V zbornici je v skladu z Zakonom o KGZ kot oblika delovanja zaradi zagotavljanja interesov članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organiziranih 13 območnih enot, in sicer: Brežice, Celje, Kočevje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Izpostave območnih enot

Zbornica ima za delo na območjih upravnih enot ustanovljene izpostave območnih enot, ki praviloma pokrivajo območje upravne enote. V primeru, ko je območje posamezne občine del območja upravne enote, katere pretežni del se nahaja v drugi območni enoti zbornice, se območje te občine vključi v izpostavo območne enote, ki obsega območje sosednje upravne enote v okviru iste območne enote.

OE Brežice

Svet območne enote KGZS Brežice

Baškovič Benjamin
Jazbec Jernej
Jordan Franc
Kerin Simon PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Kožar Ivan PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Orešek Boris PREDSEDNIK
Pavlovič Damjan
Petančič Mihael
Vranetič Franc
Zakrajšek Barbara
Zevnik Simon

Vodja OE:
Kožar Viktor
KGZS - Zavod NM, enota Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
07 490 22 10
viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si

Odbor izpostave KGZS Brežice

 

Tajnik OI Brežice
Rožman Milena
KGZS - Zavod NM, enota Brežice
Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
074961165
milena.rozman@kgzs-zavodnm.si

Občina: Brežice

Odbor izpostave KGZS Krško

 

Tajnik OI Krško
Radej Koren Branka
KGZ NM, enota Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
074902210
branka.radej-koren@kgzs-zavodnm.si

Občini: Krško, Kostanjevica na Krki

Odbor izpostave KGZS Sevnica

 

Tajnik OI Sevnica
Elena Zaman Šatej
KGZS - Zavod NM, enota Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica
078141725
elena.zaman.satej@kgzs-zavodnm.si

Občina: Sevnica

OE Celje

Svet območne enote KGZS Celje

Brodej Jože
Erjavec Janez
Horvat Milan
Jagodič Franc PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Kotnik Jože PREDSEDNIK
Linasi Tadej PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Obrul Marko
Orožim Jaka
Šket Janko
Vasle Marko
Oprčkal Peter

Vodja OE:
Dimec Mitja

KGZ Celje
Trnoveljska 2, 3000 Celje
034907582
mitja.dimec@ce.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Šmarje pri Jelšah

 

Tajnik OI Šmarje pri Jelšah
Gradišek Marija
KGZS - Zavod CE, enota Šmarje
Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
038183040
marija.gradisek@ce.kgzs.si

Občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje

Odbor izpostave KGZS Žalec

 

Tajnik OI Žalec
Tevž Marko
KGZS - Zavod CE, enota Žalec
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec
037101780
marko.tevz@ce.kgzs.si

Občine: Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Žalec

Odbor izpostave KGZS Šentjur pri Celju

Tajnik OI Šentjur pri Celju
Tisel Tatjana

KGZS - Zavod CE, enota Šentjur
Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur pri Celju
037491060
tatjana.tisel@ce.kgzs.si

Občini: Dobje, Šentjur pri Celju

Odbor izpostave KGZS Laško

 

Tajnik OI Laško
Hudina Slavica

KGZS - Zavod CE, enota Laško
Mestna ulica 2, 3270 Laško
03 734 80 71
slavica.hudina@ce.kgzs.si

Občini: Radeče, Laško

Odbor izpostave KGZS Celje

 

Tajnik OI Celje
Mitja Dime
c
KGZS - Zavod CE, enota Celje
Trnoveljska 2, 3000 Celje
034907582
mitja.dimec@ce.kgzs.si

Občine: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna

Odbor izpostave KGZS Slovenske Konjice

 

Tajnik OISlovenske Konjice
Sekirnik Alenka
KGZS - Zavod CE, enota Slovenjske Konjice
Oplotniška 1, 3210 Slovenjske Konjice
037591850
alenka.sekirnik@ce.kgzs.si

