V zbornici je v skladu z Zakonom o KGZ kot oblika delovanja zaradi zagotavljanja interesov članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organiziranih 13 območnih enot, in sicer: Brežice, Celje, Kočevje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Izpostave območnih enot

Zbornica ima za delo na območjih upravnih enot ustanovljene izpostave območnih enot, ki praviloma pokrivajo območje upravne enote. V primeru, ko je območje posamezne občine del območja upravne enote, katere pretežni del se nahaja v drugi območni enoti zbornice, se območje te občine vključi v izpostavo območne enote, ki obsega območje sosednje upravne enote v okviru iste območne enote.

OE Brežice

Baškovič Benjamin
Jazbec Jernej
Jordan Franc
Kerin Simon PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Kožar Ivan PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Orešek Boris PREDSEDNIK
Pavlovič Damjan
Petančič Mihael
Vranetič Franc
Zakrajšek Barbara
Zevnik Simon

Vodja OE:
Kožar Viktor
KGZS - Zavod NM, enota Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
07 490 22 10
viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si

Levak Jože PREDSEDNIK
Molan Mitja PODPREDSEDNIK
Petančič Mihael
Tomše Franc
Vokalič Jernej
Žnidarič Anton

Tajnik OI Brežice
Rožman Milena
KGZS - Zavod NM, enota Brežice
Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
074961165
milena.rozman@kgzs-zavodnm.si

Občina: Brežice

Grubar Jure PODPREDSEDNIK
Jakše Matjaž PREDSEDNIK
Kožar Ivan
Kuhar Peter
Škulj Vinko 

Tajnik OI Krško
Radej Koren Branka
KGZ NM, enota Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
074902210
branka.radej-koren@kgzs-zavodnm.si

Občini: Krško, Kostanjevica na Krki

Beci Božidar PODPREDSEDNIK
Jazbec Jernej
Klenovšek Branko
Skube Janko PREDSEDNIK
Šinkovec Jože
Zakrajšek Barbara 

Tajnik OI Sevnica
Elena Zaman Šatej
KGZS - Zavod NM, enota Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica
078141725
elena.zaman.satej@kgzs-zavodnm.si

Občina: Sevnica

OE Celje

Brodej Jože
Erjavec Janez
Horvat Milan
Jagodič Franc PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Kotnik Jože PREDSEDNIK
Linasi Tadej PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Obrul Marko
Orožim Jaka
Šket Janko
Vasle Marko
Oprčkal Peter

Vodja OE:
Dimec Mitja

KGZ Celje
Trnoveljska 2, 3000 Celje
034907582
mitja.dimec@ce.kgzs.si

Golež Andrej
Hostnik Boštjan
Mošet Primož
Polajžer Jože PODPREDSEDNIK
Šket Janko PREDSEDNIK
Tovornik Damjan

Tajnik OI Šmarje pri Jelšah
Gradišek Marija
KGZS - Zavod CE, enota Šmarje
Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
038183040
marija.gradisek@ce.kgzs.si

Občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje

Golavšek Marjan
Gominšek Marko
Marovt Domen
Ribič Jožef PREDSEDNIK
Vasle Marko 

Tajnik OI Žalec
Tevž Marko
KGZS - Zavod CE, enota Žalec
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec
037101780
marko.tevz@ce.kgzs.si

Občine: Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Žalec

Bevc Martin
Jagodič Franc PODPREDSEDNIK
Korenjak Martin
Lavbič Ivan PREDSEDNIK
Podkrajšek Janko
Volarič Martina

Tajnik OI Šentjur pri Celju
Tisel Tatjana

KGZS - Zavod CE, enota Šentjur
Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur pri Celju
037491060
tatjana.tisel@ce.kgzs.si

Občini: Dobje, Šentjur pri Celju

Aškerc Jaka
Blatnik Herbert
Lapornik Urban PREDSEDNIK
Vidic Hedvika PODPREDSEDNICA
Zeme Tomaž 

Tajnik OI Laško
Hudina Slavica

KGZS - Zavod CE, enota Laško
Mestna ulica 2, 3270 Laško
03 734 80 71
slavica.hudina@ce.kgzs.si

Občini: Radeče, Laško

Gobec Drago
Golouh Jure PREDSEDNIK
Hojnik Ivan PODPREDSEDNIK
Jurhar Vinko
Korenak Stanko
Žerjav Marija

Tajnik OI Celje
Mitja Dime
c
KGZS - Zavod CE, enota Celje
Trnoveljska 2, 3000 Celje
034907582
mitja.dimec@ce.kgzs.si

Občine: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna

Brodej Jože
Hrovat Milan
Kotnik Jože
Levart Stane
Obrul Marko PREDSEDNIK
Sadek Bernard PODPREDSEDNIK 

Tajnik OISlovenske Konjice
Sekirnik Alenka
KGZS - Zavod CE, enota Slovenjske Konjice
Oplotniška 1, 3210 Slovenjske Konjice
037591850
alenka.sekirnik@ce.kgzs.si

Občine: Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice

OE Kočevje

Cimerman Klemen
Debeljak Jože
Indihar Peter PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Jakopič Janez
Kljun Marjan
Marlot Jože
Novak Stane
Prelesnik Franc PREDSEDNIK
Vodičar Franc

Vodja OE:
Turk Mate Vladka
KGZS - Zavod LJ, izpostava Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
01 837 32 54
vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

NI BIL IMENOVAN

Občine: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI:
Indihar Peter
KGZ LJ, enota V. Lašče
Velike Lašče 56, 1315 Velike Lašče
017889307
kss.velikelasce@lj.kgzs.si

Občine: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče

OE Koper

Bonin Avrelijo PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Bordon Elizabet
Jakomin Marino
Markočič Danilo
Ratoša Gregor
Ražman Rok PREDSEDNIK
Škof Anton
Štok David
Zadel Bojan

Vodja OE:
Horvat Srečko
KGZS - Zavod GO GO, enota Sežana
Sejmiška 1, 6210 Sežana
057312853
srecko.horvat@go.kgzs.si

Džogovič Sabro
Korenika Matej
Markočič Danilo PREDSEDNIK
Markovič Franko
Zadel Bojan PODPREDSEDNIK

Tajnik OI Izola
Brajnik Janko
KGZS - Zavod GO, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304061
janko.brajnik@go.kgzs.si

Občina: Izola

Bordon Elizabet PREDSEDNICA
Parovel Luka
Ratoša Gregor PODPREDSEDNIK
Sever Jadran 
Zven Rudi

Tajnik OI Koper
Bonin Elizabeta
KGZS - Zavod GO, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304062
elizabeta.bonin@go.kgzs.si

Občina: Koper

Bažec Marino PODPREDSEDNIK
Fonda Irena
Knez Silvano
Peroša Bruno
Pribac Simon PREDSEDNIK
Škof Anton

Tajnica OI Piran
Grdina Mateja
KGZS - Zavod GO, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304061
mateja.grdina@go.kgzs.si

Občina: Piran

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Sežana
Štolfa Milena
KGZS - Zavod GO, enota Sežana
Sejmiška 1A, 6210 Sežana
057312850
milena.stolfa@go.kgzs.si

Občine: Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen

OE Kranj

Bergant Stanislav PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Jenko Janez
Kern Marko
Križnar Martin
Kuralt Igor
Lombar Barbara PREDSEDNICA
Markelj Viktor
Mulej Jože
Perčič Anže
Šebat Janez
Šimenc Janez PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)

Vodja OE:
Kadoič Mitja
KGZS - Zavod KR
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
04 280 46 24
mitja.kadoic@kr.kgzs.si

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Radovljica
Grilc Tatjana
KGZS - Zavod KR, enota Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
04 535 36 28
tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Občine: Bled, Bohinj, Radovljica, Gorje

Klinar Matilda
Lebar Igor
Razinger Peter PREDSEDNIK
Robič Branko PODPREDSEDNIK
Skumavec Tomaž
Toman Vinko 

Tajnik OI Jesenice
Erika Boltar
KGZS - Zavod KR, enota Jesenice
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
031 350 447
erika.boltar@kr.kgzs.si

Občine: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica

Česen Drago PREDSEDNIK
Perčič Anže PODPREDSEDNIK
Perne Jožef
Škrjanc Janez 

Tajnik OI Tržič
Manca Zaverl
KGZS - Zavod KR, enota Križe
Kokrškega odreda 24, 4294 Križe
04 595 58 00
manca.zaverl@kr.kgzs.si

Občina: Tržič

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI
Luznar Majda
KGZS - Zavod KR, enota Škofja Loka
Studenec 5, 4220 Škofja Loka
04 511 27 02
majda.luznar@kr.kgzs.si

Občine: Gorenja vas/Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Kuhar Marko
Lotrič Stanko
Smrtnik Janez
Vrhunc Irena

Tajnik OI:
Teran Andreja
KGZS - Zavod KR, enota Kranj
Šubičeva ulica 27, 4000 Kranj
04 234 24 10
andreja.teran@kr.kgzs.si

Občine: Cerklje na Gorensekm, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur

OE Ljubljana

Avbelj Peter
Beja Janez PREDSEDNIK
Cerar Vitomir
Gosar Borut
Grad Branko
Hribar Štefan
Istenič Peter
Matjan Viktor PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Mervar France PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Rokavec Franc
Skrinjar Janez
Suhoveršnik Alojz
Urbajs Ivan

Vodja OE:
Jože Benec
KGZS - Zavod LJ
Celovška 135, 1000 Ljubljana
01 513 07 00
joze.benec@lj.kgzs.si

 NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Vrhnika
Pečjak Ana
KGZS - Zavod LJ, enota Vrhnika
Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika
01 750 20 08
ana.pecjak@lj.kgzs.si

Občine: Borovnica, Log – Dragomer, Vrhnika

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Grosuplje
Janežič Darja
KGZS - Zavod LJ, enota Ivančna Gorica
Cesta na Krko 1b, 1295 Ivančna Gorica
01 786 93 10
darja.janezic@lj.kgzs.si

Občini: Grosuplje, Ivančna Gorica

 NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Ljubljana Vič Rudnik
Gabrenja Nada
KGZS - Zavod LJ, enota Vič
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova
01 366 31 92
nada.gabrenja@lj.kgzs.si

Občine: Ig, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Brezovica

Bizjan Milan PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Cimerman Ivan PREDSEDNIK

Čemažar Filip
Gregorc Ivan
Zatler Pavel

Tajnik OI  LJ Center, LJ Moste, LJ Bežigrad
Jenko Andreja
KGZS - Zavod LJ, enota Dobrunje
Cesta II. grupe odredov 43, 1000 Ljubljana
01 542 97 72
jenko.andreja@lj.kgzs.si

Občini: MO Ljubljana, Dol pri Ljubljani

 NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Ljubljana Šiška
Lovšin Mojca
KGZS - Zavod LJ, enota Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode
01 361 82 86
mojca.lovsin@lj.kgzs.si

Občini: Medvode, Vodice

Jerman Marjan
Mlakar Gregor PODPREDSEDNIK 
Pavlič Andrej
Romšak Jožef PREDSEDNIK

Tajnik OI Kamnik
Rozalija Gaberšek
KGZS - Zavod LJ, enota Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
01 831 75 33
rozalija.gabersek@lj.kgzs.si

Občini: Komenda, Kamnik

Kocjančič Ivanka
Kokalj Stanislav PODPREDSEDNIK
Korošec Robert
Matjan Viktor PREDSEDNIK
Smolnikar Jakob
Gaberšek Janez

Tajnik OI Domžale
Pavla Pirnat
KGZS - Zavod LJ, enota Domžale
Šaranovičeva 21a, 1230 Domžale
01 724 48 55
pavla.pirnat@lj.kgzs.si

Občine: Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale

 NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Zagorje ob Savi
Teja Rozina
KGZS - Zavod LJ, enota Zagorje
Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje
03 567 93 90
teja.rozina@lj.kgzs.si

Občina: Zagorje

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Trbovlje
Žagar Janja
KGZS - Zavod LJ, enota Trbovlje
C. 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi
03 567 93 90
janja.zagar@lj.kgzs.si

Občina: Trbovlje

Cigale Silvo
Fečur Andrej
Hladnik Igor
Kranjc Marjan PODPREDSEDNIK
Trpin Matija
Kokelj Anton PREDSEDNIK

Tajnik OI:
Rupnik Roman
KGZS - Zavod LJ, enota Logatec
Stara cesta 8, 1370 Logatec
017542933
roman.rupnik@lj.kgzs.si

Občina: Logatec

Brinovec Miroslav
Černe Franc PREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Kirn Franc
Kotar Amadej
Lokar Lojze

Tajnik OI Litija
mag. Zidar Urbanija Sonja
KGZS - Zavod LJ, enota Litija
Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
01 899 50 14
sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

Občina: Litija

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI Hrastnik
Janja Žagar
KGZS - Zavod LJ, enota Zagorje
Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje
03 567 93 90
janja.zagar@lj.kgzs.si

Občina: Hrastnik

OE Maribor

Damijan Rok
Hauptman Simona
Lobnik Rado
Perko Anton PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Podobnik Marjan PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Protner Bojan
Protner Boštjan
Senekovič Venčeslav PREDSEDNIK
Skok Erna

Vodja OE
Irena Kropf
KGZS - Zavod MB
Vinarska 14, 2000 Maribor
02 228 49 00
irena.kropf@kmetijski-zavod.si

Tajnik OI Maribor
Kresnik Katarina
KGZS - Zavod MB, izpostava Maribor
Vrhole 56, 2316 Zgornja Ložnica
katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

Občine: Maribor, Hoče-Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače-Fram

Harič Šahtler Dragica
Jurše Tomaž
Kaube Rok PREDSEDNIK
Kofler Marko
Rihter Ludvik PODPREDSEDNIK

Tajnik OI Ruše
Rihter Ludvik
KGZS - Zavod MB, izpostava Maribor
Spodnja Kapla 105, 2362 Kapla
ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

Občine: Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše

Kokol Branko
Leber Vračko Barbara PODPREDSDNICA
Perko Anton PREDSEDNIK
Šnajder Marko
Železinger  Boštjan

Tajnik OI Pesnica
Žderić Vanesa
KGZS - Zavod MB, izpostava Maribor
Gradiška 122, 2211 Pesnica pri Mariboru
vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si

Občine: Kungota, Šentilj, Pesnica

OE Murska Sobota

Cetl Drago
Časar Viktor PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Horvat Dejan PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Horvat Andrej
Jakob Dejan
Küčan Franc
Kuhar Dejan 
Meolic Danilo PREDSEDNIK
Peček Sašo
Štuhec Franc
Varga Alojz 

Vodja OE:
dr. Stanislav kapun
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
02 539 14 10
stanko.kapun@kgzs.ms.si

Fašalek Marko
Fujs Robert
Lukač Daniel
Peček Sašo
Rihtarič Danilo PREDSEDNIK
Šutja Martin PODPREDSEDNIK

Tajnik OI Gornja Radgona
Fišinger Uroš
KGZS-Zavod MS, enota Gornja radgona
Partizanska ulica 23, 9250 Gornja Radgona
02 565 10 55
uros.fisinger@kgzs-ms.si

Občine: Sv. Jurij, Radenci, Gornja Radgona, Apače

Kavaš Bojan
Režonja Franc PREDSEDNIK
Sobočan Branko
Ščap Robert
Špilak Ivan PODPREDSEDNIK 

Tajnik OI Lendava
Grof Andrej
KGZS- Zavod MS, enota Lendava
Kranjčeva 22, 9220 Lendava
02 575 19 35
andrej.grof@kgzs-ms.si

Občine: Črenšovci, Velika Polana, Razkrižje, Odranci, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Lendava

Slavič Boštjan
Štih Franc ml. PODPREDSEDNIK
Vargazon Daniel PREDSEDNIK
Vaupotič Aleš
Žnidarič Branko

Tajnik OI Ljutomer
Lipaj Mirjana
KGZS-Zavod MS, enota Ljutomer
Krtiževci pri Lutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
02 588 81 43
mirjana.lipaj@kgzs-ms.si

Občine: Križevci, Veržej, Ljutomer

Buček Branko PREDSEDNIK
Kovač Ervin
Kranjec Štefan
Kuzma Damijan
Nemec Tomaž PODPREDSEDNIK


Tajnik OIMurska Sobota
Hari Karel
KGZ MS, enota MS
Gornji Petrovci 40d, 9203 Petovarci
02 556 9 115
karel.hari@skgzs-ms.si

Občine: Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Murska Sobota 

OE Nova Gorica

Gantar Matej
Gregorčič Samo
Kavčič Tadej
Kosovel Aleš
Radikon Kristjan PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Strgar Branko
Šavli Klemen PREDSEDNIK
Štih Milan
Tušar Marko
Valič Cvetko PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Žorž Jurij

Vodja OE:
Jana Čuk
Vodja OE KGZ Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
053351233
jana.cuk@go.kgzs.si

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI:
Koruza Marta
KGZ NG, enota Ajdovščina
Goriška 23B, 5270 Ajdovščina
053671070
marta.koruza@go.kgzs.si

Občini: Ajdovščina, Vipava

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI:
Maja Pižmoht
KGZ NG, enota Idrija
Vojkova 2, 5280 Idrija
053772254
maja.pizmoht@go.kgzs.si

