Strokovni odbor za akvakulturo in morsko ribištvo

Ime Priimek Funkcija
Irena Fonda članica
Edmund Germšek član
Dominik Goričar član 
Danijel  Gospić član
Marko Horvat član
Gregor  Likar član
Ernest   Peruš predsednik
Matija Pirih član
Janez Vidmar član
Bojan Zadel podpredsednik
Miha Štular strokovni tajnik

Strokovni odbor za čebelarstvo

Ime Priimek Funkcija
Anže Perčič podpredsednik
Marko  Cesar član
Matjaž Kočar član
Maksimiljan  Vajda član
Maksimiljan Prah član
Miha Metelko predsednik
Grozdan Trobec član
Gabrijela Salobir strokovna tajnica

Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti

Ime Priimek Funkcija
Marjan Golavšek predsednik
Dušan Kosi podpredsednik
Jože Kotnik članica
Franc Küčan član
Jakob Podpečan član
Alojz Suhoveršnik član
Franc Tomše član
Iztok Trček član
Boris Uranjek član
Andrejka Krt strokovna tajnica

Strokovni odbor za gorsko-višinska območja, OMD za pridelavo in agrarne skupnosti

Ime Priimek Funkcija
Janez Beja član
Zinka Gostečnik članica
Anton Kokelj član
Gregor Kolar predsednik
Viktor Matjan član
Gregor Mlakar član
Hedvika Vidic podpredsednica
dr. Jernej Demšar strokovni tajnik

Strokovni odbor za goveje meso

Ime Priimek Funkcija 
Dominik Čevka član
Danilo Fišer član
Luka  Hobič član
Anton Ilc član
Marija Klančnik članica
Dean Kokot predsednik
Marjan Kovač član
Urban Kramberger član
Marjan Kramberger član
Dejan Kuhar član
Anton Perko član
Ciril Petrnel član
Gregor Ročnik podpredsednik
Jernej  Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo

Ime Priimek Funkcija 
Janez Beja predsednik
Stanislav Bergant član
Dragica Harič Šahtler članica
Marjan Hren član
Milan Hrovat član
Simon Kerin član
Florjan leban član
Jože Mulej član
Franci Pogačnik podpredsednik
Franc Prelesnik član
Matej Skrivarnik član
Stanko Zagožen član
Mihael Koprivnikar strokovni tajnik

Strokovni odbor za hmeljarstvo

Ime Priimek Funkcija
Vinko Drča član
Marjan  Golavšek član 
Damjan  Golavšek  član 
Božo Kobold član
Milan Lesjak član
Domen Marovt predsednik
Jaka Orožim član
Boštjan Povše član
Franc Puklavec član
Jernej Ribič podpredsednik
Rok Sedminek član
Irena Friškovec strokovna tajnica

Strokovni odbor za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost

Ime Priimek Funkcija 
Milan Bizjan član
Franc Jagodič član
Stane Kavčič podpredsednik
Martina Legan Janežekovič članica
Miha Leskovar član
Janko Stojkovič član
Alojz Štuhec član
Igor Vajda član
Branko Valenko član
Marija Vaukan članica
Peter Vrisk predsednik
Anton Jagodic strokovni tajnik

Strokovni odbor za konjerejo

Ime Priimek Funkcija
Stanislav Bergant član
Primož Kokovica član
Franc Omahen podpredsednik
Nataša  Purgaj članica
Anton Simonišek član
Bogomir Vnučec predsednik
Jernej Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za krave dojilje

Ime Priimek Funkcija 
Dejan  Horvat član 
Igor Kuralt član
Matjaž Orel  član
Florjan  Petrnelj  predsednik
Ivan  Urbajs  član 
Hedvika Vidic  članica
Milan Zapušek podpredsednik
Boštjan Žunkovič član 
Primož Žunter član 
Jernej Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za mleko

