Strokovni odbor za akvakulturo in morsko ribištvo

Ime Priimek Funkcija
Anton Cizerle član
Irena Fonda članica
Edmund Germšek član
Dominik Goričar član 
Danijel  Gospić član
Marko Horvat član
Gregor  Likar član
Ernest   Peruš član
Matija Pirih član
Janez Vidmar član
Bojan Zadel član
Miha Štular strokovni tajnik

Strokovni odbor za čebelarstvo

Ime Priimek Funkcija
Anže Perčič član
Marko  Cesar član
Matjaž Kočar član
Maksimiljan  Vajda član
Maksimiljan Prah član
Miha Metelko član
Grozdan Trobec član
Gabrijela Salobir strokovna tajnica

Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti

Ime Priimek Funkcija
Marjan Golavšek član
Jožica Jeromel član
Dušan Kosi član
Jože Kotnik članica
Franc Küčan član
Martin Pečarič član
Jakob Podpečan član
Alojz Suhoveršnik član
Franc Tomše član
Iztok Trček član
Boris Uranjek član
Andrejka Krt strokovna tajnica

Strokovni odbor za gorsko-višinska območja, OMD za pridelavo in agrarne skupnosti

Ime Priimek Funkcija
Janez Beja član
Zinka Gostečnik članica
Anton Kokelj član
Gregor Kolar član
Viktor Matjan član
Gregor Mlakar član
Hedvika Vidic članica
dr. Jernej Demšar strokovni tajnik

Strokovni odbor za goveje meso

Ime Priimek Funkcija 
Dominik Čevka član
Danilo Fišer član
Luka  Hobič član
Anton Ilc član
Marija Klančnik članica
Dean Kokot član
Marjan Kovač član
Urban Kramberger član
Marjan Kramberger član
Dejan Kuhar član
Anton Perko član
Ciril Petrnel član
Gregor Ročnik član
Jernej  Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo

Ime Priimek Funkcija 
Janez Beja član
Stanislav Bergant član
Dragica Harič Šahtler članica
Marjan Hren član
Milan Hrovat član
Simon Kerin član
Jože Korže član
Florjan leban član
Jakob Levec član
Jože Mulej član
Franci Pogačnik član
Franc Prelesnik član
Matej Skrivarnik član
Stanko Zagožen član
Mihael Koprivnikar strokovni tajnik

Strokovni odbor za hmeljarstvo

Ime Priimek Funkcija
Vinko Drča član
Marjan  Golavšek član 
Damjan  Golavšek  član 
Božo Kobold član
Milan Lesjak član
Domen Marovt član
Jaka Orožim član
Boštjan Povše član
Franc Puklavec član
Jernej Ribič član
Rok Sedminek član
Irena Friškovec strokovna tajnica

Strokovni odbor za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost

Ime Priimek Funkcija 
Milan Bizjan član
Franc Jagodič član
Stane Kavčič član
Martina Legan Janežekovič članica
Miha Leskovar član
Janko Stojkovič član
Alojz Štuhec član
Igor Vajda član
Branko Valenko član
Marija Vaukan članica
Peter Vrisk član
Anton Jagodic strokovni tajnik

Strokovni odbor za konjerejo

Ime Priimek Funkcija
Stanislav Bergant član
Primož Kokovica član
Franc Omahen član
Nataša  Purgaj članica
Anton Simonišek član
Miha Smolej član
Bogomir Vnučec član
Jernej Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za krave dojilje

Ime Priimek Funkcija 
Dejan  Horvat član 
Igor Kuralt član
Matjaž Orel  član
Florjan  Petrnelj  član 
Ivan  Urbajs  član 
Hedvika Vidic  članica
Milan Zapušek član 
Boštjan Žunkovič član 
Primož Žunter član 
Jernej Vrtačnik strokovni tajnik

