Novice

Izberite kategorijo:
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanj...
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred p...
Zaščita pri prodaji v času epidemije
Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev
Ukrepi po spomladanski pozebi
Sredstva za zdravje rastlin že v Sloveniji
Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le del...
Delo kmetijskih svetovalcev prilagojeno razmeram
Posledice nizkih temperatur v marcu 2020
Interventni zakon ustavlja oddajne roke in ostale...
Objavljeni ukrepi zakona za blažitev posledic epid...
Mejni prehod Robič na meji Slovenija/Italija
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na k...
Traktorje kljub poteku veljavnosti dokumentov lahko začasno uporabljate še naprej
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin
Fotografija je bila posneta v času pred epidemijo koronavirusa.
Časovna omejitev prodaje na kmetijah
Elektrika cenejša tudi za kmetije
Ukrepi glede plač in prispevkov le delno zajemajo...
KGZS ustavila volilna opravila
Ukrep odloga plačila kreditov
Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo
Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih območij
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah
Kmečki zavarovanci ne smejo biti izločeni
Velika požarna ogroženost!

Nevarnost pozebe!

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, | 19. 03. 2020
Nevarnost pozebe!
Odprta meja za lastnike kmetijskih zemljišč Sloven...
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja oseme...
OBVESTILO o preklicu usposabljanja FFS
Omejitev števila kupcev na kmetiji
ODPOVED dogodka Podeželje v mestu – velika noč na...
Uporabite Kupujmo domače
Prodaja na kmetijah je še vedno dovoljena
Informacije o koronavirusu
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Zdravstveno zavarovanje za tuje sezonske delavce v...
Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja ne...
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi koronav...
Katastrofalno stanje tudi na slovenskem podeželju
Sredstev za OMD ne sme biti manj
Lastniki so zelo razočarani nad velikim staležem divjadi v teh loviščih in posledično nad velikimi škodami.
Razpisi za društva, zveze in združenja ter sindika...
Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih zeml...
Upokojitev v letu 2020
Je ekoloških kmetij več ali manj?
Zelenjavna veriga nadaljuje z delom
Že 14. seja strokovnega odbora za hmeljarstvo
Vabljeni na strokovno srečanje za mlade vinogradni...
Agrarni ekonomisti o svoji vlogi
Aktualni roki za oddajo poročil FADN
Volitve v organe KGZS 2020
Podeželje v mestu 2020 - vabljeni k sodelovanju
Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu...
Skriti zakladi naših kmetij –  stare sorte kmetijs...
Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za...
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič o delu zbornice
Predstavitve razpisa za mlade kmete
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Spremembe burijo duhove
Leto 2020: Mednarodno leto zdravja rastlin
Ali je čebel preveč?
Obvezni prispevek za promocijo
Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16.5 O...
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija v...
V obravnavi pomemben dokument za območja Natura 20...
RAZPISI: 18 razpisov ministrstva za gospodarstvo v...
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.
S kmetije za vas 2020
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Spodbude za zaposlovanje invalidov tudi v kmetijst...
Vse o zbirnih vlogah 2020
Uporaba transmaščobnih kislin pri pripravi jedi
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro...
RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v te...
26. sadjarski dnevi Posavja
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bod...
Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativni...
Razpis za priznanja KGZS 2020
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Tradicionalni slovenski zajtrk: včeraj, danes, jut...
Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz sr...
Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega r...
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Že drugič sejem kmetijske in gozdarske mehanizacij...
Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mleka?
Vabilo na predstavitev gozdarskih razpisov 2020
Celovški kmetijski sejem s slovenskim pridihom
Obvestilo rejcem perutnine
Ve se, kdo prideluje hrano
Slovensko kmetijstvo in gastronomija
O zdravju parkljev in prehrani krav
Ana Pavlin je nova Vinska kraljica Slovenije
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.
Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmetijstv...
V novem letu po nova znanja