Ime Priimek Funkcija 
Jožef Bračko  član
Jože Debeljak član
Janez  Erjavec  član 
mag. Anton  Hohler član 
Denis  Hrga  član 
dr. Marija  Klopčič  članica 
Urban Lapornik član
Ivan Lavbič član
Jože Marolt podpredsednik
Andrej Napast član
Primož Pevec predsednik
Matej Skrivarnik član
Sonja Arlič članica
Milan Strmšek član
Ivan  Svržnjak  član 
Danilo Potokar strokovni tajnik

Strokovni odbor za okrasne rastline

Ime Priimek Funkcija 
Damjana Čuden Osredkar predsednica 
Roman Ferenčak član
Tina Lap članica 
Andreja Mahnič  članica 
Miša Pušenjak  članica  
Bernarda  Strgar Schulz podpredsednica 
Jože Šturbej  član
Katja Urbanek  članica  
dr. Dusica  Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za oljkarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Avrelijo Bonin podpredsednik
Bogdana Brilj članica
Pino Jožef Klabjan  član 
Danilo  Markočič  predsednik
Tina  Markovič  članica
dr. Maja  Podgornik  član  
Kristijan  Radikon  član 
Gregor  Ratoša  član  
Danijel  Stojkovič Kukulin  član 
mag. Viljanka Vesel strokovna tajnica 

Strokovni odbor za perutninarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Božidar  Beci član
Marko Cigler član
Marjan  Golavšek  član
Matjaž  Hanžel  član
Blaž Jelen član
Januš  Juhart  član
Igor  Kuralt  član
Bojan Lončar predsednik
Jadranka Morelj članica
Toni Peršuh član
Liljana Štalcer Zupanič podpredsednica
Simon Toplak  član
Gabrijela Salobir strokovna tajnica

Strokovni odbor za poljedelstvo

Ime Priimek Funkcija 
Viktor Časar podpredsednik
Boris Gumilar član
Timotej Horvat član
Franc  Küčan član
Simon Maček član
Roman Novak član
Jože Orthaber član
Dušan Ozvatič član
Danilo Rihtarič članica
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za prašičerejo

Ime Priimek Funkcija 
Roman Belšak član
Simon Černel član
Matic Dajnko član
Mark Dragoš član
Jože Globevnik član
Janez Golob član
Andrej Kastelic podpredsednik
Toni Kavka član
Danilo  Meolic predsednik
Alojz  Varga član
Danilo Potokar strokovni tajnik

Strokovni odbor za promocijo in mednarodno sodelovanje

Ime Priimek Funkcija 
Doris Letina podpredsednica
Niko Miholič član
Vincenc Otoničar član
Janez Per član
Rok Roblek član
Rok Sedminek predsednik
David Štok član
Robert Peklaj strokovni tajnik

Strokovni odbor za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah

Ime Priimek Funkcija 
Evgen Gerželj podpredsednik
Aleš  Hvalc član
Milan  Kalčič član
Jožef  Kotnik  član
Vinko  Merzel  član
Silvo  Novak član
Miloš  Pohole član
Roman  Savšek predsednik
Jožef Trol član
Domen  Virant  član
Alberta Zorko strokovna tajnica

Strokovni odbor za sadjarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Jaka Aškerc član
Alojz Herga član
Silvano Knez član
Anže Legat član
Doris Letina član
Boris Orešek predsednik
Jože Ratajc član
Ivanka Rožej članica
Erna Skok članica
Janko Stojkovič član
Radovan Štor podpredsednik
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino

Ime Priimek Funkcija 
Sonja Arlič podpredsednica
Vitomir Cerar član
Rok Damijan član
Andrej Lenarčič član
Anja Mager član
Anton Medved član
Marija Metličar članica
Tone Plevčak član
Fanika Simeonov članica
Irena Irena članica
Barbara Zakrajšek predsednica
Andrejka Krt  strokovna tajnica

Strokovni odbor za ekološko kmetovanje

Ime Priimek Funkcija 
Zvone Černelič član
mag.Stanko Čerpnjak član
Ivan Čopar član
Žiga Kršinar predsednik
Florjan Leban član
Katja Temnik podpredsednica
Matej Zadravec član
Franc Žbogar član
Igor Hrovatič strokovni tajnik

Strokovni odbor za šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj

Ime Priimek Funkcija 
Milan Bizjan član
Andrej Golob član
Nastja Gregorc podpredsednica
dr. Jože Hladnik članica
Žiga Kršinar član
Monika Očko članica
Primož Pevec član
Tone Plevčak član
Metod Štrancar predsednik
Jana Žiberna strokovna tajnica

Strokovni odbor za sladkorno peso, predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov

Ime Priimek Funkcija 
Darko Dobnik član
Boris Gumilar podpredsednik
Sandi Hergula član
Danilo Kirbiš član
Miroslav Kosi predsednik
dr. Črtomir Rozman član
Franc Štih član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za trsničarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Mojca Ferjančič članica
Janko Magdič član 
Jernej Martinčič predsednik 
Marko Toplak član  
Jože Žgur podpredsednik 
Mitja Žugelj član  
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč

Ime Priimek Funkcija 
Anton Čebular član
Jani Čelan član
Igor Kuralt član
Danilo Meolic podpredsednik
Klemen Šalej član
Klemen Tajnik član
Milan Unuk predsednik
Franc Vranetič član
Anton Žnideršič član
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za varnost in zdravje pri delu

Ime Priimek Funkcija 
Janez Bandur član 
Franc Jagodič  predsednik
Stanko Jaki  član 
Barbara Leber Vračko  podpredsednica
Jure Magajne  član 
Martin  Mavsar član 
Gregor Ročnik član 
Martin Mavsar strokovni tajnik

Strokovni odbor za veterinarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Matija Čakš član
Dušan Jagodič  podpredsednik
Matjaž Kočar član 
Anton Medved ml.  predsednik
Jernej  Šmigoc  član 
Primož  Pevec član (preds. SO za mleko)
Danilo  Meolic član (preds. SO za prašičerejo)
Roman Savšek član (preds. SO za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah)
Bojan  Lončar član (preds. SO za perutninarstvo)
Danilo Potokar strokovni tajnik

Strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Elizabet Bordon članica
Žan  Bric član
Tadej Kavčič član
Lojze Kerin podpredsednik
Ivan Kure član
Primož Lavrenčič član
Marjan Lesica član
Martin Martinčič član
Jani Podkrajšek član
Boštjan Protner predsednik
Marko Toplak članica
Janez Zavec član
Jurij Žorž Član
Jernej Martinčič strokovni tajnik

Strokovni odbor za vodne zadrževalnike

Ime Priimek Funkcija 
Vinko Drča  član
Aleš Kosovel podpredsednik
Albin Oven predsednik
Klemen Šalej član
Radovan Štor član
Franc Vodopivec član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za vodovarstveno območje

Ime Priimek Funkcija 
Branko Grad član
Andrej Horvat član
Robert Langerholc član
Gregor Mlakar član
Miloš Pohole član
Stanko Rukav član
Milan Unuk član
Pavel Zatler podpredsednik
Anton Žnideršič član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za zelenjadarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Jožica Bolčič predsednica
Ivan Bučar članica
Simon Cvetko član
Robert Golc član
Damjana Heric Ostanek podpredsednica
Martin Križnar član
Marija Mehle članica
Stanko Oblak član
Luka Parovel član
Branko Sobočan član
Robert Šabeder član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za zelišča

Ime Priimek Funkcija 
Veronika Fabinc članica
Ladislava Furlan članica
dr. Borut Gosar podpredsednik
Boža Herek članica
Milan Kalan predsednik
Patricija Šenekar članica
Katja Temnik članica
dr. Dušica Majer strokovna tajnica
Novi znaki za specializirano ponudbo
Foto Pexels
Strokovni odbor za rejo drobnice in gojeno divjad v oborah  o aktualnih temah
Zaradi nepravilne rabe FFS so ogroženi tudi divji opraševalci (Foto: Danilo Bevk)