V zbornici je v skladu z Zakonom o KGZ kot oblika delovanja zaradi zagotavljanja interesov članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organiziranih 13 območnih enot, in sicer: Brežice, Celje, Kočevje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Izpostave območnih enot

Zbornica ima za delo na območjih upravnih enot ustanovljene izpostave območnih enot, ki praviloma pokrivajo območje upravne enote. V primeru, ko je območje posamezne občine del območja upravne enote, katere pretežni del se nahaja v drugi območni enoti zbornice, se območje te občine vključi v izpostavo območne enote, ki obsega območje sosednje upravne enote v okviru iste območne enote.

OE Brežice

Svet območne enote KGZS Brežice

Božič Jože - Predsednik
Kožar Ivan - Podpredsednik
Strgar Jože - Podpredsednik
Balon Aleš
Beci Božidar
Curhalek Rok
Gunčar Franc
Metelko Gabriel
Orešek Boris
Vranetič Franc
Zupančič Stanko

Vodja OE:
Kožar Viktor
Vodja OE KGZ NM, enota Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
07 490 22 10
viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si

Odbor izpostave KGZS Brežice

Molan Mitja
Baškovič Benjamin
Petan Slavko
Pribožič Franc
Tomše Franc
Strgar Jože

Tajnik OI:
Rožman Milena
KGZ NM, enota Brežice
Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
074961165
milena.rozman@kgzs-zavodnm.si

Občina: Brežice

Odbor izpostave KGZS Krško

Gunčar Franc
Jamnik Alojz
Jordan Franc
Kožar Ivan
Vrhovšek Vinko

Tajnik OI:
Kunej Ana Nuša
KGZ NM, enota Krško
Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
074902210
ana.kunej@kgzs-zavodnm.si

Občini: Krško, Kostanjevica na Krki

Odbor izpostave KGZS Sevnica

Beci Božidar
Žveglič Roman
Flajs Uroš
Orešek Boris
Kajtna Rudi
Šinkovec Jože

Tajnik OI:
Živič Franc
KGZ NM, enota Sevnica
Glavni trg 27, 8290 Sevnica
078144367
franc.zivic@kgzs-zavodnm.si

Občina: Sevnica

OE Celje

Svet območne enote KGZS Celje

Šket Janko - Predsednik
Kotnik Jože - Podpredsednik
Kuzman Anton - Podpredsednik
Bevc Mirko
Erjavec Janez
Golež Andrej
Marovt Domen
Oset Ivan
Pavlovič Slavko
Tisel Simon
Tovornik Damjan

Vodja OE:
Dimec Mitja

KGZ Celje
Trnoveljska 2, 3000 Celje
034907582
mitja.dimec@ce.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Šmarje pri Jelšah

Plevčak Anton - Predsednik
Amon Andreja - Podpredsednica
Cvetko Aleš 
Mošet Primož
Vajdič Stanko
Pavlovič Slavko

Tajnik OI:
Gradišek Marija
KGZ CE, enota Šmarje
Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
038183040
marija.gradisek@ce.kgzs.si

Občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje

Odbor izpostave KGZS Žalec

Ribič Jožef - Predsednik
Marovt Domen - Podpredsednik
Golavšek Marjan
Košec Tomaž
Savinek Rudi
Kač Matic

Tajnik OI: 
Tevž Marko
KGZ CE, enota Žalec
Žalskega tabora 1, 3310 Žalec
037101780
marko.tevz@ce.kgzs.si

Občine: Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Žalec

Odbor izpostave KGZS Šentjur pri Celju

Trebovc Martin - Predsednik
Volarič Martina - Podpredsednica
Lavbič Ivan
Leskovšek Franc
Tisel Simon
Pušnik Anton

Tajnik OI:
Grdina Vojko

KGZ CE, enota Šentjur
Drofenikova 15, 3230 Šentjur pri Celju
037491062
vojko.grdina@ce.kgzs.si

Občini: Dobje, Šentjur pri Celju

Odbor izpostave KGZS Laško

Vidic Hedvika -Predsednica
Zeme Tomaž - Podpredsednik
Lapornik Urban
Požin Martin
Pernišek Andrej

Tajnik OI:
Hudina Slavica

KGZ CE, enota Laško
Mestna ulica 2, 3270 Laško
03 734 80 71
slavica.hudina@ce.kgzs.si

