Vodstvo zbornice

T: (01) 513 66 00 
F: (01) 513 66 50
kgzs@kgzs.si
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Predsednik: Roman Žveglič
T: (01) 513 66 06

Direktor: Janez Pirc
T: (01) 513 67 00

 

Oddelek za odnose z javnostmi in voljene organe z glavno pisarno


Sektor za kmetijsko svetovanje

Anton Jagodic
vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja JSKS
T: (01) 51 36 710
M: 041 366 523
E: anton.jagodic@kgzs.si

 

Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja


Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire

Vodja sektorja III:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

 

Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire


Sektor za splošne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Elizabeta Gregorc
T: (01) 51 36 708
E: betka.gregorc@kgzs.si

 

Sektor za splošne zadeve


Sektor za pravne zadeve

Vodja sektorja II:
Polonca Sladič
T: (01) 51 36 622
E: polona.sladic@kgzs.si

 

Sektor za pravne zadeve


Sektor za finančne zadeve

Vodja sektorja II:
mag. Gašper Pečkaj
T: (01) 51 36 654
E: gasper.peckaj@kgzs.si

 

Sektor za finančne zadeve