Projekti in javna naročila

Projekti

Projekti, tako domači kot evropski, so dandanes ključnega pomena za preživetje in razvoj v globalnem svetu. Zato je naš cilj sodelovanje s stanovskimi, izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, predvsem evropskih držav, sodelovanje v različnih organizacijah, v primeru evropskih projektov pa tudi sodelovanje z drugimi kmetijskimi organizacijami, kot so inštitucije znanja in druge.

Seznam projektov

Javna naročila

KGZS izvaja tudi vrsto javnih naročil, ki jih pridobi prek razpisov. Večina njih je namenjena podpori izvajanju ukrepov kmetijske politike.

Seznam javnih naročil