Občini: Radeče, Laško

Odbor izpostave KGZS Celje

Hojnik Ivan - Predsednik
Jurhar Vinko - Podpredsednik
Štante Jurij
Korenak Stanko
Žerjav Marija
Turnšek Marjan

Tajnik OI:
Mitja Dimec
KGZ CE, enota Celje
Trnoveljska 2, 3000 Celje
034907582
mitja.dimec@ce.kgzs.si

Občine: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna

Odbor izpostave KGZS Slovenske Konjice

Koren Peter - Predsednik
Kotnik Jože - Podpredsednik
Arbajter Dušan
Mernik Tomaž
Pivec Boris
Kuzman Anton

Tajnik OI:
Sekirnik Alenka
KGZ CE, enota Slovenjske Konjice
Oplotniška 1, 3210 Slovenjske Konjice
037591850
alenka.sekirnik@ce.kgzs.si

Občine: Vitanje, Zreče, Slovenske Konjice

OE Kočevje

Svet območne enote KGZS Kočevje

Prelesnik Franc - Predsednik
Vasič Borut - Podpredsednik
Ilc Anton
Kocjančič Marko
Levstek Peter
Levstik Ivan
Novak Stane
Petrič France
Vodičar Franc

Vodja OE:
Debeljak Janko
Vodja OE KGZ Kočevje
Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
01 835 01 20
janko.debeljak@lj.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Kočevje

Občine: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel

Odbor izpostave KGZS Ribnica

Tajnik OI:
Indihar Peter
KGZ LJ, enota V. Lašče
Velike Lašče 56, 1315 Velike Lašče
017889307
kss.velikelasce@lj.kgzs.si

Občine: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče

OE Koper

Svet območne enote KGZS Koper

Bonin Avrelijo -  Predsednik
Fakin Robert - Podpredsednik
Štok Dvaid - Podpredsednik
Laganis Lilijana
Markočič Danilo
Može Anton
Orel Matjaž
Trček Iztok
Žiber Egidio

Vodja OE:
Horvat Srečko
KGZ NG, enota Sežana
Sejmiška 1, 6210 Sežana
057312853
srecko.horvat@go.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Izola

Markočič Danilo - predsednik
Laganis Lilijana - podpredsednica
Džogović Sabro
Klobas Valter
Markovič Rajko

Tajnik OI:
Brajnik Janko
KGZ NG, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304061
janko.brajnik@go.kgzs.si

Občina: Izola

Odbor izpostave KGZS Koper

Trček Iztok - predsednik
Sever Jadran - podpredsednik
Adamič Miran
Baruca Adrijano
Bonin Avrelijo
Franca Olga

Tajnik OI:
Bonin Elizabeta
KGZ NG, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056304062
elizabeta.bonin@go.kgzs.si

Občina: Koper

Odbor izpostave KGZS Piran

Žiber Egidio - predsednik
Munda Vlado - podpredsednik
Bolčič Jožica
Knez Silvano
Markežič Egidij

Tajnik OI:
Mrzlič Davor
KGZ NG, enota Koper
Ul. 15. maja 17, 6000 Koper
056772503
davor.mrzlic@go.kgzs.si

Občina: Piran

Odbor izpostave KGZS Sežana

Štok David - predsednik
Tragin Ingrid - podpredsednica
Može Anton
Orelj Matjaž
Sanabor Igor
Žerjal Matjaž

Tajnik OI:
Štolfa Milena
KGZ NG, enota Sežana
Sejmiška 1A, 6210 Sežana
057312850
milena.stolfa@go.kgzs.si

Občine: Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen

OE Kranj

Svet območne enote KGZS Kranj

Tičar Ivan Predsednik
Razinger Peter Podpredsednik
Bogataj Zdravko
Dolinar Zvonko
Golorej Janko
Korenčan Jakob
Krek Peter
Kunšič Boris
Markelj Viktor
Pintar Dušan
Šebat Janez

Vodja OE:
Kadoič Mitja
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
042804624
mitja.kadoic@kr.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Radovljica

Fister Aleš Predsednik
Kunšič Boris Podpredsednik
Frelih Boštjan
Mulej Jože
Pazlar Janez
Režek Vili