Strokovni odbor za mleko

Ime Priimek Funkcija 
Jožef Bračko  član
Jože Debeljak član
Janez  Erjavec  član 
mag. Anton  Hohler član 
Denis  Hrga  član 
dr. Marija  Klopčič  članica 
Urban Lapornik član
Ivan Lavbič član
Jože Marolt član
Andrej Napast član
Primož Pevec član
Matej Skrivarnik član
Sonja Arlič članica
Milan Strmšek član
Ivan  Svržnjak  član 
Danilo Potokar strokovni tajnik

Strokovni odbor za okrasne rastline

Ime Priimek Funkcija 
Damjana Čuden Osredkar članica 
Tina Lap članica 
Andreja Mahnič  članica 
Miša Pušenjak  članica  
Bernarda  Strgar  članica  
Jože Šturbej  član
Katja Urbanek  članica  
dr. Dusica  Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za oljkarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Avrelijo Bonin član 
Bogdana Brilj članica
Pino Jožef Klabjan  član 
Danilo  Markočič  član  
Tina  Markovič  članica
dr. Maja  Podgornik  član  
Kristijan  Radikon  član 
Gregor  Ratoša  član  
Danijel  Stojkovič Kukulin  član 
mag. Viljanka Vesel strokovna tajnica 

Strokovni odbor za perutninarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Božidar  Beci član
Marko Cigler član
Marjan  Golavšek  član
Matjaž  Hanžel  član
Blaž   Jelen  član
Igor  Kuralt  član
Bojan Lončar član
Jadranka Morelj članica
Toni Peršuh član
Liljana Štalcer Zupanič članica
 Simon Toplak  član
Gabrijela Salobir strokovna tajnica

Strokovni odbor za poljedelstvo

Ime Priimek Funkcija 
Viktor Časar član
Boris Gumilar član
Timotej Horvat član
Simon Maček član
Roman Novak član
Jože Orthaber član
Dušan Ozvatič član
Danilo Rihtarič članica
Slavko Trstenjak član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za prašičerejo

Ime Priimek Funkcija 
Roman Belšak član
Marko Cesar član
Simon Černel član
Matic Dajnko član
Mark Dragoš član
Jože Globevnik član
Janez Golob član
Andrej Kastelic član
Danilo  Meolic član
Alojz  Varga član
Danilo Potokar strokovni tajnik

Strokovni odbor za promocijo in mednarodno sodelovanje

Ime Priimek Funkcija 
Doris Letina članica
Niko Miholič član
Vincenc Otoničar član
Janez Per član
Rok Roblek član
Rok Sedminek članica
David Štok član
Robert Peklaj strokovni tajnik

Strokovni odbor za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah

Ime Priimek Funkcija 
Evgen Gerželj član
Aleš  Hvalc član
Milan  Kalčič član
Jožef  Kotnik  član
Vinko  Merzel  član
Miloš  Pohole član
Roman  Savšek član
Trol Jožef  član
Domen  Virant  član
Alberta Zorko strokovna tajnica

Strokovni odbor za sadjarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Jaka Aškerc član
Alojz Herga član
Silvano Knez član
Anže Legat član
Doris Letina član
Boris Orešek član
Jože Ratajc član
Ivanka Rožej članica
Erna Skok članica
Janko Stojkovič član
Radovan Štor član
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino

Ime Priimek Funkcija 
Sonja Arlič članica
Vitomir Cerar član
Rok Damijan član
Andrej Lenarčič član
Anja Mager član
Anton medved član
Marija Metličar članica
Tone Plevčak član
Fanika Simeonov članica
Irena Irena članica
Barbara Barbara članica
Andrejka Krt  strokovna tajnica

Strokovni odbor za sonaravno in ekološko kmetijstvo

Ime Priimek Funkcija 
Zvone Černelič član
Klemen Černuta član
mag.Stanko Čerpnjak član
Ivan Čopar član
Branko Kornhauser član
Žiga Kršinar član
Florjan lebam član
Katja Temnik članica
Matej Zadravec član
Franc Žbogar član
Igor Hrovatič strokovni tajnik

Strokovni odbor za šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj

Ime Priimek Funkcija 
Milan Bizjan član
Andrej Golob član
Nastja Gregorc članica
dr. Jože Hladnik članica
Žiga Kršinar član
Monika Očko članica
Primož Pevec član
Tone Plevčak član
Metod Štrancar član
Jana Žiberna strokovna tajnica

Strokovni odbor za sladkorno peso, predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov

Ime Priimek Funkcija 
Darko Dobnik član
Boris Gumilar član
Sandi Hergula član
Danilo Kirbiš član
Miroslav Kosi član
dr. Črtomir Rozman član
Franc Štih član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za trsničarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Mojca Ferjančič članica
Janko Magdič član 
Jernej Martinčič član 
Marko Toplak član  
Jože Žgur član  
Mitja Žugelj član  
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč

Ime Priimek Funkcija 
Anton Čebular član
Jani Čelan član
Igor Kuralt član
Danilo Meolic član
Klemen Šalej član
Klemen Tajnik član
Milan Unuk član
Franc Vranetič član
Anton Žnideršič član
Vojko Bizjak strokovni tajnik

Strokovni odbor za varnost in zdravje pri delu

Ime Priimek Funkcija 
Janez Bandur član 
Franc Jagodič  član
Stanko Jaki  član 
Barbara Lebar Vračko  članica
Jure Magajne  član 
Martin  Mavsar član 
Gregor Ročnik član 
Martin Mavsar strokovni tajnik

Strokovni odbor za veterinarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Matija Čakš član
Dušan Jagodič  član 
Matjaž Kočar član 
Anton Medved ml.  član
Jernej  Šmigoc  član 
preds. SO za mleko
preds. SO za prašičerejo
preds. SO za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah
preds. SO za perutninarstvo
Danilo Potokar strokovni tajnik

Strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Elizabet Bordon članica
Žan  Bric član
Tadej Kavčič član
Lojze Kerin član
Ivan Kure član
Primož Lavrenčič član
Marjan Lesica član
Martin Martinčič član
Jani Podkrajšek član
Boštjan Protner član
Marko Toplak članica
Janez Zavec član
Jurij Žorž Član
Jernej Martinčič strokovni tajnik

Strokovni odbor za vodne zadrževalnike

Ime Priimek Funkcija 
Vinko Drča  član
Marjan Habjan  član
Stane Kavčič  član
Aleš Kosovel član
Albin Oven član
Radovan Štor član
Franc Vodopivec član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za vodovarstveno območje

Ime Priimek Funkcija 
Branko Grad član
Andrej Horvat član
Robert Langerholc član
Gregor Mlakar član
Miloš Pohole član
Stanko Rukav član
Milan Unuk član
Pavel Zatler član
Anton Žnideršič član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za zelenjadarstvo

Ime Priimek Funkcija 
Jožica Bolčič član
Ivan Bučar članica
Simon Cvetko član
Robert Golc član
Damjana Herič Ostanek članica
Martin Križnar član
Marija Mehle članica
Stanko Oblak član
Luka Parovel član
Branko Sobočan član
Robert Šabeder član
dr. Dušica Majer strokovna tajnica

Strokovni odbor za zelišča

Ime Priimek Funkcija 
Veronika Fabinc članica
Ladislava Furlan članica
dr. Borut Gosar član
Boža Herek članica
Milan Kalan član
Patricija Šenekar članica
Katja Temnik članica
dr. Dušica Majer strokovna tajnica
RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje
Strokovni odbori, Čebele, Kmetijske podpore 21. 12. 2020

RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje

V petek, 18. decemba, sta bila objavljena dva javna razpisa za čebelarje, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 216.000 evrov.

Zbiranje predlogov za strokovne odbore
Za kmetijstvo v mehanizmu za okrevanje in odpornost
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.