Novice

Velikonočno voščilo
Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva ras...
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Število medvedov bo naraslo
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Zelena dežela številka 152 - april 2019
Sejem so tradicionalno odprli slavnostni govorci
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
30.  razstava Dobrote slovenskih kmetij
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukrep 1...
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na srečanju članov...
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velika n...
Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v ok...
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Prispevek za promocijo za sektor pridelave in pred...
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice
Ena od oblik socialnega podjetništva je lahko tudi oživljanje tradicionalnih znanj
Na seji so soglasno podprli predlog, da pridelovalci žit vstopijo v program promocije in shemo izbrana kakovost.
Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinoreji i...
Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.
Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posavec...
Sejemsko dogajanje bo pestro, med drugim bo potekalo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o ekolo...
Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.
Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.
Dnevi medgeneracijskega sožitja
Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS-Zavodu Celje Vesna Čuček, ki je dogodek vodila in prevajala; direktor  Oddelka za marketing Združenja kmetov Južne Tirolske dr. Hans J. Kienzl in strokovna sodelavka za področje turizma na kmetiji Renata Kosi.
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
Čim prej predložite obračun pavšalnega nadomestila, če ne želite izgubiti dovoljenja zanj
Za skoraj polovico ceneje na MOS
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih
Išče se kmetija dobrih praks
FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzemnik...
Že 91. vinarski tečaj
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadnice...
Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade k...
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400....
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovanju
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih...
Zelena dežela številka 151 - februar 2019
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvak...
Posvet o češnji 2019
Zbirne vloge 2019
Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1
Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trženje...
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstv...
Izračun dohodnine
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmet...
KGZS o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Rok za oddajo poročil se bliža
Kako do uporabnih podatkov
Predstavitev dveh javnih razpisov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Razpis za Dobrote slovenskih kmetij 2019
Koprološka analiza
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmet...
Posodobljena navodila
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev v p...
Novi izzivi v agronomiji
Predstavil se je novi varuh odnosov v verigi presk...
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Novi vinski kraljici Meti Frangež je čestital tudi predsednik KGZS Cvetko Zupančič (Foto: Jure Zauneker)
Izplačilo v dveh delih
O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu...
KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...