Tajnik OI:
Varl Andrej
KGZ KR, enota Lesce
Rožna dolina 50, 4248 Lesce
045353618
andrej.varl@kr.kgzs.si

Občine: Bled, Bohinj, Radovljica, Gorje

Odbor izpostave KGZS Jesenice

Razinger Peter Predsednik
Toman Vinko Podpredsednik
Lipovec Mitja
Robič Branko
Klinar Matilda
Šebat Janez

Tajnik OI:
Klinar Tilka
KGZ KR, enota Jesenice
Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice
04 586 92 50
tilka.klinar@kr.kgzs.si

Občine: Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica

Odbor izpostave KGZS Tržič

Česen Drago Predsednik
Pušavec Anton Podpredsednik
Ahačič Marijan
Perne Jožef
Škrjanc Janez

Tajnik OI:
Meglič Matjaž
KGZ KR, enota Križe
Kokrškega odreda 24, 4294 Križe
045955800
matjaz.meglic@kr.kgzs.si

Občina: Tržič

Odbor izpostave KGZS Škofja Loka

Polajnar Marija Predsednica
Dolinar Zvonko Podpredsednik
Urh Jože
Jurca Franci
Bogataj Zdravko
Jagodic Marko

Tajnik OI:
Luznar Majda
KGZ KR, enota Škofja Loka
Studenec 5, 4220 Škofja Loka
045112702
majda.luznar@kr.kgzs.si

Občine: Gorenja vas/Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Odbor izpostave KGZS Kranj

Kert Janez Predsednik
Kern Franc Podpredsednik
Jerala Janez
Križnar Martin
Golorej Janko
Kuralt Igor

Tajnik OI:
Teran Andreja
KGZ KR, enota Kranj
Šubičeva ulica 27, 4000 Kranj
042342410
andreja.teran@kr.kgzs.si

Občine: Cerklje na Gorensekm, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur

OE Ljubljana

Svet območne enote KGZS Ljubljana

Beja Janez Predsednik
Matjan Viktor - Podpredsednik
Mervar France - Podpredsednik
Bizjan Milan
Černe Franc
Glavič Jože
Hribar Štefan
Novak Roman
Novak Iztok
Oblak Pavel
Ocepek Janez
Pikelj Jože
Suhoveršnik Alojz

Vodja OE:
Jože Benec
Celovška 135, 1000 Ljubljana
015130700
joze.benec@lj.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Vrhnika

Dolinar Jakob Podpredsednik
Rode Janez Predsednik
Novak Iztok
Oblak Pavel
Žnidaršič Jernej

Tajnik OI:
Pečjak Ana
KGZ LJ, enota Vrhnika
Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika
017502008
ana.pecjak@lj.kgzs.si

Občine: Borovnica, Log – Dragomer, Vrhnika

Odbor izpostave KGZS Grosuplje

Tajnik OI:
Janežič Darja
KGZ LJ, enota Ivančna Gorica
Cesta na Krko 1B, 1295 Ivančna Gorica
017869310
darja.janezic@lj.kgzs.si

Občini: Grosuplje, Ivančna Gorica

Odbor izpostave KGZS Ljubljana Vič-Rudnik

Strle Štefan - predsednik
Stanovnik Janez - podpredsednik
Virant Jože
Repar Jože
Trobec Tomaž
Hribar Franci

Tajnik OI:
Gabrenja Nada
KGZ LJ, enota Vič
V. Dolničarja 2, 1356 Dobrova
013663192
nada.gabrenja@lj.kgzs.si

Občine: Ig, Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Brezovica

Odbor izpostave KGZS Ljubljana Center in Ljubljana Moste in Ljubljana Bežigrad

Žagar Janez Predsednik
Bizjan Milan Podpredsednik
Čemažar Anton
Pečar Vincenc
Groznik Urška
Gregorc Ivan

Tajnik OI:
Kuhar Štefan
KGZ LJ, enota Moste Polje
Tomačevo 16, 1000 Ljubljana
01 56 12 670
stefan.kuhar@lj.kgzs.si

Občini: MO Ljubljana, Dol pri Ljubljani

Odbor izpostave KGZS Ljubljana Šiška

Aljaž Janez Predsednik
Podgoršek Janez Podpredsednik
Debevec Franci
Petač Jernej
Žabjek Rok
Sobočan Milan

