Novice

Izberite kategorijo:
Vabilo na predstavitev gozdarskih razpisov 2020
Koroški sejem s slovenskim pridihom
Obvestilo rejcem perutnine
Ve se, kdo prideluje hrano
Slovensko kmetijstvo in gastronomija
O zdravju parkljev in prehrani krav
Ana Pavlin je nova Vinska kraljica Slovenije
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
Kljub uvedbi elektronskega bolniškega lista bodo kmečki zavarovanci še vedno prejemali tudi bolniške liste v fizični obliki.
Aktualno na področju davčne zakonodaje v kmetijstv...
V novem letu po nova znanja
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Nemci lahko, pri nas pa ne
Stop za nezakonite vdore na kmetije in zasebne posesti
Neprimeren način protesta
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit...
Svet KGZS o programu dela za 2020 in aktualnih tem...
Kako do ekološkega certifikata in kako ga obdržati
Nekaj informacij o knjigovodstvu po FADN metodolog...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprememb...
Rjava pasma prinaša dodatne kakovosti v prireji mleka, ki jih rejci želijo, iščejo in tudi upravičeno zahtevajo.
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali...
Prenovljena spletna stran tradicionalnega slovensk...
Vse o afriški prašičji kugi
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP i...
V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in proizv...
O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana kakov...
Lombergarjevi dnevi
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmeti...
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rast...
Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podež...
Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu
MKGP ni podaljšalo roka za gnojenje, zato morate to opraviti do 15. novembra.
Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenja k...
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Več sredstev za prestrukturiranje zadrug
Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena
Četrto srečanje mladih kmetov
Izteka se rok za prijavo pridelka grozdja in vina
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
Spremembe Pravilnika o kakovosti mesa klavne živin...
Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hr...
Ogled dobrih praks ekološkega kmetovanja v Francij...
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu
Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti
34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega...
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Tradicionalni posvet rejcev drobnice
Obvestilo ekološkim pridelovalcem
Preden je kozmetični izdelek dan na trg, mora odgovorna oseba zagotoviti, da je opravljena ocena varnosti na podlagi ustreznih informacij in da je sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.
Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način ži...
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahte...
Na kmetiji Okršlan vodijo FADN knjigovodstvo že 25 let.
Inovativni mladi kmet 2019 je Igor Paldauf
Gradiva s posveta o dopolnilnih dejavnostih
Vrednostne cone
Objavljen 5. javni razpis za mlade kmete
V spomin: Neva Pajntar (1960–2019)
Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
Ni dobro delo, če ni veselo
Dan odprtih vrat rejcev drobnice
Na seznamu rastlin, za katere je prepovedan uvoz iz tretjih držav, je tudi kostanj
Svet za kmetijstvo in podeželje se je zbral v novi zasedbi
Zmagovalec IMK 2017 Matic Vizjak
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Na odprtju sejma so se v pogovor zapletli predsednik KGZS Cvetko Zupančič, predsednik vlade Marjan Šarec in organizator sejma Alojz Lah.
Za bolj učinkovito varovanje domačih živali na paš...
Duo Bakalina, ki ga sestavljata Tolminca: pevec Jani Kutin in Renata Lapanja na harmoniki, sta popestrila dogodek.
Z izpisom iz CRG boste lahko preverili, ali se stanje v hlevu ujema z evidencami
Pridite na Podeželje v mestu in ujemite slovensko...
Kmetija ni hotel
Predlog uredbe o naložbah za male kmetije v javni...
Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi
Na Podeželju v mestu o ribah in zgodbah imen kmeti...
Pregled priporočenih sort pšenice in ječmena za setev to jesen.
Pred 2. festivalom slovenskih sirov
Predstavniki severnomakedonske delegacije so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi zbornice
S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.
Gre za novost, ki predstavlja enostavnejši ter finančno ugodnejši način plačila prispevkov.
Srečanje ekoloških kmetov
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Izobraževanje skrbnikov piščancev za prirejo mesa
Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.
5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020
Promocija in prodaja senenega mesa in mleka
Priporočilo glede menjave nosilcev kmetijskih gosp...
Jesen prinaša toliko dobrega, vabljeni na Podeželj...
Vabljeni na 16. vseslovensko srečanje kmetov na Po...
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Vabljeni na usposabljanje za NPK živinorejec
Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.
Sredstva so namenjena povračilu škode po kormoranih na območju NATURE 2000.
Vabljeni na Podeželje v mestu in Rožni festival
Podpisan sporazum za izboljšanje položaja prašičer...
Vabljeni na posvet MojGozdar - za promocijo izvaja...
Predloga KGZS predstavljena na seji odbora Državne...
Zlati sončnici za kmetijo Flis in turistično kmeti...
Dober tek KGZS od Agre do Agre
Žirijo so letos prepričale Leska, SI94230279 in Sr...
Predstavljeni so bili pogoji za certificiranje senenega mesa
Praznično oblečeni otroci in ljubki telički navduš...
Odprtje sejma nove generacije - AGRA 2019
KGZS med večjimi razstavljavci na sejmu AGRA
Afriška prašičja kuga že v Srbiji
Umrl je Ivan Oman, kmet in politik – velik borec z...
Člani upravnega odbora na izredni seji o težavah podeželja zaradi zveri
Slovenija ne bo zverinjak
Izredna seja dveh komisij Državnega sveta o težavah slovenskega podeželja zaradi napadov zveri (Foto: Milan Skledar)
Težave podeželja zaradi zveri reševati sistemsko
Protest za varno podeželje
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Skupna kmetijska politika po 2020
Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepreče...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Vabljeni na Podeželje v mestu - pridelano in ponuj...
Folkloristi iz Grobelj pri Domžalah so že tradicionalni udeleženci kulturnega programa na srečanju.
Zakon sicer je, učinkov pa še ni
Finalisti IMK leta 2017
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlad...
Na ogledu škode, ki jo je povzročilo neurje v okolici Ptuja. (Foto: MKGP)
Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranjske...
Sklenjen dogovor kmetov in mlinarjev glede letošnj...
Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v ukre...
Vabljeni na 33. državne in 12. mednarodne KMEČKE I...
KGZS pozdravlja potrditev interventnega zakona o o...
V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zverem...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku
Prvi korak storjen, a protest še ostaja
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.
Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.
Vse več je napadov zveri na živali
Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah
Predstavljena stališča zbornice glede Resolucije "...
Vabljeni na dvodnevno delavnico o preprečevanju gr...
Zaradi neupravljanja z zvermi so na podeželju poleg živali vse bolj ogroženi tudi ljudje
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške poli...
Proti spremembam zakona o ohranjanju narave
Svetovni dan biodiverzitete
Dopolnitve zbirnih vlog

