Sektor za živinorejo

Vodja sektorja III:
Danilo Potokar
T: (01) 51 36 664
E: danilo.potokar@kgzs.si

 


Višji sodelavec II za področje selekcije in kontrole v živinoreji:
Jernej Vrtačnik
T: (01) 51 36 626
E: jernej.vrtacnik@kgzs.si

Višji sodelavec III
Luka Jeras
T: (01) 51 36 642
E-mail: luka.jeras@kgzs.si