Tajnik OI:
Lovšin Mojca
KGZ LJ, enota Medvode
Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode
013618286
mojca.lovsin@lj.kgzs.si

Občini: Medvode, Vodice

Odbor izpostave KGZS Kamnik

Romšak Jožef Predsednik
Čevka Dominik Podpredsednik
Komatar Edvard
Koželj Tatjana
Svetlin Miro

Tajnik OI:
Rozalija Gaberšek
KGZ Ljubljana, enota Kamnik
Trg talcev 1, 1241 Kamnik
01/839 77 69; 01/831 75 33
rozalija.gabersek@lj.kgzs.si

Občini: Komenda, Kamnik

Odbor izpostave KGZS Domžale

Matjan Viktor - predsednik
Kocjančič Ivanka - podpredsednica
Kokalj Stanislav
Korošec Robert
Pavli Peter
Seršen Štefan

Tajnik OI:
Irena Zlatnar
KGZ LJ, enota Domžale
Šaranovičeva 21a, 1230 Domžale
01/724 18 45
irena.zlatnar@lj.kgzs.si

Občine: Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Domžale

Odbor izpostave KGZS Zagorje ob Savi

Ocepek Janez Predsednik
Pikelj Jože Podpredsednik
Lavtar Matevž
Kos Darko
Dernovšek Matjaž
Čebin Prašinkar Marija

Tajnik OI:
Teja Rozina
KGZ LJ, enota Zagorje
Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje
03 567 93 90
teja.rozina@lj.kgzs.si

Občina: Zagorje

Odbor izpostave KGZS Trbovlje

Tajnik OI:
Žagar Janja
KGZ LJ, enota Trbovlje
C. 9. avgusta 78A, 1410 Zagorje ob Savi
035679391
janja.zagar@lj.kgzs.si

Občina: Trbovlje

Odbor izpostave KGZS Logatec

Kokelj Anton - predsednik
Kranjc Marjan - podpredsednik
Istenič Peter
Cigale Silvo
Fečur Andrej
Trpin Matija

Tajnik OI:
Rupnik Roman
KGZ LJ, enota Logatec
Tovarniška 3, 1370 Logatec
017542933
roman.rupnik@lj.kgzs.si

Občina: Logatec

Odbor izpostave KGZS Litija

Tajnik OI:
Bokal Slavko
KGZ LJ, enota Litija
Valvazorjev trg 3, 1270 Litija
018995014
slavko.bokal@lj.kgzs.si

Občina: Litija

Odbor izpostave KGZS Hrastnik

Vajdič Martina predsednica
Rožej Ivanka podpredsednica
Perc Kovačič Terezija
Napret Damjan
Strmljan Milko

Tajnik OI:
Janja Žagar
KGZ LJ, enota Zagorje
Cesta 9. avgusta 78a, 1410 Zagorje
03 567 93 91
janja.zagar@lj.kgzs.si

Občina: Hrastnik

OE Maribor

Svet območne enote KGZS Maribor

Perko Anton - Predsednik
Skok Erna - Podpredsednica
Fabrici Zafošnik Marija
Greif Robert
Harič Šahtler Dragica
Kramberger Marjan
Lenart Ivan
Šiler Jože
Vernik Rosina

Vodja OE:
dr. Klemenčič Stane
Vinarska 14, 2000 Maribor
022284900
stane.klemencic@kmetijski-zavod.si

Odbor izpostave KGZS Maribor

Občine: Maribor, Hoče-Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače-Fram

Odbor izpostave KGZS Ruše

Občine: Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše

Odbor izpostave KGZS Pesnica

Občine: Kungota, Šentilj, Pesnica

OE Murska Sobota

Svet območne enote KGZS Murska Sobota

Küčan Franc - Predsednik
Vargazon Daniel - Podpredsednik
Rihtarič Danilo - Podpredsednik
Štuhec Alojz
Štuhec Franc
Režonja Franc
Kavaš Bojan
Meolic Danilo
Fras Martin

Vodja OE:
Režonja Franc
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
025391410
franc.rezonja@gov.si

Odbor izpostave KGZS Gornja Radgona

Žnidarič Peter - Predsednik
Vrzel Alojz - Podpredsednik
Mlinarič Karl
Fleisinger Zvonko
Bec Gregor
Elbl Drago