Občine: Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice

OE Kočevje

Svet območne enote KGZS Kočevje

Cimerman Klemen
Debeljak Jože
Indihar Peter PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Jakopič Janez
Kljun Marjan
Marlot Jože
Novak Stane
Prelesnik Franc PREDSEDNIK
Vodičar Franc

Vodja OE:
Turk Mate Vladka
KGZS - Zavod LJ, izpostava Ribnica
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
01 837 32 54
vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Kočevje

Občine: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel

Odbor izpostave KGZS Ribnica

Tajnik OI:
Indihar Peter
KGZ LJ, enota V. Lašče
Velike Lašče 56, 1315 Velike Lašče
017889307
kss.velikelasce@lj.kgzs.si

Občine: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče

OE Koper

Svet območne enote KGZS Koper

Bonin Avrelijo PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Bordon Elizabet
Jakomin Marino
Markočič Danilo
Ratoša Gregor
Ražman Rok PREDSEDNIK
Škof Anton
Štok David
Zadel Bojan

Vodja OE:
Horvat Srečko
KGZS - Zavod GO GO, enota Sežana
Sejmiška 1, 6210 Sežana
057312853
srecko.horvat@go.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Izola

 

Tajnik OI Izola
Brajnik Janko
KGZS - Zavod GO, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304061
janko.brajnik@go.kgzs.si

Občina: Izola

Odbor izpostave KGZS Koper

 

Tajnik OI Koper
Bonin Elizabeta
KGZS - Zavod GO, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304062
elizabeta.bonin@go.kgzs.si

Občina: Koper

Odbor izpostave KGZS Piran

Tajnica OI Piran
Grdina Mateja
KGZS - Zavod GO, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304061
mateja.grdina@go.kgzs.si

Občina: Piran

Odbor izpostave KGZS Sežana

 

Tajnik OI Sežana
Štolfa Milena
KGZS - Zavod GO, enota Sežana
Sejmiška 1A, 6210 Sežana
057312850
milena.stolfa@go.kgzs.si

Občine: Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen

OE Kranj

Svet območne enote KGZS Kranj

Bergant Stanislav PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Jenko Janez
Kern Marko
Križnar Martin
Kuralt Igor
Lombar Barbara PREDSEDNICA
Markelj Viktor
Mulej Jože
Perčič Anže
Šebat Janez
Šimenc Janez PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)

Vodja OE:
Kadoič Mitja
KGZS - Zavod KR
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
04 280 46 24
mitja.kadoic@kr.kgzs.si

 

Odbor izpostave KGZS Radovljica

 

Tajnik OI Radovljica
Grilc Tatjana
KGZS - Zavod KR, enota Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
04 535 36 28
tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Občine: Bled, Bohinj, Radovljica, Gorje

Odbor izpostave KGZS Jesenice

 

Tajnik OI Jesenice
Klinar Tilka
KGZS - Zavod KR, enota Jesenice
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
04 535 36 17
tilka.klinar@kr.kgzs.si

Občine: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica

Odbor izpostave KGZS Tržič

 

Tajnik OI Tržič
Manca Zaverl
KGZS - Zavod KR, enota Križe
Kokrškega odreda 24, 4294 Križe
04 595 58 00
manca.zaverl@kr.kgzs.si

Občina: Tržič

Odbor izpostave KGZS Škofja Loka

o

Tajnik OI
Luznar Majda
KGZS - Zavod KR, enota Škofja Loka
Studenec 5, 4220 Škofja Loka
04 511 27 02
majda.luznar@kr.kgzs.si

Občine: Gorenja vas/Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Odbor izpostave KGZS Kranj

 

Tajnik OI:
Teran Andreja
KGZS - Zavod KR, enota Kranj
Šubičeva ulica 27, 4000 Kranj
04 234 24 10
andreja.teran@kr.kgzs.si

Občine: Cerklje na Gorensekm, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur

OE Ljubljana

Svet območne enote KGZS Ljubljana

Avbelj Peter
Beja Janez PREDSEDNIK
Cerar Vitomir
Gosar Borut
Grad Branko
Hribar Štefan
Istenič Peter
Matjan Viktor PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Mervar France PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Rokavec Franc
Skrinjar Janez
Suhoveršnik Alojz
Urbajs Ivan

Vodja OE:
Jože Benec
KGZS - Zavod LJ
Celovška 135, 1000 Ljubljana
01 513 07 00
joze.benec@lj.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Vrhnika

 

Tajnik OI Vrhnika
Pečjak Ana
KGZS - Zavod LJ, enota Vrhnika
Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika
01 750 20 08
ana.pecjak@lj.kgzs.si

Občine: Borovnica, Log – Dragomer, Vrhnika

Odbor izpostave KGZS Grosuplje

Tajnik OI Grosuplje
Janežič Darja
KGZS - Zavod LJ, enota Ivančna Gorica
Cesta na Krko 1b, 1295 Ivančna Gorica
01 786 93 10
darja.janezic@lj.kgzs.si

Občini: Grosuplje, Ivančna Gorica

Odbor izpostave KGZS Ljubljana Vič-Rudnik

 

Tajnik OI Ljubljana Vič Rudnik
Gabrenja Nada
KGZS - Zavod LJ, enota Vič
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova
01 366 31 92
nada.gabrenja@lj.kgzs.si

Občine: Ig, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Brezovica

Odbor izpostave KGZS Ljubljana Center in Ljubljana Moste in Ljubljana Bežigrad

 

Tajnik OI  LJ Center, LJ Moste, LJ Bežigrad
Jenko Andreja
KGZS - Zavod LJ, enota Dobrunje
Cesta II. grupe odredov 43, 1000 Ljubljana
01 542 97 72
jenko.andreja@lj.kgzs.si

Občini: MO Ljubljana, Dol pri Ljubljani

Odbor izpostave KGZS Ljubljana Šiška

 

Tajnik OI Ljubljana Šiška
Lovšin Mojca
KGZS - Zavod LJ, enota Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode
01 361 82 86
mojca.lovsin@lj.kgzs.si

Občini: Medvode, Vodice

Odbor izpostave KGZS Kamnik

 

Tajnik OI Kamnik
Rozalija Gaberšek
KGZS - Zavod LJ, enota Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
01 831 75 33
rozalija.gabersek@lj.kgzs.si

Občini: Komenda, Kamnik

Odbor izpostave KGZS Domžale

 

Tajnik OI Domžale
Pavla Pirnat
KGZS - Zavod LJ, enota Domžale
Šaranovičeva 21a, 1230 Domžale
01 724 48 55
pavla.pirnat@lj.kgzs.si

Občine: Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale

Odbor izpostave KGZS Zagorje ob Savi

 

Tajnik OI Zagorje ob Savi
Teja Rozina
KGZS - Zavod LJ, enota Zagorje
Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje
03 567 93 90
teja.rozina@lj.kgzs.si

Občina: Zagorje

Odbor izpostave KGZS Trbovlje

Tajnik OI Trbovlje
Žagar Janja
KGZS - Zavod LJ, enota Trbovlje
C. 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje ob Savi
03 567 93 90
janja.zagar@lj.kgzs.si

Občina: Trbovlje

Odbor izpostave KGZS LogatecTajnik OI:
Rupnik Roman
KGZS - Zavod LJ, enota Logatec
Stara cesta 8, 1370 Logatec
017542933
roman.rupnik@lj.kgzs.si

Občina: Logatec

Odbor izpostave KGZS Litija

Tajnik OI Litija
mag. Zidar Urbanija Sonja
KGZS - Zavod LJ, enota Litija
Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
01 899 50 14
sonja.zurbanija@lj.kgzs.si

Občina: Litija

Odbor izpostave KGZS Hrastnik

 