Vse to je Podeželje v mestu

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, | 21. 05. 2019
Vse to je Podeželje v mestu
O zemljiški politiki in prodaji s kmetije
Višja urna postavka
Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.
Domače je vse drugače
30 let razstave dobrot slovenskih kmetij
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Kmetija –  dom, družina, delo
Previdnost pri nakupu zelenjave
Kako povečati prepoznavnost ponudb slovenskih kmet...
Razpis za najbolj inovativna živila 2020
Od leve proti desni: Tatjana Vrbošek, Jože Ramovš, Andreja Krt Stopar, Ivan Janez Štular
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz let...
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Vabljeni na Podeželje v mestu - Dobrote slovenskih...
Podeželje v mestu Koper - dogodek je odpovedan!
Cenejše sodelovanje na 52. sejmu MOS v Celju
Ena od prednostnih nalog javne službe kmetijskega svetovanja je spodbujanje pridelave zelenjadnic
Sprememba najnižje bruto urne postavke
Velikonočno voščilo
Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva ras...
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Število medvedov bo naraslo
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Zelena dežela številka 152 - april 2019
Sejem so tradicionalno odprli slavnostni govorci
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
30.  razstava Dobrote slovenskih kmetij
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukrep 1...
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na srečanju članov...
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velika n...
Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v ok...
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Prispevek za promocijo za sektor pridelave in pred...
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice
Ena od oblik socialnega podjetništva je lahko tudi oživljanje tradicionalnih znanj
Na seji so soglasno podprli predlog, da pridelovalci žit vstopijo v program promocije in shemo izbrana kakovost.
Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinoreji i...
Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.
Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posavec...
Sejemsko dogajanje bo pestro, med drugim bo potekalo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o ekolo...
Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.
Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.
Dnevi medgeneracijskega sožitja
Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS-Zavodu Celje Vesna Čuček, ki je dogodek vodila in prevajala; direktor  Oddelka za marketing Združenja kmetov Južne Tirolske dr. Hans J. Kienzl in strokovna sodelavka za področje turizma na kmetiji Renata Kosi.
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
Čim prej predložite obračun pavšalnega nadomestila, če ne želite izgubiti dovoljenja zanj
Za skoraj polovico ceneje na MOS
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih
Išče se kmetija dobrih praks
FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzemnik...
Že 91. vinarski tečaj
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadnice...
Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade k...
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400....
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovanju
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih...
Zelena dežela številka 151 - februar 2019
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvak...
Posvet o češnji 2019
Zbirne vloge 2019
Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1
Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trženje...
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstv...
Izračun dohodnine
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmet...
KGZS o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Rok za oddajo poročil se bliža
Kako do uporabnih podatkov
Predstavitev dveh javnih razpisov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Razpis za Dobrote slovenskih kmetij 2019
Koprološka analiza
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmet...
Posodobljena navodila
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev v p...
Novi izzivi v agronomiji
Predstavil se je novi varuh odnosov v verigi presk...
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Novi vinski kraljici Meti Frangež je čestital tudi predsednik KGZS Cvetko Zupančič (Foto: Jure Zauneker)
Izplačilo v dveh delih
O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu...
KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predela...
Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnica i...
Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mleka...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske poli...
Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za leto 2...
Optimizacija pridelave hmelja
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah
Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povprečn...

