Novice

Izberite kategorijo:
KGZS vztraja: prepoved vožnje s traktorji je ne...
Pripravlja se že 2. mednarodni festival žganih pijač
Jeseni bodo že sedme volitve v organe KGZS
Prepoved vožnje s traktorji je nesprejemljiva
RAZPIS: za tehnološke posodobitve namakalnih si...
Priložnosti za trženje in promocijo
Dobrote slovenskih kmetij v Bruslju ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU
Duševno zdravje kmetov
Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre...
RAZPISI: za sofinanciranje delovanja nevladnih...
Foto: Finance
RAZPISA: objava razpisov za majhne kmetije in m...
Kmetje in njihove zadruge že drugo leto zapored...
RAZPISA: Na dveh javnih razpisih 15 milijonov e...
Kako povečati slovensko samooskrbo?
Kmetijske organizacije predsednici RS predstavi...
Nekateri kmetje so morali letos prvič plačati akontacijo dohodnine. Zakaj, pojasnjuje Mateja Gorše Janežič, KGZS.
RAZPIS: Za naložbe v izvedbo agromelioracij na...
Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri o...
Solatka, peteršiljček, korenček, mogoče še kaj?
RAZPIS: za sanacijo gozdov, ki so jih poškodova...
Pravilnik o izjemah glede tržnih standardov za...
Odlok pomoči za odpravo posledic škode v kmetij...
Kadar je vodja odličen in ekipa usklajena, se z...
O lokalni oskrbi z zelišči ter maku in konoplji
GURS preverja skalovitost zaradi bonitetnih točk
RAZPISA: za ureditev trajnih nasadov
Foto: Pexels
Roman Žveglič, predsednik KGZS in Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije
Kakovost s podeželja
Predstavitev razpisa: izvedba agromelioracij na...
Skupna seja SO za zelenjadarstvo, SO za sadjars...
Dr. Nataša Pirc Musar je obiskala stojnice.
Od načrtovanja do nepozabnega dogodka Podeželje...
Pot do odškodnin za škodo, ki je povzroči divjad, je počasna in trnova
Tiskovna konferenca -- napoved festivala
Pred 24. leti (12. maja 2000) so se na ustanovni seji zbrali prvi izvoljeni člani sveta KGZS
Novosti pri identifikaciji in registraciji prašičev
9. maj – dan Evrope
Izjava predsednika KGZS Romana Žvegliča
Posvet Evidentiranje škod od divjadi
RAZPIS: Za izgradnjo namakalnih sistemov
RAZPIS: za ureditev gozdnih prometnic in vlak
Čestitka
Vabljeni na Podeželje v mestu – Dobrote slovens...
Predstavitev intervencij IRP 24 in IRP 30
Predlog novele zakona o zavarovanju cestnih vozil
Škodo utrpeli predvsem sadjarji in vinogradniki
Odprti so razpisi za NPK
Ob svetovnem dnevu Zemlje velja poziv k zmanjšanju uporabe plastike
Ni dokazov za organizirane napade na drobnico
Ukrepajmo pred morebitno pozebo
Stojnica kmetije Čeh
RAZPIS: Sredstva za agromelioracije na kmetijsk...
Izkoristite priložnost in s pravočasno prijavo sodelujte na sejmu veliko ceneje
Na kvizu Mladi in kmetijstvo slavili DMP Suha k...