Tajnik OI Hrastnik
Janja Žagar
KGZS - Zavod LJ, enota Zagorje
Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje
03 567 93 90
janja.zagar@lj.kgzs.si

Občina: Hrastnik

OE Maribor

Svet območne enote KGZS Maribor

Damijan Rok
Hauptman Simona
Lobnik Rado
Perko Anton PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Podobnik Marjan PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Protner Bojan
Protner Boštjan
Senekovič Venčeslav PREDSEDNIK
Skok Erna

Vodja OE
Irena Kropf
KGZS - Zavod MB
Vinarska 14, 2000 Maribor
02 228 49 00
irena.kropf@kmetijski-zavod.si

Odbor izpostave KGZS Maribor

Tajnik OI Maribor
Kresnik Katarina
KGZS - Zavod MB, izpostava Maribor
Vrhole 56, 2316 Zgornja Ložnica
katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

Občine: Maribor, Hoče-Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače-Fram

Odbor izpostave KGZS Ruše

Tajnik OI Ruše
Rihter Ludvik
KGZS - Zavod MB, izpostava Maribor
Spodnja Kapla 105, 2362 Kapla
ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

Občine: Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše

Odbor izpostave KGZS Pesnica

Tajnik OI Pesnica
Žderić Vanesa
KGZS - Zavod MB, izpostava Maribor
Gradiška 122, 2211 Pesnica pri Mariboru
vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si

Občine: Kungota, Šentilj, Pesnica

OE Murska Sobota

Svet območne enote KGZS Murska Sobota

Cetl Drago
Časar Viktor PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Horvat Dejan PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Horvat Andrej
Jakob Dejan
Küčan Franc
Kuhar Dejan 
Meolic Danilo PREDSEDNIK
Peček Sašo
Štuhec Franc
Varga Alojz

 

 

Vodja OE:
dr. Stanislav kapun
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
02 539 14 10
stanko.kapun@kgzs.ms.si

Odbor izpostave KGZS Gornja Radgona

 

Tajnik OI Gornja Radgona
Fišinger Uroš
KGZS-Zavod MS, enota Gornja radgona
Partizanska ulica 23, 9250 Gornja Radgona
02 565 10 55
uros.fisinger@kgzs-ms.si

Občine: Sv. Jurij, Radenci, Gornja Radgona, Apače

Odbor izpostave KGZS Lendava

 

Tajnik OI Lendava
Grof Andrej
KGZS- Zavod MS, enota Lendava
Kranjčeva 22, 9220 Lendava
02 575 19 35
andrej.grof@kgzs-ms.si

Občine: Črenšovci, Velika Polana, Razkrižje, Odranci, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Lendava

Odbor izpostave KGZS Ljutomer

 

Tajnik OI Ljutomer
Lipaj Mirjana
KGZS-Zavod MS, enota Ljutomer
Krtiževci pri Lutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
02 588 81 43
mirjana.lipaj@kgzs-ms.si

Občine: Križevci, Veržej, Ljutomer

Odbor izpostave KGZS Murska SobotaTajnik OIMurska Sobota
Hari Karel
KGZ MS, enota MS
Gornji Petrovci 40d, 9203 Petovarci
02 556 9 115
karel.hari@skgzs-ms.si

Občine: Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Murska Sobota 

OE Nova Gorica

Svet območne enote KGZS Nova Gorica

Gantar Matej
Gregorčič Samo
Kavčič Tadej
Kosovel Aleš
Radikon Kristjan PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Strgar Branko
Šavli Klemen PREDSEDNIK
Štih Milan
Tušar Marko
Valič Cvetko PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Žorž Jurij

Vodja OE:
Radikon Branimir
Vodja OE KGZ Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
053351233
Branimir.Radikon@go.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Ajdovščina

 

Tajnik OI:
Koruza Marta
KGZ NG, enota Ajdovščina
Goriška 23B, 5270 Ajdovščina
053671070
marta.koruza@go.kgzs.si