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
Svet KGZS o Skupni kmetijski politiki
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih
Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi
Dobre prakse biodinamičnega kmetovanja
Dobre prakse ekološkega kmetovanja
Kako začeti z ekološkim kmetijstvom
Člani Sveta KGZS na 8. redni seji
Dodatne obdavčitve so nesprejemljive
Tudi vetrolom je huda naravna nesreča
Obveznosti vinogradnikov in vinarjev
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelo...
Delavce v kmetijstvu se lahko zaposli tudi po pogodbi o začasnem ali občasnem delu
Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate
Preverite in uredite vrisane GERK-e
Podeželje prepuščeno zverem
Podeželje prepuščeno zverem
Manj ovir za kmete
Vsak tretji petek v novembru je posvečen tradicionalnemu slovenskemu zajtrku
Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi predvidom...
Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine
Tudi vetrolom je naravna nesreča
Namesto položnic podatki za plačilo po telefonu
Zelenjavna veriga o aktualnih temah
Skupinska slika vseh letošnjih kandidatk za kmetico leta
16. oktober - svetovni dan hrane
Že v malem zrnu vse bogastvo je
Nova vlada, stare težave
Podpisniki kodeksa Obisk v naravi (Foto: Jure Pučnik)
Dan odprtih vrat rejcev drobnice
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je članom UO predstavila prednostne naloge ministrstva v prihodnjih štirih letih. Pri tem računa tudi na tesno sodelovanje z zbornico.
Festival slovenskega sira - krona slovenskemu sira...
Razkritje podatkov o pavšalnem nadomestilu...
Kmetije bodo lahko ponujale tudi (celo)dnevno vars...
Za podjetno Slovenijo
Nabiranje gob naj bo po pameti in zakonu
Avtor: https://www.freepik.com/
Avtor: www.freepik.com
Avtor: www.freepik.com
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozd...
Pravno varstvo kupcev in potrošnikov
Vpis v zemljiško knjigo
Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini
Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)
Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na dedič...
Zakup kmetijskih in gozdnih zemljišč
Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
Spreminjanje meje parcele
Ureditev meje
Zaradi zamude pri pošiljanju prestavljen rok za plačilo prispevkov
Na novinarski konferenci so spregovorili (od leve): mag. Janez Polanc, Miha Koprivnikar, Cvetko Zupančič, Borut Mlakar, Jure Meglič in Dušan Petek.
Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana kakovos...
Hranilna vrednost živil (HV)
Priposestvovanje
Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči
Sodna ustanovitev služnosti za dostop do nepremičn...
Solastnina in delitev solastnine.
O ozelenitvi njivskih površin na delavnici
Stvarna služnost
Prireja kravjega mleka
Kljub dežju je bilo vzdušje na Podeželju v mestu sproščeno
Pazite na afriško prašičjo kugo
APK že v Bolgariji, kdaj bo v Sloveniji?
NPK  možno pridobiti pred zaprtjem  razpisa
Pogodbe, sklenjene na daljavo
Šolska shema za sadje, zelenjavo ter mleko in mleč...
Kako pridobiti status kmeta?
Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih...
Na okrogli mizi se je predstavila tudi kandidatka za kmetijsko ministrico dr. Aleksandra Pivec
Prejemniki priznanj za vzorčne kmetije in vzrejna središča
Podpisniki sporazuma o prašičereji
Zlato priznanje prejelo posestvo Steyer
Razstava in ocenjevanje govedi
Za sožitje med generacijami
Služnost v javno korist
Začasno in občasno delo v kmetijstvu
Obvezno odstranjevanje ambrozije
Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča
Dedovanje zaščitenih kmetij
Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči
Oblike zaposlitve oziroma najema delovne sile na k...
Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nujno...
Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu...
SKP po letu 2020: zmanjšanje sredstev bo ogrozilo...
Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijskih o...
Javni razpis za ukrep Akvakultura
O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodljivi...
Globalizacija pri hrani je prej ovira kot prednost
KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstv...
Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh
Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenjadni...
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka
Pogodba o preužitku
Sprejeta nova pravila Evropske unije
Spremembe pri dopolnilnih dejavnostih
Problem podlubnikov, divjadi in zveri
Predstavitev projekta Life Natura Viva
Izzivi pred novo žetvijo pšenice
Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev
Na novinarski konferenci so sodelovali (od leve): podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, predsednik KGZS Cvetko Zupančič,Marjan Hren, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ter Stane Bergant, predsednik Društva lastnikov gozdov Gore
KGZS sodeluje v projektu Life Naturaviva
Na tokratnem Podeželju v mestu so se predstavile Dobrote slovenskih kmetij
RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje...
Člani SO so med drugim sprejeli sklep v katerem pozivajo pristojno ministrstvo, da v okviru nove finančne perspektive SKP po letu 2020, nameni sredstva tudi izpostavljenim panogam, kamor po mnenju članov odbora, spada tudi drobnica.
Pri reševanju težav kmetov, ki kmetujejo na VVO, ni bilo po letu 2015 nobenega napredka zaradi neodzivnosti MKGP in MOP.
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP
Priprave na Dobrote slovenskih kmetij tik pred kon...