Tajnik OI:
Slana Anton
KGZ MS, enota MS
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
025681076
anton.slana@volja.net

Občine: Sv. Jurij, Radenci, Gornja Radgona, Apače

Odbor izpostave KGZS Lendava

Špilak Ivan - Predsednik
Vučko Klemen - Podpredsednik
Pozderec Stanislav
Sobočan Branko
Rudaš Magdalena

Tajnik OI:
Cigan Jože
KGZ MS, enota Lendava
Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenševci
025701440
jcigan@siol.net

Občine: Črenšovci, Velika Polana, Razkrižje, Odranci, Turnišče, Dobrovnik, Kobilje, Lendava

Odbor izpostave KGZS Ljutomer

Vaupotič Aleš - Predsednik
Vargazon Daniel - Podpredsednik
Štih Franc st.
Petovar Franc
Smodič Andrej

Tajnik OI:
Sovič Marjana
KGZ MS, enota Ljutomer
Krtiževci pri Lutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
025849860
marjana.sovic@gov.si

Občine: Križevci, Veržej, Ljutomer

Odbor izpostave KGZS Murska Sobota

Omar Anton Predsednik
Šukar Jasna Podpredsednica
Časar Viktor
Meolic Jožef
Küčan Franc

Tajnik OI:
Hari Karel
KGZ MS, enota MS
Šulinci 1, 9203 Petovarci
025569115
kgzs.gp@siol.net

Občine: Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Murska Sobota 

OE Nova Gorica

Svet območne enote KGZS Nova Gorica

Vodopivec Franc - Predsednik
Curk Peter - Podpredsednik
Tomažič Branko - Podpredsednik
Erzetič Edbin
Kavčič Uroš
Levpušček Danijel
Majcen Mitja
Rehar Ivan
Štih Milan
Štor Radovan
Terčič Stojan

Vodja OE:
Radikon Branimir
Vodja OE KGZ Nova Gorica
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
053351233
Branimir.Radikon@go.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Ajdovščina

Malik Klemen - Predsednik
Čuk Jože
Ferjančič Peter
Kosovel Aleš
Tratnik Darko
Žvanut Adam

Tajnik OI:
Koruza Marta
KGZ NG, enota Ajdovščina
Goriška 23B, 5270 Ajdovščina
053671070
marta.koruza@go.kgzs.si

Občini: Ajdovščina, Vipava

Odbor izpostave KGZS Idrija

Tajnik OI:
Jana Čuk
KGZ NG, enota Idrija
Kosovelova 8, 5280 Idrija
053722640
jana.cuk@go.kgzs.si

Občini: Cerkno, Idrija

Odbor izpostave KGZS Tolmin

Šavli Klemen - Predsednik
Štih Milan - Podpredsednik
Kravanja Blaž
Leban Florjan
Levpušček Danijel
Makuc Bojan

Tajnik OI:
Jana Čuk
KGZ NG, enota Tolmin
Rutarjeva 35, 5220 Tolmin
053882813
jana.cuk@go.kgzs.si

Občine: Bovec, Kobarid, Tolmin

Odbor izpostave KGZS Nova Gorica

Benedetič Irena - Predsednica
Kogoj Nikolaj - Podpredsednik
Berce Matjaž
Drnovšček Jordan
Lesica Marjan
Radikon Joško

Tajnik OI:
Juretič Vasja
KGZ NG, enota Gorica
Bilje 1, 5292 Renče
053954263
vasja.juretic@go.kgzs.si

Občine: Brda, Kanal, Miren/Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter/Vrtojba, Renče - Vogrsko

OE Novo mesto

Svet območne enote KGZS Novo mesto

Cajnar Jože - Predsednik
Jaki Stanko - Podpredsednik
Gešelj Gregor
Globevnik Jože
Gole Anton
Kukenberger Anton
Rumpret Andraž
Škof Andrej
Štefanič Rajko
Totter Ciril
Vidic Pavel

Vodja OE:
Jože Simončič
Vodja OE KGZ Novo mesto
Šmihelska 14, 5000 Novo mesto
073730570
e-naslov: joze.simoncic@kgzs-zavodnm.si

