Novice

Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Novi vinski kraljici Meti Frangež je čestital tudi predsednik KGZS Cvetko Zupančič (Foto: Jure Zauneker)
Izplačilo v dveh delih
O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu...
KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...