S kmetije za Vas 2024

Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Obvestila za javnost, | 13. 04. 2024
S kmetije za Vas 2024
Odločitev ustavnega sodišča pričakovana
S posveta: Kako se celovito obnašati in delovat...
Prepoved uporabe drv umaknjena
Foto: arhiv Kmetijskega inštituta Slovenije
Izteka se rok za prijavo v kontrolo ekološkega...
Kako postati poslovno učinkovita kmetija
Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto...
Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev
Janez Pirc, direktor KGZS; Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije; Martin Žbogar, Zveza slovenske podeželske mladine; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave; Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije; Dr. Martina
Foto: arhiv ZTKS
Foto: Pexels
Velikonočno voščilo
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Možnost dajanja pobud in predlogov za 10-letne...
13. redna seja Sveta KGZS
Čestitka ob materinskem dnevu
Vključitev v vzorec FADN 2024: kmetije ste pova...
RAZPIS: iščemo novega sodelavca za področje goz...
Protestne zahteve se rešujejo
Od leve proti desni: predsednica ZKS Irena Ule, predsednik SKS Anton Medved, predsednik KGZS Roman Žveglič, podpredsednik Združenja hribovskih in gorskih kmetov Janez Beja, predsednik ZZS Borut Florjančič, predsednica ZSPM Eva Golob
Priprave na protest ostajajo
Na seminarju predstavljene teorije in prakse zagotavljanja dobrega počutja rejnih živali
Čestitka
Podaljšanje roka za prijavo
Člani turističnih kmetij koroške regije s strokovnimi sodelavci.
Protest kmetov bo v Ljubljani
Zadnje protestne zahteve
Čestitka
Vabljeni na Podeželje v mestu - velika noč na p...
Brezplačno svetovanje za ekološko kmetovanje
Seminar Dobro počutje rejnih živali
Objavljen nov terminski načrt javnih razpisov
Foto: Večer
Foto: arhiv kmetije Gramona
RAZPIS: podpora za vzpostavitev gospodarstev ml...
Ravnanje ob pojavu škodnega dogodka na premožen...
Če zahteve ne bodo uresničene, bo protest 19. 3.
Šesta seja SO za vodovarstvena območja
Spletna predstavitev FI v kmetijstvu AGRO FI mi...
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Obnova narave da, vendar ne na račun pravic kmetov
Napredka na pogajanjih ni, sledi organizacija p...
Spletna predstavitev FI v kmetijstvu AGRO FI mi...
Vabilo na usposabljanja o intervencijah SKP 2024
Potekalo je 8. srečanje mladih prevzemnikov kmetij
V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpr...
V javni razpravi sprememba uredbe o intervencij...
Sodoben, delujoč sistem delovanja inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu (vir: prof. Emil Erjavec – posvet JSKS 2014).
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Podeželje v mestu Ljubljana 2024 – vabimo k sod...
Izjava predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda po pogajanjih
Status kmeta v 2024: dohodek iz kmetijske dejav...
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Ugodna razvojna posojila za mlade kmete - Agro FI
Čestitka ob kulturnem prazniku
Izjava predstavnikov kmetijskih organizacij po pogajnjih.
Foto: Pexels
Vabimo na 8. srečanje mladih prevzemnikov kmetij
Sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2024
Direktor KGZS Janez Pirc na sejmu Agritech v Celju
Tudi KGZS na sejmu Agritech
Pogodbe za vključitev v vzorec FADN 2024 so v p...
Nov datum posodabljanja aplikacije za register...
Foto: Pexels
Gradnja vodnih zadrževalnikov
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2024
Prva redna skupščina Združenja hribovskih in go...
RAZPIS: Za naložbe v ureditev protipožarne infr...
Sirarske zgodbe in letni občni zbor Združenja k...
Foto: Pexels
Nova vinska kraljica Slovenije je Sanja Ferjančič
V primeru kmetije Možgan je pravna država zmagala
Rok za odprodajo in uporabo zalog FFS, ki vsebu...
Foto: RTV Slovenija. Utrinek s snemanja oddaje Ribič Pepe.
Strnjena naselja še niso opredeljena, zato ni jasno, kje naj bi prepoved veljala.
Naporno leto za kmetijstvo in podeželje
Pavšaln a višina nadomestila znaša 556 evrov na hektar.
Za izpad dohodka oprostitev plačila dohodnine ni možna – veljajo enaka pravila kot do sedaj
RKG letos ne bo dostopen v februarju.