ime Priimek Funkcija
Anton Cizerle podpredsednik
Edmund Germšek

član

Dominik Goričar član
Danijel Gospić predsednik
Marko Horvat član
Ernest Peruš član
Matija Pirih član
Janez Vidmar član
Miha Štular strokovni tajnik

Komisija za sladkorno peso

Ime Priimek  
Miroslav Kosi predsednik
Slavko Trstenjak podpredsednik
Danilo Meolic član
Boris Gumilar član
Franc Küčan član
Črtomir Rozman član
Darko Dobnik član
Franc Obran član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Komisija za trsničarstvo

Ime Priimek  
Jože Žgur predsednik
Simon Toplak podpredsednik
Peter Curk  
Robert Jarkovič  
Pavel Krapež  
Janko Magdič  
dr. Stanko Vršič  
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Komisija za vodne zadrževalnike

Ime Priimek  
Klemen Šalej predsednik
Albin Oven podpredsednik
Vinko Drča  član
Milan Fideršek  član
Rok Samec  član
Boštjan Škrabar član
Franc Vodopivec  član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Komisija za vodovarstveno območje

Ime Priimek  
Branko Grad predsednik
Miran Sagadin podpredsednik
Franc Režonja član
Milan Unuk član
Martin Fras član
Iztok  Trček član
Janez Glasenčnik član
Pavel Zatler član
Stanko Rukav član
Martin Vogrinec član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Komisija za zelišča

Ime Priimek  
Karel Iršič predsednik
Jure Plestenjak podpredsednik
Franc Berglez član
Veronika Fabinc članica
Tatjana Ledinek članica
Jože Korže član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica