Vodstvo zbornice

T: (01) 513 66 00 
E: kgzs@kgzs.si
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Predsednik: Roman Žveglič
T: (01) 513 66 06

Direktor: Janez Pirc
T: (01) 513 67 00 

Kabinet predsednika in oddelek za odnose z javnostmi


Sektor za kmetijsko svetovanje

Anton Jagodic
vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja JSKS
T: (01) 51 36 710
M: 041 366 523
E: anton.jagodic@kgzs.si 

Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja

Oddelek za javna naročila in projekte


Sektor za živinorejo

Vodja sektorja III:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

 

Sektor za živinorejo


Oddelek za gozdarstvo

 

Oddelek za gozdarstvo


Sektor za splošne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Elizabeta Gregorc
T: (01) 51 36 708
E: betka.gregorc@kgzs.si

 

Sektor za splošne zadeve


Sektor za pravne zadeve

Vodja sektorja II:
Polonca Sladič
T: (01) 51 36 622
E: polona.sladic@kgzs.si

 

Sektor za pravne zadeve


Sektor za finančne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Gašper Pečkaj
T: (01) 51 36 654
E: gasper.peckaj@kgzs.si

 

Sektor za finančne zadeve