Digitalizacija nalog JSKS

Projekt:

Digitalizacija nalog javne službe kmetijskega svetovanja

Evropska unija je za blažitev gospodarskih in socialnih posledic krize zaradi COVID-19 ter v podporo okrevanju in odpornosti evropskih gospodarstev vzpostavila Mehanizem za okrevanje in odpornost. Republika Slovenija je v ta namen pripravila načrt ukrepov za spodbujanje razvojnih možnosti, večje prilagodljivosti ter ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti. Ukrepi so umeščeni v šestnajst komponent v okviru štirih razvojnih področij: Zeleni prehod, Digitalna preobrazba, Pametna, trajnostna in vključujoča rast ter Zdravstvo in socialna varnost.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila pri prijavi projekta Digitalizacija nalog javne službe kmetijskega svetovanja uspešna, tako da je bil projekt uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025.

V okviru projekta bo zgrajena platforma, ki bo vsebovala moderna digitalna orodja za izvajanje kmetijskega svetovanja in bo podprta s podatki iz obstoječih in novih baz bodočega podatkovnega središča. Načrtuje se izčrpno vlaganje v nadgradnjo opreme in znanj kmetijskih svetovalcev s področja digitalizacije. S tem bodo ustvarjeni pogoji za celovito digitalno transformacijo kmetijskega svetovanja.

Platforma bo dobro preizkušena, varna in enostavna za uporabo. To bo doseženo prek sodelovanja med strokovnjaki za prenos znanja in nove tehnologije, ki bodo platformo razvijali, in testnimi uporabniki. Realizacija navedenih ciljev bo prikazana skozi strokovno analizo na vzorcu uporabnikov.

Trajanje projekta: 05.2022-12.2026

Vrednost projekta: 1.754.000 evrov

Naložba je del ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

 

Povezave: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost