Novice

Izberite kategorijo:
Skupna stališča glede predloga nove evropske zakon...
Obiščite nas na sejmu AGRA
Srečanje nevladnih kmetijskih organizacij z vlado v Lipovcih (Foto: Vlada RS)
Svet KGZS: upoštevati in ohraniti posebnost sloven...
Vlada prisluhnila KGZS: kmetijska nafta bo cenejša
Pomoč pri energentih in reprodukcijskem materialu...
Suša povzroča veliko škodo tudi pri koruzi
Letošnja suša ima po oceni KGZS razsežnosti naravn...
Na 8. seji Upravnega odbora KGZS o omejitvah, ki j...
Poziv za oddajo pripomb na desetletne območne načr...
Ekološki kmetje lahko zaprosijo za izjemo od pravi...
Foto: Delo
Prav prisrčno vabljeni na Kmečki praznik Skupnosti...
Foto: www.krskopoljski-prasic.si
Foto Pexels
Ponudimo roko družini v stiski
Foto Pexels
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškeg...
Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen en...
Priložnost za poljedelce
Prva pomoč za mlekarje
Novi primeri okužbe z virusom afriške prašičje kug...
Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar
Vračilo preplačila v primeru, ko je bila pristojbi...
O prvih usmeritvah vlade v kmetijstvu
Povabilo k izpolnitvi ankete o finančnih instrumen...
RAZPIS: Povečanje sredstev za predfinanciranje pro...
'Najhitrejši, najmočnejši in najvišji' so bili iz DPM Slovenske Konjice. (Foto: Vanja Maurano)
Sledljivost porekla pri krškopoljskih prašičih
Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopitar...
Množična udeležba na predavanjih za kmete o Naturi...
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje r...
KGZS se je predstavila poslancem Državnega zbora

Borza Zelene verige

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila za javnost, | 16. 06. 2022
Borza Zelene verige
Prijave za Rural Inspiration Awards 2022 – natečaj...
Izbrana kakovost tudi za drobnico
Za dobro sodelovanje in prispevek k nastanku Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je predsedniku ZZS Borutu Florjančiču predal plaketo zbornični predsednik Roman Žveglič.
Preprostejši postopek po škodi s točo
Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi zelen...
Na 50. kvizu zmagali Gorenjci
Vodstvo KGZS si je skupaj s kmetijsko ministrico ogledalo posledice škode nedavne ujme
Pristojbina za gozdne ceste
Za odpravo odločb, stroške odvoza sadre naj prevza...
Utrinek s kviza pred 10 leti, ko so dolenjsko regijo prav tako zastopali Suhokranjci
Na kmetijah delujemo naravi prijazno. Številne izvajajo okoljsko-podnebne ukrepe, s katerimi še dodatno varujejo okolje. Z obiskom kmetije in nakupom pri lokalnem pridelovalcu hrane prispevate k ohranitvi 'zelenega' planeta.
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za lastn...
Kako preveriti, ali so podatki v odločbi FURS prav...
Foto Pexels
Ocena škode po neurju s točo v Pomurju še poteka
KGZS se zaveda pomena prahe in okoljskih standardo...
Rezultati ocenjevanja Dobrote slovenskih kmetij 20...
Goriška Brda so primer, kjer je KGZS - Zavod Nova gorica sodeloval v različnih projektih sodelovanja in povezovanja.  Foto: Polona Starc
Strokovna delavnica o reji cike
Dobrote slovenskih kmetij so tokrat dišale tudi iz...
Otvoritev 33. Festivala Dobrote slovenskih kmetij
Našli rešitev za napačne odločbe
Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadja i...
Novo kmetijsko ministrico čaka izjemno zahtevno de...
Ne hitite s pritožbo
Nova predsednica odbora je Alenka Marjetič Žnider (druga z desne) iz Zadružne zveze Slovenije.

V iskanju rešitve

Ekonomika in davki, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, | 13. 05. 2022
FURS je prejel napačne podatke, zato nekateri izračuni niso pravilni
Prek KGZS cenejše sodelovanje na sejmu Narava zdravje
Na KGZS menimo, da gre pri zvišanju katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč za preveliko razliko med letoma 2020 in 2021
Foto Pexels
Dan zbornice – 12. maj
Sodobne tehnologije v vinogradništvu
Vabljeni na Dan sadjarsko vinogradniške tehnike
Vabljeni na 6. strokovni posvet Reja drobnice
Predsednik KGZS Roman Žveglič o stanju v kmetijstvu
Neusklajene spremembe zbujajo skrb
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.

Najboljše je blizu

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Trženje in promocija, | 28. 04. 2022
Najboljše je blizu
Posebna ponudba za sejem MOS 2022

S kmetije za vas

Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila za javnost, | 26. 04. 2022
S kmetije za vas
Morski ribiči, ne spreglejte!
Naj bo odpadne hrane čim manj
Ob dnevu Zemlje
Sodobni nastilj v reji živali
Komunikacija in graditev odnosov
Velikonočno voščilo
Zakaj ne bi praznovali z dobrotami s slovenskih km...
Izbrana kakovost (IK) za žita se pripravlja že štiri leta in člani odbora pričakujejo, da se bo postopek čimprej končal.
Vodja prodaje Milena Fištrovič in direktorica Urška Hojnik.
Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživeči...