Občini: Cerkno, Idrija

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI:
Jana Čuk
KGZ NG, enota Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
053882813
jana.cuk@go.kgzs.si

Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin

NI BIL IMENOVAN

Tajnik OI:
Valantič Širok Tanja
KGZ NG, enota Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
053351208
tanja.valantic_sirok@go.kgzs.si

Občine: Brda, Kanal, Miren/Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter/Vrtojba, Renče - Vogrsko

OE Novo mesto

Globevnik Jože
Klemenčič Darko
Kravcar Boris
Kure Ivan
Malnarič Samoel
Mrzel Vinko
Redek Jernej PREDSEDNIK
Štefanič Rajko
Tomšič Stanko PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Totter Ciril
Vidic Pavel PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)

Vodja OE:
Damjan Vrtin
Vodja OE KGZ Novo mesto
Šmihelska 14, 5000 Novo mesto
073730570
e-naslov: joze.simoncic@kgzs-zavodnm.si

Bašelj Peter
Gril Klemen
Kastelic Jaka PODPREDSEDNIK
Mehak Jožica 
Strojin Matjaž
Zupančič Miha PREDSEDNIK

Tajnik OI:
Srebrnjak Jožica
KGZ NM, enota Novo mesto
Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto
073321944
jozica.srebrnjak@kgzs-zavodnm.si

Občine: Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice

Janžekovič Jurij PODPREDSEDNIK
Milavec Simon
Oberman Jože
Škof Andrej PREDSEDNIK
Starašinič Jenej

Tajnik OI:
Bahor Ana
KGZ NM, enota Metlika
Mestni trg 24, 8330 Metlika
073636060
ana.bahor@kgzs-zavodnm.si

Občina: Metlika

Dragoš Mark
Grdešič Jan
Malerič Uroš PODPREDSEDNIK
Puhek Miha PREDSEDNIK
Štukelj Peter

Tajnik OI:
Stariha Bernarda
KGZ NM, enota Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
073056210
bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si

Občini: Črnomelj, Semič

Gačnik Edo
Lenarčič Andrej PREDSEDNIK
Nadu Uroš PODPREDSEDNIK
Piškur Matjaž
Vrhovec Marjan

Tajnik OI:
Moder Ana
KGZ NM, enota Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
073460670
ana.moder@kgzs-zavodnm.si

Občine: Trebnje, Šentrupert, Mokronog - Trebelno

OE Postojna

Dobravec Blaž PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Gerbec Blaž
Janežič Anton Tonjo PREDSEDNIK
Kovač Timotej
Lenarčič Cvetko PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Oblak Milenko
Ogrizek Dominik
Otoničar Vincenc
Peternelj Florijan

Vodja OE:
Godina Majda
KGZ NG, enota Postojna
Cankarjeva ul. 6, 6230 Postojna
057200430
majda.godina@go.kgzs.si

Benec Marjan
Janežič Anton Tonjo
Janežič Uroš PODPREDSEDNIK
Muha Andrej PREDSEDNIK
Oblak Milenko

Tajnik OI:
Žejn Rafaela
KGZ NG, enota Il. Bistrica
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica
057100261
rafaela.zejn@go.kgzs.si

Občina: Ilirska Bistrica

Dužnik Rafael - PREDSEDNIK
Jurca Jožef Aleksander PODPREDSEDNIK
Milavec Andreja
Penko Ivan
Posega Boštjan

Tajnik OI:
Godina Majda
KGZ NG, enota Postojna
Cankarjeva ul. 6, 6230 Postojna
057200430
majda.godina@go.kgzs.si

Občini: Pivka, Postojna

Gerbec Blaž PREDSEDNIK
Jaklič Miro
Otoničar Vincenc PODPREDSEDNIK
Puntar Alojz
Troha Rajko

Tajnik OI:
Intihar Rajko
KGZ NG, enota Cerknica
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica
017097040
rajko.intihar@lj.kgzs.si

Občine: Bloke, Loška Dolina, Cerknica

OE Ptuj

Cveček Mateja
Drevenšek Silvo
Fideršek Milan
Herga Alojz PREDSEDNIK
HohlerJernej
Hrga Denis PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Kosi Dušan
Šmigoc Jožef
Toplak Simon PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Unuk Milan
Zagoršek Miran

Vodja OE:
Rebernišek Andrej
Vodja OE KGZ Ptuj
Ormoška 28, 2250 Ptuj
027493610
andrej.rebernisek@kgz-ptuj.si