Občini: Ajdovščina, Vipava

Odbor izpostave KGZS Idrija

Tajnik OI:
Maja Pižmoht
KGZ NG, enota Idrija
Vojkova 2, 5280 Idrija
053772254
maja.pizmoht@go.kgzs.si

Občini: Cerkno, Idrija

Odbor izpostave KGZS Tolmin

 

Tajnik OI:
Jana Čuk
KGZ NG, enota Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
053882813
jana.cuk@go.kgzs.si

Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin

Odbor izpostave KGZS Nova Gorica

 

Tajnik OI:
Valantič Širok Tanja
KGZ NG, enota Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
053351208
tanja.valantic_sirok@go.kgzs.si

Občine: Brda, Kanal, Miren/Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter/Vrtojba, Renče - Vogrsko

OE Novo mesto

Svet območne enote KGZS Novo mesto

Globevnik Jože
Klemenčič Darko
Kravcar Boris
Kure Ivan
Malnarič Samoel
Mrzel Vinko
Redek Jernej PREDSEDNIK
Štefanič Rajko
Tomšič Stanko PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Totter Ciril
Vidic Pavel PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)

Vodja OE:
Damjan Vrtin
Vodja OE KGZ Novo mesto
Šmihelska 14, 5000 Novo mesto
073730570
e-naslov: joze.simoncic@kgzs-zavodnm.si

Odbor izpostave KGZS Novo mesto

Tajnik OI:
Srebrnjak Jožica
KGZ NM, enota Novo mesto
Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto
073321944
jozica.srebrnjak@kgzs-zavodnm.si

Občine: Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice

Odbor izpostave KGZS Metlika

Legan Janžekovič Martina
Škof Andrej
Pečarič ml. Martin
Janžekovič Jurij
Starašinič Peter

Tajnik OI:
Bahor Ana
KGZ NM, enota Metlika
Mestni trg 24, 8330 Metlika
073636060
ana.bahor@kgzs-zavodnm.si

Občina: Metlika

Odbor izpostave KGZS Črnomelj

Tajnik OI:
Stariha Bernarda
KGZ NM, enota Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
073056210
bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si

Občini: Črnomelj, Semič

Odbor izpostave KGZS Trebnje

Klemenčič Darko
Strajnar Janez
Tomšič Jožko
Vrhovec Marjan
Kužnik Alojz
Jaki Stanko

Tajnik OI:
Moder Ana
KGZ NM, enota Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
073460670
ana.moder@kgzs-zavodnm.si

Občine: Trebnje, Šentrupert, Mokronog - Trebelno

OE Postojna

Svet območne enote KGZS Postojna

Dobravec Blaž PODPREDSEDNIK (2. volil. skupina)
Gerbec Blaž
Janežič Anton Tonjo PREDSEDNIK
Kovač Timotej
Lenarčič Cvetko PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Oblak Milenko
Ogrizek Dominik
Otoničar Vincenc
Peternelj Florijan

Vodja OE:
Godina Majda
KGZ NG, enota Postojna
Cankarjeva ul. 6, 6230 Postojna
057200430
majda.godina@go.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Ilirska Bistrica

 

Tajnik OI:
Žejn Rafaela
KGZ NG, enota Il. Bistrica
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica
057100261
rafaela.zejn@go.kgzs.si

Občina: Ilirska Bistrica

Odbor izpostave KGZS Postojna

Dužnik Rafael - Predsednik
n

Tajnik OI:
Godina Majda
KGZ NG, enota Postojna
Cankarjeva ul. 6, 6230 Postojna
057200430
majda.godina@go.kgzs.si

Občini: Pivka, Postojna

Odbor izpostave KGZS Cerknica

 

Tajnik OI:
Intihar Rajko
KGZ NG, enota Cerknica
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica
017097040
rajko.intihar@lj.kgzs.si