Spremembe pri prahi

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, | 11. 04. 2022
Spremembe pri prahi
Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za k...
Odločitev za razvoj ali pot v slepo ulico kmetijst...
Košnja ali mulčenje naj bosta opravljena čim bolj zgodaj zjutraj ali čim bolj pozno zvečer, ko na cvetoči podrasti še ni ali ni več opraševalcev.
3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih...
Za nova pokojninska upravičenja je treba vložiti z...
Imajo zveri prednost pred prehransko varnostjo?
Javna razgrnitev predloga operativnega programa za...
Logaški kmetje in politika o kmetijski politiki in...
Odstraniti je treba ovire, ki onemogočajo večjo pridelavo hrane
Foto Pexels
Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziran...
Paradižnik ogroža nov virus
Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo ml...
RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebel...
EU razpisuje letne ekološke nagrade
Nujne zakonske spremembe za več krme
Navzkrižni obisk projekta i2connect v Sloveniji
Foto Tomo Jeseničnik
Udeleženci okrogle mize, foto Drago Papler
Nova višina bruto urne postavke za začasno ali obč...
Konec marca se izteče odlog plačila prispevkov za...
Pobude KGZS za večjo pridelavo hrane
Mednarodni dan gozdov
Posledice zimske suše in nizkih temperatur v marcu...
Kmetje predlagamo ukrepe za večjo samooskrbo
Za tehnično pomoč je namenjeno 380.000 evrov, za racionalizacijo sezonske selitve panjev pa do 26.000 evrov.
Foto: Pomurski sejem
Foto Pexels
Foto Pexels
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno
Sejemski vrvež na Agritechu
RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do 355...
Foto: sasa-novice.si
Pravočasna vključitev v razpravo o umestitivi javne infrastrukture, kot so na primer kolesarske steze, zmanjšajo potencialne konflikte med različnimi uporabniki prostora.
KGZS zahteva stabilno oskrbo z gorivom za pridelav...

Voščilo

Zbornica svetuje, Delo organov KGZS | 08. 03. 2022
Voščilo
Okrogla miza Zveze lastnikov gozdov Slovenije
Foto Pexels
Evropa mora poskrbeti zato, da njeni prebivalci ne bi bili lačni
Na površine v zaraščanju lahko sadimo divje češnje
KGZS na sejmu Agritech
Spletna objava knjige o agrarnih skupnostih
Foto Pexels
Foto Pexels
Na pobudo KGZS bo višja najnižja pokojnina kmečkih zavarovancev, zavarovanih za ožji obseg pravic
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemo...
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Obvestilo komitentom banke Sberbank d. d.
Arhiv: KGZS
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljne...
Zaradi dviga cen energentov pomoč tudi kmetijstvu
27. sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2022
Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog...
Usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj NPK
Poziv dobaviteljem živil v javne zavode - bodite p...
Travniki Nature 2000 na kvizu »Mladi in kmetijstvo...
Fotografija je simbolična
Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
Katero šolo izbrati
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih raz...
V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost, ki...
Sodelovanje pomaga
mag. Marjan Dolenšek Foto: Agrobiznis-Finance
katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj
V začetku februarja se je začela zimska rez v triletnih nasadih jablan Bonita, demonstracija rezi je bila izvedena v Artičah med vztrajnim sneženjem.
Foto: MKGP
Nabor ukrepov za zajezitev vpliva cen energentov v...
Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske pol...
Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov t...
Foto Pexels
Vabilo na predavanje Dobre prakse naravi prijazneg...
Še je čas za sodelovanje na 33. Državnem ocenjevan...
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022
Priložnost za evropske spodbude
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku plače...
Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?
Foto Pexels
Foto: Matija Sušnik
Foto Pexels
Zbornica dosegla, da za kmete ni več obveznega vstopa v sistem DDV
Foto: ELO
Projekt: JEM LOKALNO, JEM BOLJŠE (LAS loškega pogo...
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnja...
Pohitimo s predložitvijo obračuna pavšalnega nadom...
Zdaj je čas – oddajte vlogo za uveljavljanje olajš...
Novi Excel obrazci za vodenje FADN v letu 2022
Karantena na domu in višja sila – vloge za obdobje...
Poziv vzorčnim FADN kmetijam 2021
Odločitev za cepljenje je odločitev za vrnitev v ž...
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom in...
Foto Pexels
Foto Pexels
Dva nova javna razpisa
Foto Pexels
Razpis: za obratna sredstva – odprava posledic poz...
Starejši kmetje ponovno upravičeni do enkratnega s...
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v prede...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih...