Začetek plačevanja prispevkov sadjarjev

Začetek plačevanja prispevkov sadjarjev

Sadjarstvo  | 
Začetek plačevanja prispevkov sadjarjev

S 1. januarjem se je začel plačevati prispevek v sektorju sadja za programsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Na podlagi objavljenega Naznanila o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU (Uradni list RS, št. 82/2018, 21.12.2018), se s 1.1.2019 začne plačevati prispevek v sektorju sadja za programsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2020.

Za katere sadne vrste se plačuje prispevek?

Prispevek se plača za vse sadne vrste (koščičarji, pečkarji, jagodičevje, lupinarji, ipd.), ki se pridelujejo v Sloveniji.

Od česa se plačuje prispevek?

Prispevek v sektorju sadja se plača od ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka (za pridelovalce sadja) in od količine odkupljenega, v RS pridelanega sadja namenjenega predelavi (za predelovalce sadja).

Pomembno: Zavezanec, ki je v vlogi pridelovalca in predelovalca, je dolžan plačati prispevek od ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka in od količin predelanega slovenskega sadja.

Zavezanci za plačilo prispevka

Pridelovalci sadja so v vlogi nosilca kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja v RS. 
Predelovalci sadja so v vlogi kupca in predelujejo v Sloveniji pridelano sadje.

Predelovalci sadja so lahko: 

  • kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave v Sloveniji pridelanega sadja 
  • predelovalni obrati (fizična ali pravna oseba), ki se ukvarjajo s predelavo v Sloveniji pridelanega sadja.

Plačevanje prispevka za pridelovalca (nosilca)

Višina prispevka za nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 €/ha intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) enkrat letno v obdobju od 1.1. do 30.4. posreduje nosilcu kmetijskega gospodarstva odločbo o odmeri prispevka od vseh kmetijskih površin (intenzivnih sadovnjakov) v uporabi za prejšnje koledarsko leto.

Plačevanje prispevka za predelovalca (kupca)

Višina prispevka za predelovalca sadja (kupca) je 1,50 € na tono v Sloveniji pridelanega sadja, ki se ga predela.

Predelovalec (kupec), ki opravlja dejavnost proizvodnje živil in pijač iz sadja začnejo sami obračunavati in plačevati prispevek prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila, ki je bilo objavljeno 21.12.2018. To pomeni, da začnejo plačevati prispevek od 1.1.2019 naprej.  Predelovalec (kupec) se pred začetkom plačevanja z obrazcem »IZJAVA« opredeli kako bo časovno plačeval (mesečno ali letno). Prvi prispevek (za mesečne zavezance) mora biti plačan do 20.2. za mesec januar 2019. Prispevek si obračunajo na obrazcu »ZBIRNI OBRAČUN«.

Začetek izdajanja odločb

Agencija bo začela z izdajo odločb za plačilo prispevka za promocijo po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP). 
Zavezanci za plačilo prispevka so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja in so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev. 
Izdanih bo 1.400 odločb, s katerimi bodo odmerjeni prispevki za plačilo v skupni vrednosti 77.000 evrov.

Več informacij o izdaji odločb lahko preberete na spletni strani Agencije:  http://www.arsktrp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6558/ 

Več informacij o celotnem sistemu pobiranja prispevka v sektorju sadja tudi na spletni strani: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obvestilo-sektor-sadja-mora-placevati-prispevek-za-promocijo-s-1-1-2019/.

Priloge

Nazaj

Prihajajoči dogodki