Občine: Bloke, Loška Dolina, Cerknica

OE Ptuj

Svet območne enote KGZS Ptuj

Cveček Mateja
Drevenšek Silvo
Fideršek Milan
Herga Alojz PREDSEDNIK
HohlerJernej
Hrga Denis PODPREDSEDNIK (1. vol. skupina)
Kosi Dušan
Šmigoc Jožef
Toplak Simon PODPREDSEDNIK (2. vol. skupina)
Unuk Milan
Zagoršek Miran

Vodja OE:
Rebernišek Andrej
Vodja OE KGZ Ptuj
Ormoška 28, 2250 Ptuj
027493610
andrej.rebernisek@kgz-ptuj.si

Odbor izpostave KGZS Ptuj

 

Tajnik OI:
Brodnjak Ivan
KGZ Ptuj, enota Ptuj
Ormoška 28, 2250 Ptuj
027493627
ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si

Občine: Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sv. Andraž, Ptuj, Cirkulane

Odbor izpostave KGZS Ormož

 

Tajnik OI:
Mlakar Bojan
KGZ Ptuj, enota Ormož
Ptujska 12, 2270 Ormož
027417500
Bojan.Mlakar@kgz-ptuj.si

Občine: Ormož, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi

Odbor izpostave KGZS Lenart

 

Tajnik OI:
Ornik Franci
KGZ Ptuj, enota Lenart
Kraigherjeva 19A, 2230 Lenart
027292947
franci.ornik@kgz-ptuj.si

Občine: Sv. Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah

Odbor izpostave KGZS Slovenska Bistrica

 

Tajnik OI:
Marija Kresnik
KGZ Ptuj, enota Slovenska Bistrica
Ljubljanska 93, 2210 Slovenska Bistrica
028430132
marija.kresnik@kgz-ptuj.si

Občine: Oplotnica, Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole

OE Slovenj Gradec

Svet območne enote KGZS Slovenj Gradec

Budna Primož
Četina Jernej
Dihpol Konrad
Gams Matjaž PODPREDSEDNIK (1. volil. skupina)
Jan Jože
Kobold Božo
Komprej Andreja
Lenko Jože PREDSEDNIK
Pratnekar Jožef
Vaukan Marija
Žunter Primož

Vodja OE:
Jamnik Stanko
Vodja OE KGZ Celje
Trnoveljska c. 1, 3000 Celje
034255500
stanko.jamnik@ce.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS MozirjeTajnik OI:
Goltnik Štefka
KGZ CE, enota Mozirje
Cesta na lepo njivo 6, 3300 Mozirje
038390910
stefka.goltnik@ce.kgzs.si

Občine: Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji

Odbor izpostave KGZS Ravne na Koroškem

Tajnik OI:
Golob Vinko
KGZ CE, enota Ravne
Trg 67, 2391 Prevalje
028240231
vinko.golob@ce.kgzs.si

Občine: Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Ravne na Koroškem

 

Odbor izpostave KGZS Radlje ob Dravi

Tajnik OI:
Pušnik Suzana
KGZ Ptuj, enota Radlje
Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
028770691
suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

Občine: Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi

Odbor izpostave KGZS Slovenj Gradec

 

Tajnik OI:
Štruc Similjan
KGZ CE, enota Sl. Gradec
Celjska c. 118, 2380 Slovenj Gradec
028831610
Similjan.Struc@ce.kgzs.si

Občini: Mislinja, Slovenj Gradec

Odbor izpostave KGZS Velenje

 

Tajnik OI:
Diklič Lidija
KGZ CE, enota Velenje
Metleče 7, 3325 Šoštanj
038988270
Lidija.Diklic@ce.kgzs.si

Občine: Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje

Odbor izpostave KGZS Dravograd

 

Tajnik OI:
Dihpol Konrad
KGZ CE, enota Dravograd
Meža 27, 2370 Dravograd
02 871 06 80
konrad.dihpol@ce.kgzs.si

Občina: Dravograd