Novice

Izberite kategorijo:
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Nemci lahko, pri nas pa ne
Stop za nezakonite vdore na kmetije in zasebne posesti
Neprimeren način protesta
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobro...
Svet KGZS o programu dela za 2020 in aktualnih...
Kako do ekološkega certifikata in kako ga obdržati
Nekaj informacij o knjigovodstvu po FADN metodo...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprem...
Rjava pasma prinaša dodatne kakovosti v prireji mleka, ki jih rejci želijo, iščejo in tudi upravičeno zahtevajo.
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavlj...
Prenovljena spletna stran tradicionalnega slove...
Vse o afriški prašičji kugi
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPO...
V ospredju izbrana kakovost za zelenjavo in pro...
O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana ka...
Lombergarjevi dnevi
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih km...
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo r...
Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in po...
Konferenca o novih tehnologijah v kmetijstvu
MKGP ni podaljšalo roka za gnojenje, zato morate to opraviti do 15. novembra.
Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenj...
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Več sredstev za prestrukturiranje zadrug
Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena
Četrto srečanje mladih kmetov
Izteka se rok za prijavo pridelka grozdja in vina
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
Spremembe Pravilnika o kakovosti mesa klavne ži...
Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske...
Ogled dobrih praks ekološkega kmetovanja v Fran...
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu
Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti
34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijske...
Umrl je Ivan Oman, kmet in politik – velik bore...
Slovenija ne bo zverinjak
Izredna seja dveh komisij Državnega sveta o težavah slovenskega podeželja zaradi napadov zveri (Foto: Milan Skledar)
Težave podeželja zaradi zveri reševati sistemsko
Protest za varno podeželje
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Skupna kmetijska politika po 2020
Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupno...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepr...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Vabljeni na Podeželje v mestu - pridelano in po...
Folkloristi iz Grobelj pri Domžalah so že tradicionalni udeleženci kulturnega programa na srečanju.
Zakon sicer je, učinkov pa še ni
Finalisti IMK leta 2017
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za m...
Na ogledu škode, ki jo je povzročilo neurje v okolici Ptuja. (Foto: MKGP)
Zmago na kmečkih igrah je slavilo Društvo kranj...
Sklenjen dogovor kmetov in mlinarjev glede leto...
Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v u...
Vabljeni na 33. državne in 12. mednarodne KMEČK...
KGZS pozdravlja potrditev interventnega zakona...
V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zve...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku
Prvi korak storjen, a protest še ostaja
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.
Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.
Vse več je napadov zveri na živali
Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah
Predstavljena stališča zbornice glede Resolucij...
Vabljeni na dvodnevno delavnico o preprečevanju...
Zaradi neupravljanja z zvermi so na podeželju poleg živali vse bolj ogroženi tudi ljudje
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške p...
Proti spremembam zakona o ohranjanju narave
Svetovni dan biodiverzitete
Dopolnitve zbirnih vlog

Vse to je Podeželje v mestu

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, | 21. 05. 2019
Vse to je Podeželje v mestu
O zemljiški politiki in prodaji s kmetije
Višja urna postavka
Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.
Domače je vse drugače
30 let razstave dobrot slovenskih kmetij
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Kmetija –  dom, družina, delo
Previdnost pri nakupu zelenjave
Kako povečati prepoznavnost ponudb slovenskih k...
Razpis za najbolj inovativna živila 2020
Od leve proti desni: Tatjana Vrbošek, Jože Ramovš, Andreja Krt Stopar, Ivan Janez Štular
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz...
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Vabljeni na Podeželje v mestu - Dobrote slovens...
Podeželje v mestu Koper - dogodek je odpovedan!
Cenejše sodelovanje na 52. sejmu MOS v Celju
Ena od prednostnih nalog javne službe kmetijskega svetovanja je spodbujanje pridelave zelenjadnic
Sprememba najnižje bruto urne postavke
Velikonočno voščilo
Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva...
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Število medvedov bo naraslo
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Zelena dežela številka 152 - april 2019
Sejem so tradicionalno odprli slavnostni govorci
Slovensko kmetijstvo rabi mlade kmete kot Sahar...
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
30.  razstava Dobrote slovenskih kmetij
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukre...
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na srečanju čla...
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velik...
Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v...
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Prispevek za promocijo za sektor pridelave in p...
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice
Ena od oblik socialnega podjetništva je lahko tudi oživljanje tradicionalnih znanj
Na seji so soglasno podprli predlog, da pridelovalci žit vstopijo v program promocije in shemo izbrana kakovost.
Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinorej...
Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.
Po navedbah Janje Kokolj Prošek z MKGP (levo), so v shemo trenutno vključeni 1403 sadjarji.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posa...
Sejemsko dogajanje bo pestro, med drugim bo potekalo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o ek...
Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.
Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.
Dnevi medgeneracijskega sožitja
Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS-Zavodu Celje Vesna Čuček, ki je dogodek vodila in prevajala; direktor  Oddelka za marketing Združenja kmetov Južne Tirolske dr. Hans J. Kienzl in strokovna sodelavka za področje turizma na kmetiji Renata Kosi.
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložno...
Čim prej predložite obračun pavšalnega nadomestila, če ne želite izgubiti dovoljenja zanj
Za skoraj polovico ceneje na MOS
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih
Išče se kmetija dobrih praks
FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzem...
Že 91. vinarski tečaj
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadni...
Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlad...
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 4...
Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovanju
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovsk...
Zelena dežela številka 151 - februar 2019
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje ak...
Posvet o češnji 2019
Zbirne vloge 2019
Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1
Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipe...
Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik
Davčna obravnava pridelave zelenjadnic in zelišč
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnim...
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razv...
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in tržen...
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodar...
Izračun dohodnine
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje k...
KGZS o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Rok za oddajo poročil se bliža
Kako do uporabnih podatkov
Predstavitev dveh javnih razpisov
Že 25. sadjarski dnevi Posavja
Razpis za Dobrote slovenskih kmetij 2019
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem k...
Koprološka analiza
Posodobljena navodila
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev...
Novi izzivi v agronomiji
Predstavil se je novi varuh odnosov v verigi pr...
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podež...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Novi vinski kraljici Meti Frangež je čestital tudi predsednik KGZS Cvetko Zupančič (Foto: Jure Zauneker)
Izplačilo v dveh delih
O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. fe...
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sist...
KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja pod...