Odbor izpostave KGZS Novo mesto

Tajnik OI:
Srebrnjak Jožica
KGZ NM, enota Novo mesto
Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto
073321944
jozica.srebrnjak@kgzs-zavodnm.si

Občine: Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice

Odbor izpostave KGZS Metlika

Legan Janžekovič Martina
Škof Andrej
Pečarič ml. Martin
Janžekovič Jurij
Starašinič Peter

Tajnik OI:
Slanc Darinka
KGZ NM, enota Metlika
Mestni trg 24, 8330 Metlika
073636060
darinka.slanc@kgzs-zavodnm.si

Občina: Metlika

Odbor izpostave KGZS Črnomelj

Tajnik OI:
Stariha Bernarda
KGZ NM, enota Črnomelj
Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
073056210
bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si

Občini: Črnomelj, Semič

Odbor izpostave KGZS Trebnje

Klemenčič Darko
Strajnar Janez
Tomšič Jožko
Vrhovec Marjan
Kužnik Alojz
Jaki Stanko

Tajnik OI:
Moder Ana
KGZ NM, enota Trebnje
Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
073460670
ana.moder@kgzs-zavodnm.si

Občine: Trebnje, Šentrupert, Mokronog - Trebelno

OE Postojna

Svet območne enote KGZS Postojna

Janežič Anton Tonjo - Predsednik
Okoliš Bernarda - Podpredsednica
Lah Anton - Podpredsednik
Brajlih Sonja
Hreščak Urban
Morel Jože
Otoničar Vincenc
Pirc Andrej
Puntar Alojz

Vodja OE:
Godina Majda
KGZ NG, enota Postojna
Cankarjeva ul. 6, 6230 Postojna
057200430
majda.godina@go.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Ilirska Bistrica

Vičič Matija - Predsednik
Mežnar Aleksander - Podpredsednik
Peternelj Florijan
Janežič Anton Tonjo

Tajnik OI:
Žejn Rafaela
KGZ NG, enota Il. Bistrica
Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica
057100261
rafaela.zejn@go.kgzs.si

Občina: Ilirska Bistrica

Odbor izpostave KGZS Postojna

Dužnik Rafael - Predsednik
Štavar Edvard - Podpredsednik
Lenarčič Cvetko
Šabec Jože
Posega Boštjan

Tajnik OI:
Godina Majda
KGZ NG, enota Postojna
Cankarjeva ul. 6, 6230 Postojna
057200430
majda.godina@go.kgzs.si

Občini: Pivka, Postojna

Odbor izpostave KGZS Cerknica

Puntar Alojz - predsednik
Gerbec Blaž - podpredsednik
Caserman Jure
Lah Anton
Okoliš Bernarda
Otoničar Vincenc

Tajnik OI:
Mele Petrič Milka
KGZ NG, enota Cerknica
Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica
017097040
milka.mpetric@lj.kgzs.si

Občine: Bloke, Loška Dolina, Cerknica

OE Ptuj

Svet območne enote KGZS Ptuj

Unuk Milan - Predsednik
Napast Andrej - Podpredsednik
Belšak Helena
Fideršek Milan
Janžekovič Marjan
Kramberger Stanislav
Orthaber Jožef
Rajšp Janez
Sadek Pučnik Karmen
Toplak Simon
Trstenjak Slavko

Vodja OE:
Rebernišek Andrej
Vodja OE KGZ Ptuj
Ormoška 28, 2250 Ptuj
027493610
andrej.rebernisek@kgz-ptuj.si

Odbor izpostave KGZS Ptuj

Obran Franc - predsednik
Planinšek Aleš - podpredsednik
Lorber Martin
Polanec Andrej
Toplak Marko
Strmšek Milan

Tajnik OI:
Brodnjak Ivan
KGZ Ptuj, enota Ptuj
Ormoška 28, 2250 Ptuj
027493627
ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si

Občine: Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sv. Andraž, Ptuj, Cirkulane

Odbor izpostave KGZS Ormož

Puklavec Monika - Predsednica
Puklavec Franci - Podpredsednik
Čavničar Daniel
Rudolf Boris
Venta Slavko
Luknjar Boštjan

Tajnik OI:
Mlakar Bojan
KGZ Ptuj, enota Ormož
Ptujska 12, 2270 Ormož
027417500
Bojan.Mlakar@kgz-ptuj.si

