Novice

Izberite kategorijo:
PODEŽELJE V MESTU – velika noč na podeželju in Pre...
Renata Kosi in Jože Soklič

Svet KGZS

Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, | 28. 03. 2023
Svet KGZS
RAZPISI: Za sofinanciranje delovanja nevladnih org...
Strokovni odbor za zelišča pri KGZS: pridelava zel...
1. Seneni festival je uspel!
Ob materinskem dnevu

Zadnje opozorilo

Sporočila za javnost, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, | 24. 03. 2023
Zadnje opozorilo
Na glavo obrnjen škorenj je znak nestrinjanja s preštevilnimi in nerazumnimi omejitvami, ki se jih nalaga kmetijstvu.
Foto Pexels
Darij Krajčič, državni sekretar na MKGP; Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije; Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta; Dejan Židan, državni sekretar na MGRT
V Sloveniji z izvajanjem dobre kmetijske prakse zagotavljamo, da je voda pitna iz praktično vsake pipe.
Neposredna plačila za seneno prirejo
Danes je mednarodni dan gozdov
Že 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres
Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o inte...
Samo letos se je na območju Brkinov zgodilo 16 napadov na živali
Predstavitev strokovnih izhodišč in načina določit...
Še je čas za prijavo
Lastniki kmetijskih zemljišč na robu obupa
Tako majhna žival lahko naredi veliko škode
Nove predstavitve dvoletnih lovskih upravljavskih...
Zaradi predvidenih novih obdavčitev se bo pridelava zelenjave zagotovo zmanjšala
Pomoč pri prehodu v seneno prirejo

Ob dnevu žena

Sporočila za javnost, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, | 08. 03. 2023
Ob dnevu žena
Pridelava zelenjave zahteva veliko znanja.
Pri dajanju lesa na trg (prodaji lesa) morajo vsi lastniki gozdov imeti vzpostavljen sistem potrebne skrbnosti.
Ne pozabite se prijaviti na akcijo S kmetije za vas
S popisom ekološko rejenih živali želijo spodbuditi trgovanje z njimi
Tudi letos se bodo dobrote slovenskih kmetij predstavile na Ptuju
Dohodek iz kmetijske dejavnosti za pridobitev stat...
Kviz Mladi in kmetijstvo je poleg prikaza znanja tudi priložnost za druženje
Foto: arhiv KGZS
Foto Pexels
Živinoreja v EU skladna s predpisi o zdravilih za...
V čakanju na uredbo in bruseljsko potrditev
Novi primeri ptičje gripe pri nas (slika je simbolična).
Nerazumljivo je, da so pri zaščiti pitne vode na vodovarstvenem območju kriteriji za kmetovanje povsem drugačni kot kriteriji za gradnjo kanala C0.
Čebelarstvo je del kmetijstva
Preprečimo propadanje trt zaradi trsne rumenice
Na voljo nov FADN obrazec v excelu za leto 2023
Cenik za škodo po zavarovanih vrstah
Obvestilo za govedorejce
Na razpisu so predvidena tudi sredstva zaradi dviga cen gradbenega materiala.
Ne pozabite na obračun DDPO in DohDej za leto 2022
predsednik KGZS Roman Žveglič
Foto Pexels
Vabljeni na usposabljanja za novo programsko obdob...
Anketa o premiku k podnebno pametnemu kmetijstvu
RAZPISA: za nadomestilo škode zaradi požara ali st...
Foto Pexels
V Sloveniji je okoli 120 volkov, ta številka pa že od leta 2010 strmo narašča.
Tumpejevi dnevi
Logaški kmetje in politika o ekonomiki kmetovanja...
Tumpejevi dnevi
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2023
Peticija za nižje davke
RAZPIS: trije milijoni evrov za naložbe v izvedbo...
O nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka na območji...
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz progra...
Člani KGZS lahko ceneje sodelujejo na marčnih sejmih v Celju
Pravico do pavšalnega nadomestila lahko uveljavljate le, če se dobave opravijo kupcem, davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV.
Slika je simbolna
Prva ocenjevanja so že pred vrati
Na lanskem sejmu Agra se je predstavila Japonska in vzpostavljeni prvi stiki
Pogodbe za sodelovanje v vzorcu FADN 2023 so že pr...
Ne spreglejte današnjega 9. znanstvenega posveta R...
Drugi primer ptičje gripe pri labodu grbcu
Foto: Klara Gojčič, fotogalerija DZ
Poziv pridelovalcem oljk in oljarnam
ABC goriva za kmetijstvo + VABILO na spletno preda...
Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo ev...
Odločb za sušo še ni
Duševno zdravje na kmetiji
Foto Pexels
Foto Pexels
Gorivo za kmetijsko mehanizacijo
Spremljanje nepoštenih trgovinskih praks
Uredba o pravilih pogojenosti
Evropska komisija izdala Priročnik za vstop na trg...
Podaljšanje roka za prijavo oziroma obnovitev prij...
V okviru razpisa so možne naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,