Murko Bojan
Obran Franc PREDSEDNIK
Peršuh Anton
Petrovič Janko
Polanec Andrej
Zavec Janez PODPREDSEDNIK 

Tajnik OI:
Brodnjak Ivan
KGZ Ptuj, enota Ptuj
Ormoška 28, 2250 Ptuj
027493627
ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si

Občine: Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sv. Andraž, Ptuj, Cirkulane

Kočevar Marko
Kosi Miroslav PREDSEDNIK
Novak Miroslav
Puklavec Franc
Puklavec Monika PODPREDSEDNICA
Trstenjak Slavko 

Tajnik OI:
Mlakar Bojan
KGZ Ptuj, enota Ormož
Ptujska 12, 2270 Ormož
027417500
Bojan.Mlakar@kgz-ptuj.si

Občine: Ormož, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi

Koler Darko
Kranjc Mitja
Kramberger Urban
Pečko Kekec Liljana PREDSEDNICA
Rajšp Janez PODPREDSEDNIK
Senekovič Venčeslav 

Tajnik OI:
Ornik Franci
KGZ Ptuj, enota Lenart
Kraigherjeva 19A, 2230 Lenart
027292947
franci.ornik@kgz-ptuj.si

Občine: Sv. Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah

Cveček Mateja PREDSEDNICA
Fifer Zvonko
Kunej Primož PODPREDSEDNIK
Obrul Milan
Orthaber Jože
Pučnik Alojz 

Tajnik OI:
Marija Kresnik
KGZ Ptuj, enota Slovenska Bistrica
Ljubljanska 93, 2210 Slovenska Bistrica
028430132
marija.kresnik@kgz-ptuj.si

Občine: Oplotnica, Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole

OE Slovenj Gradec

Budna Primož
Četina Jernej
Dihpol Konrad
Gams Matjaž PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Jan Jože
Kobold Božo
Komprej Andreja
Lenko Jože PREDSEDNIK
Pratnekar Jožef
Vaukan Marija
Žunter Primož

Vodja OE:
Jamnik Stanko
Vodja OE KGZ Celje
Trnoveljska c. 1, 3000 Celje
034255500
stanko.jamnik@ce.kgzs.si

Korpnik Alenka
Matek Ivan
Orešnik Jože PREDSEDNIK
Rakun Robert
Rihter Ivan PODPREDSEDNIK
Žunter dr. Anton

Tajnik OI:
mag. Iztok Polanšek
KGZ CE, enota Mozirje
Cesta na lepo njivo 6, 3300 Mozirje
03 839 09 12
iztok.polansek@ce.kgzs.si

Občine: Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji

Gostenčnik Zdenka
Grabner Blaž
Kajžer Vinko PREDSEDNIK
Kos Mirjana
Kotnik Janez
Vogel Jure

Tajnik OI:
Golob Vinko
KGZ CE, enota Ravne
Trg 67, 2391 Prevalje
028240231
vinko.golob@ce.kgzs.si

Občine: Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Ravne na Koroškem

Brezovnik Matej PODPREDSEDNIK
Pušnik Hinko
Štrablek Garmut
Tacer Rudi PREDSEDNIK
Zapečnik Akleš

Tajnik OI:
Pušnik Suzana
KGZ Ptuj, enota Radlje
Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
028770691
suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

Občine: Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi

Logar Domen
Hovnik Uroš
Mirkac Mija
Prevorčič Štumpfl Urška PREDSEDNICA
Skrlovnik Blaž
Šteharnik Marjetka PODPREDSEDNICA

 

Tajnik OI:
Štruc Similjan
KGZ CE, enota Sl. Gradec
Celjska c. 118, 2380 Slovenj Gradec
028831610
Similjan.Struc@ce.kgzs.si

Občini: Mislinja, Slovenj Gradec

Anželak Ivan
Arlič Janko PREDSEDNIK
Ažman Stanislav
Drev Ivan
Kuhar Sonja PODPREDSEDNICA
Tajnik Klemen

Tajnik OI:
Diklič Lidija
KGZ CE, enota Velenje
Metleče 7, 3325 Šoštanj
038988270
Lidija.Diklic@ce.kgzs.si

Občine: Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje

Cvetko Simon
Kogelnik Marko
Konečnik Herald
Matija Jože
Verneker Peter

Tajnik OI:
Dihpol Konrad
KGZ CE, enota Dravograd
Meža 27, 2370 Dravograd
02 871 06 80
konrad.dihpol@ce.kgzs.si

Občina: Dravograd