Občine: Ormož, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi

Odbor izpostave KGZS Lenart

Pečko Kekec Liljana - predsednica
Repič mag. Milan - podpredsednik
Kramberger Stanislav
Kocbek Renato
Rop Ivan
Kuri Danijel

Tajnik OI:
Ornik Franci
KGZ Ptuj, enota Lenart
Kraigherjeva 19A, 2230 Lenart
027292947
franci.ornik@kgz-ptuj.si

Občine: Sv. Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah

Odbor izpostave KGZS Slovenska Bistrica

Mlakar Alojz - Predsednik
Brumec Mikec Mateja - Podpredsednica
Cveček Mateja
Vrečko Leopold
Obrul Milan
Rigler Matej

Tajnik OI:
Marija Kresnik
KGZ Ptuj, enota Slovenska Bistrica
Ljubljanska 93, 2210 Slovenska Bistrica
028430132
marija.kresnik@kgz-ptuj.si

Občine: Oplotnica, Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole

OE Slovenj Gradec

Svet območne enote KGZS Slovenj Gradec

Kobold Božo - Predsednik
Mežnar Silvester - Podpredsednik
Peruš Ernest - Podpredsednik
Arlič Janko
Budna Primož
Gradišnik Dani
Pori Simon
Pratnekar Jožef
Prislan Stanko
Rihter Ivan
Zapečnik Aleš

Vodja OE:
Jamnik Stanko
Vodja OE KGZ Celje
Trnoveljska c. 1, 3000 Celje
034255500
stanko.jamnik@ce.kgzs.si

Odbor izpostave KGZS Mozirje

Rihter Ivan - Predsednik
Zagožen Franci - Podpredsednik
Goltnik Ivan
Jeraj Andrej
Oblak Dominik
Rosc Janez

Tajnik OI:
Goltnik Štefka
KGZ CE, enota Mozirje
Cesta na lepo njivo 6, 3300 Mozirje
038390910
Stefka.Goltnik@ce.kgzs.si

Občine: Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji

Odbor izpostave KGZS Ravne na Koroškem

Štriker Aleš - Predsednik
Gostečnik Zdenka - Podpredsednica
Golob Ciril
Gorenšek Matej
Rezar Rat Ivanka
Kordeš Damjan

Tajnik OI:
Golob Vinko
KGZ CE, enota Ravne
Trg 67, 2391 Prevalje
028240231
Vinko.Golob@ce.kgzs.si

Občine: Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Ravne na Koroškem

Odbor izpostave KGZS Radlje ob Dravi

Peruš Ernest - Predsednik
Črešnik Valentin - Podpredsednik
Zapečnik Aleš
Mazgan Martin
Ravnjak Štefka
Praznik Ivan

Tajnik OI:
Vraber Marija
KGZ Ptuj, enota Radlje
Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi
028770690
Marija.Vraber@kgz-ptuj.si

Občine: Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi

Odbor izpostave KGZS Slovenj Gradec

Skrivarnik Matej - Predsednik
Popič Peter - Podpredsednik
Kobold Božo
Mrak Leopold
Verčkovnik Boštjan
Verčkovnik Ivo

Tajnik OI:
Štruc Similjan
KGZ CE, enota Sl. Gradec
Celjska c. 118, 2380 Slovenj Gradec
028831610
Similjan.Struc@ce.kgzs.si

Občini: Mislinja, Slovenj Gradec

Odbor izpostave KGZS Velenje

Arlič Janko - Predsednik
Tot Andreja - Podpredsednica
Ježovnik Rudolf
Kuhar Bogdan
Rotnik Jožica

Tajnik OI:
Diklič Lidija
KGZ CE, enota Velenje
Metleče 7, 3325 Šoštanj
038988270
Lidija.Diklic@ce.kgzs.si

Občine: Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje

Odbor izpostave KGZS Dravograd

Rotovnik Hinko - Predsednik
Roger Marina - Podpredsednica
Konečnik Harald
Krevh Matjaž
Lužnik Miroslav
Osojnik Janko

Tajnik OI:
Dihpol Konrad
KGZ CE, enota Dravograd
Meža 27, 2370 Dravograd
02 871 06 80
konrad.dihpol@ce.kgzs.si

Občina: Dravograd