Pravica do kmetovanja

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 10. 05. 2018
Kakovostnih in zanesljivih pridelkov ter gospodarne pridelave hrane si ni mogoče zamisliti brez sodobnega varstva rastlin.
Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.
Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Priprave na 29. državno razstavo Dobrote slovenski...
Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.
Na Podeželju v mestu so prodajali tudi kočevski med
Današnje Podeželje v mestu v znamenju turističnih...
Za vsa vprašanja je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na naslovu life.mop@gov.si. Razpis bo predstavljen na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. 5. na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
Posvet sta organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Državni svet.

Nazaj na konja!

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zaposlitev in sociala | 17. 04. 2018
Metka Demšar Goljevšček
Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.
Ne, hvala, imam svojo vrečko!
Tudi vaša kmetija lahko dobi priznanje S kmetije za vas
Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira
Predlog s strani ribogojcev je tudi izvajanje promocije ribjih izdelkov, zato so se dogovorili, da bodo imeli v okviru sejma AGRA na razstavnem prostoru KGZS stojnico
Kdo bo letošnji zmagovalec kviza
Za obnovo vinogradov je treba spoštovati določena pravila in pogoje
Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Minimalna višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Delo po tej pogodbi mora biti plačano najmanj v višini 4,79 evra bruto/uro, s čimer se izvajalcem zagotavlja najnižje plačilo.
KGZS -  Zavod Maribor, ki je partner projekta Fertinnowa, na Sadjarskem centru Maribor testira nov podporni sistem, ki bo v pomoč pri pravočasnem namakanju
Ponovno se pričenja čas sezonskih konic, ko kmetije potrebujejo dodatno delovno moč. Avtor: www.freepik.com
Kmetje se sicer za pomoč v vezi POPSV lahko obrnete na krajevne urade FURS.
Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob nanašanju FFS.
Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo
Podeželje v mestu - velika noč v Ljubljani
Vrste kupcev so bile dolge pred vsemi stojnicami
Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin
Tudi letos se je na sejmu zbralo veliko ljudi
Na novinarski konferenci so med drugimi spregovorili (od leve): dosedanji predsednik ZTKS Venčeslav Tušar, novi predsednik Matija Vimpolšek in predsednik KGZS Cvetko Zupančič.
Odbor zahteva, da se zopet uvede proizvodno vezana plačilo za krave dojilje
Objavljen je terminski načrt javnih predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov za leto 2018
Sredstvo je potrebno zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev uporabiti do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan
Davčno potrjevanje računov
Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje
Opozorilo vzorčnim kmetijam FADN
Garancije kot nova oblika podpor v PRP
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017
Prošnja za spremembo obveznosti
Dvojna škoda zaradi podlubnikov
Mladi kmetje so steber kmetijstva
FURS ugotovil napako pri izračunu
Na 11. seji članov upravnega odbora KGZS
Kmetje in lovci enotni: odvzem zveri je treba nemu...
Vključitev v socialna zavarovanja za kmete
Do pavšalnega nadomestila so upravičene le tiste storitve, ki so bile opravljene v okviru strojnega krožka
Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti
Usposabljanje za poklic živinorejec
Od ljudi za ljudi: začetek šole in Podeželje v mes...
Podeželje v mestu polepšalo Koper
Dan je bil prekrasen, ljudje zadovoljni
V verigi od njive do mize v najšibkejšem položaju...
Podeželje v mestu Maribor
Podeželje v mestu – Dobrote slovenskih kmetij
Podeželje v mestu Koper - bilo je fajn!
Podeželje v mestu Ljubljana - gremo na kmetijo
Podeželje v mestu Ljubljana – velika noč na podeže...